Etanol igen, och solsken.

På Brännpunktssidan i SvD idag har Lars Bern en alldeles förträfflig artikel under den manande titeln Avbryt storsatsning på etanol.  Instämmer entusiastiskt. Bland kommentarerna får man överse med de vanliga glåporden från förnekarhåll. Det stora flertalet tycks vara av deciderat samma åsikt som författaren och jag. Några egentliga invändningar i sak hittar jag inte.

Lars Bern är helt klart av åsikten att vi i första hand skall vända oss mot solen och omvandla dess värmande strålar till elektricitet. Jag vill bara tillfäga att solceller är inte enda vägen att gå, det finns redan några olika sorters solkraftverk i drift, det största i Kalifornien startades på 1970-talet, stimulerat av den då aktuella första oljekrisen. Det är fortfarande i drift, fungerar utmärkt och har sedan det byggdes försörjt 10000 amerikanska hem med el, värme och kyla.

Romklubben medverkar i ett jätteprojekt med namnet TREC som står för  The Trans-Mediteranean Renewable Energy Cooperation. ( Länken leder direkt till min källa. Ett sammandrag finns i form av en längre artikel på fast sida, se upptill i höger kolumn .) Alla kontinenter har ökenområden med högt antal soltimmar, Sahara är inte enda alternativet, så transportbehovet behöver inte bli ett oöverstigligt hinder. Med likströmskablar kan man leda ström långa sträckor med endast rätt blygsamma förluster.

Jag tycker kanske också att man skulle kunna bygga ut kärnkraften ytterligare. James Lovelock, som för de flesta miljöentusiaster inte kräver någon närmre presentation, är av den bestämda meningen att mänskligheten går med raska steg in i en katastrof som under resten av seklet kommer att decimera jordens befolkning från nuvarande 6 miljarder ner till kanske ½ miljard människor. OM ingenting görs alltså, och skall det göras något är det bråttom och kärnenergin är den som kan byggas ut snabbast.

Själv föreställer jag mig att det finns goda skäl att vidta i stort sett alla åtgärder som varit på förslag. Diversifiering är säkert ett sätt att arbeta snabbare på, men det har också andra fördelar – olika energislag kan tjäna som backup för varann, och utnyttjande av lokala förutsättningar är kanske också ett sätt att inte skapa ytterligare transportbehov, om det går att undvika. Elektricitet är naturligtvis mer ett sätt att transportera energi än en kraftkälla i sig. Fördelen med el är att distributions-apparaten till stor del är ubyggd.

Inför allt som behöver göras och göras snabbt utan alltför mycket utredande, kan det nu genast bums vara klokt att ena stridiga viljor kring Lars Berns maning. Misstag kan göras och har, när det gäller etanol, definitivt gjorts. Nu höjs varnande röster snart sagt dagligen runt hela världen. Snälla politiker, låt inte etanolen bli en Hallandsås-tunnel till. Varje dag bränns nu stora pengar på planerande av nyinfrastruktur, i utvecklingskostnader för nya bilar och nya motorer och bindande avtal skrivs med producentländer som därefter drar igång nya jätteinvesteringar i plantager och processindustrier. 

Det står klart att viss tvekan har börjat drabba en och annan. Planerade projekt här hemma skjuts på framtiden t ex.  Men politiker i ansvarig ställning verkar även fortsättningsvis för sig själva vilja bekräfta riktigheten av tidigare beslut genom att i rask takt fatta nya. Stopp och belägg, kalla in vetenskaplig kompetens till någon slags hearing. Detta är för viktigt för en halsstarrig envishet som snart endast tjänar syftet att hålla miljörörelsen på gott humör. All odling för energi skall avbrytas. Däremot skall naturligtvis restprodukter av alla slag utnyttjas så långt det är möjligt, till biogas eller metanol. Det senare är av flera skäl ett långt bättre alternativ än etanol, främst för att det är en så bra råvara för alla möjliga ämnen som kommer att bli bristvaror när en framtida oljebrist blir kännbar.

Personligen ser jag dock ingenting i framtida politiska agendor som talar för en ändrad linje. Är det kanske dags för protestmarscher? Jag går gärna med, fast jag tidigare aldrig, – mina 71 år till trots –  ens övervägt några sådana motionspass.

Lämna ett svar