Tänkt i stort för omväxlings skull.

Att vara klimatsmart och tänka på att samla kompost som blir till biogas som stadsbussarna kör på, att hålla sig till säsongens närskördade grönsaker, att inte äta för mycket kött med tanke på metangasen etc känns riktigt och bra, men skänker inte mig någon större lättnad.  Dessutom är jag snart nog beredd att synda lite grann för att inte verka alltför petig och småskuren. 

Jag vet ju att om man duschar med snålmunstycke och inte låter det rinna under intvålningsfasen så sparar man nästan ett helt kärnkraftverk. För det första stämmer det inte riktigt, för värmen i duschvattnet kommer också huset till godo så att man kan minska lite på uppvärmningen.  Precis tvärtom är det med snålenergi-belysningen, som inte bidrar lika mycket till värmen som de vanliga glödlamporna gjorde. För övrigt är jag säker på att flertalet normalsvenskar eller -svenskor efter några månader är tillbaks i det gamla vanliga skvalduschandet. Och tonårstjejerna springer nog hellre och släpper ut lite pälsminkar ur burarna och luft ur stadsjeepsdäcken än de avstår från timslångt duschande. 

De som har småbarn och tillika bil, är enligt vad jag läste i en studie idag, svårövertalade till att sitta på tunnelbanan kors och tvärs genom sta’n till dagis och allt annat som barn skall skjutsas till numera. Och slutar vi upp att flyga till fjärran solstekta länder så hjälper det inte upp staterna där ur relativ misär och dessutom blir det ett elände med Douglasfabrikerna och Airbus som går omkull och reseföretagen som också går omkull.

Jag vill verkligen inte verka arrogant och cynisk, men möjligen realistisk. Om vi försöker  klara omställningen till mindre mängd koldioxid med mer rejäla och realistiska tag, så blir vår egen lilla klimatsmarthet grädde på moset istället för en såtillvida fåfäng ansträngning  som att resultatet kommer att drunkna i allt som pekar i motsatt riktning.  Vi blir kanske än mer benägna att ge sjutton i hela projektet och då kanske det blir en sådan katastrof som jag verkligen menar att vi med alla medel skall försöka undvika.

Varannan blogg av dem jag hittills presterat (nästan) har handlat om att jag tycker att vi genast skall upphöra. med biobränslen från odlingsgördor. Hur kan jag då säga att alla medel skall nyttjas? Enkelt nog! De är inget medel att minska koldioxiden utan precis det rakt motsatta. 

Men det finns mycket som går att göra och som är rationellt och effektivt.

Förs och främst tycker jag att man skall satsa på elektricitet så långt det sig göra låter. El är ju ingen energiform utan ett sätt att frakta energi. Som sådant är det vida överlägset allt annat. Transportnätet är i stora drag helt utbyggt och transportförlusterna är med modern HVDC-teknik (High Voltage Direct Currency) obetydlig även över långa avstånd. Den stora nackdelen är att transporten är blixtsnabb och buffertförmågan nästan noll. Det som tillverkas måste förbrukas genast och tvärsom och därför kan man inte bara förlita sig på vindkraft, Det krävs mer kärnkraft och mer vattenkraft för att fylla i svackor.

Transport-systemet som rullar på landbacken måste förlita sig vida mer på elektricitet. Batterier förbättras i rask takt och uppladdningstiderna krymper. I städerna skulle bussar generellt drivas med biogas, producerat av kompost, gödsel och annat organiskt avfall. Tåg är redan till stor del eldrivet och borde vara det till 100%. Tunga biltransporter skulle i stort sett direkt kunna tvingas över till hybridteknik och vanliga bilar till plugin-elbilar och/eller hybridbilar. ( Eller tryckluftsbilar, läs om uppblåsbara bilar i denna blogg för ett par dagar sedan.)

Flyg måste acceptera att tåla samma beskattning av bränsle som landbaserad trafik fått stå ut med länge nu. Sjötransporter skall naturligtvis också betala skatt på sitt bränsle.  Men i övrigt får vi ett tag acceptera att i varje fall flyget får fortsätta att flyga på sitt invanda bränsle.

När man lyssnar till miljörörelsen så får man ibland en känsla av att om vi bara snålade och snålade och gjorde bränsle av större delen av vår mat och vår skog i stället så skulle det inte gå åt något fossilt bränsle alls. Vad tror de att OPEC skulle säga om detta vore tänkbart? Inte gissar jag att de snällt skruvar av alla sina kranar och säger: ”ja, nu grabbar, nu får vi börja jobba som alla andra”. De sänker priset förstås.

