Gröna arbeten. Guldkant på molnen i klimatkrisens spår.

United Nations Environment Programme (UNEP) har kommit med en liten preliminär rapport från Bali, som vackert illustrerar vad jag skrivit om lite här och var i bloggen. De ansträngningar som krävs inför klimathotet har en positiv sida: nya arbeten. Efterlängtade jobb i de flesta länder jorden över, men kanske främst i utvecklingsländer på olika nivåer.

Det är FN:s generalundersekreterare och tillaka VD får UNEP Achim Steiner som  meddelar i en pressrelease den 6/12.

Ny forskning visar att dessa nya jobb inte är av intresse endast för medelklassen eller de s kallade green-white-collar jobben, utan för arbetare i anläggningsjobb, uthålligt skogsbruk och i jordbruket samt transporter. 

 Steiner påpekar att det hittills har varit mest tal om kostnaderna för miljömässig uthållighet och klimatförändring och att man underskattat de mängder av anställningstillfällen som övergången till en global ekonomi medför inte bara vad gäller resurseffektivitet och reducerade utsläpp av växhusgaser utan  också för att återställa miljöskador och sociala värden. Han hänvisar vidare till den preliminär rapporten ”Green Jobs: Can the Transition to Environmental Sustainability Spur New Kinds and Higher Levels of Employment? som utgivits av UNEP i ett grundläggande samarbete med International Labour Organisation (ILO) och the International Trade Union Confederations (ITUC) En slutlig rapport kommer att släpp as tidigt nästa år.

En del inslag listas nedan:

I enbart USA har miljöindustrin under 2005 genererat mer än 5,3 miljoner arbetstillfällen, 10 ggr hela den amerikanska läkemedelsindustrin.

De förnyelsebara energipogrammen i Tyskland och Spanien har inte funnits mer än 10 år, men redan skapat flera hundratusen arbeten.

Den indiska staden Delhi introducerar nya eko-vänliga gasdrivna bussar som skapar 18’000 nya jobb.

Etanolprogrammet i Brasilien sysselsätter idag en halv miljon människor och bio-diesel programmet har enligt uppgift utformats speciellt för att gynna hundratusental fattiga småjordbruk.

År 2020 kommer de olika energiprogrammen i Tyskland att sysselsätta flera människor än hela bilindustrin.

I Europa kommer en energieffektivisering på 20 % att skapa en miljon arbeten, och det samma gäller utvecklingsländer i olika stadier.

I  solvärme är Kina världsledande. Den samlade försäljningen år 2005 omsatte  2,5 miljarder i en produktion från ungefär 1000 fabriker med sammanlagt 150’000 anställda. 

Mr Steiner kommenterar vidare:

Övergången faciliteras av det existerande Kyotoavtalet. En annan faktor är den ändrade relationen mellan miljöintressenter, fackliga organisationer och företagsledningar när insikten om att klimatomställningen inte nödvändigtvis bara skall ses som en kostnad utan också som ett tillfälle till samarbete kring nya affärsområden.

Många nya företag är under uppväxt kring  begreppet ”cleantech”. De ligger ofta i forskningsfronten. De samlade investeringarna i området närmar sig 100 miljarder dollar vilket utgör 18% av de samlade investeringarna i energisektorn.

En färsk rapport från USA-ekonomen Roger Bezdek sammanfattar: att med rätta signalerna från regeringshåll och fortsatta investeringar i forskning och  utveckling kan man räkna med ytterligare 30 miljoner sysselsättningstillfällen i Amerika fram till  2030.

Sammanfattningsvis är vi i en övergång till något som bara kan uppfattas som stimulerande och genomgripande. Det som krävs är dock de rätta regerings-signalerna. Utan en fortsatt stark och beslutsam vilja att ytterligare reducera utsläppen kan denna påbörjade genomgripande förändring visa sig byggd på lösan sand

Visst låter detta lovande.

3 svar till “Gröna arbeten. Guldkant på molnen i klimatkrisens spår.“

 1. Erik Sandblom skriver:

  Det låter väldigt bra. Bra att man talar om hur jobbskapande åtgärderna är. Ekonomin är föränderlig — vi har få jobb i varvsindustrin numera, men många som programmerar mjukvara för mobiltelefoner. En ändrad ekonomi är inte nödvändigtvis en sämre ekonomi!

  ”Greentech” är en växande bransch, ungefär som IT. Jag tror inte vi klarar klimatet utan att ställa om livsstilar, men självklart kommer det mycket ny grön teknik. Och vem vill inte tjäna pengar på det?

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Visst borde vi byta livsstil, många kommer nog också att göra det, åtskilliga har redan gjort det – jag själv åtminstone till hälften. Men många kommer också att spjärna emot, somliga mycket energiskt. Det är bara att acceptera. Tröst då att det finns ljuspunkter som denna.

 3. Erik Sandblom skriver:

  Jag tror det viktiga är att man är öppen för att ändra sin livsstil. Sen behöver man inte ta alla steg på en gång. Och framför allt kunna vara stolt över det man faktiskt gör!!

Lämna ett svar