Det finns olja så det räcker några årtionden till redan med nuvarande förbrukning.  Låt oss få njuta lite av det och fortsätta att flyga tills vi kommit på något bättre att driva  planen med.

Låt det gärna kosta mer och fortsätt att göra tåget till ett mer lockande alternativ. ( Ska förresten pröva tågcharter till Venedig till våren.)  Men det kan inte vara rätt o riktigt att bara politiker och näringslivets toppar skall få flyga så mycket dom vill.

Vattenkraften måste byggas ut så långt det bara går.  Och då är  sannerligen inga älvar heliga även om jag nog tycker att man kan bygga ut dem på ett försiktigare  sätt, hellre flera små anläggningar och  inte stora magasin.

Sluta upp att sinka vindkraften. Jag tycker själv snurrorna i skönhet  gott och väl kan mäta sig med alla de oändliga kraftledningar som sedan åratal skär genom landskapet. Men man kan ju faktiskt också, om man är så känslig trösta sig med att vindkraftverk är lätta och snabba att resa, men de är  också enkla att ta ner igen, och hållbarheten har ju redan visat sig vara ändlig.

Hjälp u-ländernaatt få sin elkraft ordentligt utbyggd med nyttjande av moderna solvärmekraftverk och solceller. Jag tycker inte det är meningsfyllt att skänka bort en enda lagstadgad procent till u-hjälp i forjm av penningbidragtill frittförfogande, men blir det meningsfull hjälp vad gäller energi- och vattenförsörjning  så skall jag inte protestera om det blir två procent eller tre för den delen. 

Innan jag ännu var färdig med min utbildning köpte jag med hustru och tre barn ett litet radhus utanför Lund. Det kostade 60’000 på den tiden. Men det jag minns bäst var att det var byggt kring ett ”hjärta”. De här hjärtana såg på lite håll ut som sovande kameler. De hade lyfts av på fyra plintar och innehöll oljeeldning, skorsten, toalett, badrum, tvätt och en del av köket. Allt som var vått, varmt eller kallt ingick. Resten av huset byggdes sedan som vanligt runt omkring, till slut stack bara ett kubistiskt kamelhuvud upp som skorsten.

Kan inte någon innovatör uppfinna något snarlikt, solceller till el och spis, solfångare till värme och kylning, enkel men effektiv vattenrenare.  Denna kombimaskin kunde vi skicka i hundratusental till Afrika. Enkelt hus kan byggas runt om på platsen Rent vatten och  spis till matlagning. Kvinnorna slipper göra åt halva dagen till att hitta och bära hem ved.  Skog blir inte skövlad i samma utsträckning. Kan man sedan minska djurhållningen så att inte marken blir konstant överbetad skulle man kanske få ett rimligare när-klimat dessutom.

I Sahara borde EU kunna finansiera en kedja av solvärmeverk och solcellsanläggningar från Senegal i väster till Hormozsunder i öster sammanlänkade med HVDC-kablar sinsemellan och med kabel genom Medelhavet på ett antal ställen för att möjliggöra en jämn belastning av elnätet.

Det skulle skapa sysselsättning i en rad länder och förse dem med energi och  en intäktskälla för lång tid framöver.

För restprodukter från skogsbrukds skulle vi satsa på metanol i stället för etanol. Det täcker all användbarhet som etanol har, men är dessutom på förhållandevis enkelt sätt utbytbart med elektricitet via bränsleceller, och det till och med åt båda hållen. vilket kan bli mycket användbart för att buffra vid ojämn elproduktion från vindkraft.

Det är en skandal utan like att Sverige med sina enastående förutsättningar för elproduktion år efter år skall hamna i en situationen där vi vintertid måste köpa el från koleldade anläggningar i t ex Tyskland, när det egenligen borde vara vi som skulle ha ett överskott att sälja från.

Det finns massor att göra om man bara vill. Faktum är ju också att det i raskt ökande takt görs en hel del också, och oftas direkt på näringslivets egna initiativ. En lång rad nya företag har tillkommit med energi som en del i grundidén.  Stöd till sådana företag borde uppmuntras. De stora mångmiljardföretagen skulle kunna ta på sig att avsätta några hundra miljoner varje år för investeringar i sådan verksamhet.  Allt är inte bara snörstumpar, många skulle säkert växa snabbt om det fick hjälp med risktagandet ibörjan.

Lämna ett svar