Snörstump 23. Att minska metanutsläpp down under.

Australien släpper ut avsevärda mängder växthusgaser, främst genom produktion av el från kol. Inte mindre än 11% av landets emission består dock i form av metan utav utsläpp från kreatur. Den intresserade kan läsa mer i ett Reuters-refererat av en studie nyligen presenterad i sista numret av Conservation Letters, en tidskrift som dock idag råkar vara stängd på nätet.

(Kompletterar med en direktlänk närmaste dagarna när sajten öppnar igen.)

7 miljoner nötkreatur och 36 miljoner får står för bedriften att tömma ur sig 500 miljoner ton gas till atmosfären varje år, enligt Reuters.

(Det måste dock dölja sig ett fel här. 43 miljoner djur kan knappast prestera detta, varje djur skulle då bidra med ungefär 11 ton vardera.  Detta illustrerar risken med alla olika mängdangivelser som cirkulerar i olika sorter när det gäller t ex klimat-området, och som hanteras mycket lättvindigt av somliga journalister. Det verkar som om det bara gällde att få allting att verka mycket, snarare än att meddela användbar information.)

Hur som helst har man tänkt sig att Australien skulle byta ut alla dessa djur mot 175 miljoner känguruer, som skulle farmas istället. Deras kött skulle ersätta bortfallet från nötkreaturen och fåren.  Det hör också till saken naturligtvis att känguruer producerar endast små mängder metan jämfört med idisslarna.

Studien illustrerar närmast vilka vinster som kan göras med att byta raser till mer ursprungliga djur och det refereras till vad som åstadkommes i nystartade farmer med springbock i Sydafrika, hjort i England och bison i  USA.

Skulle Sydamerika kunna pröva med t ex kapivarer i Amazonas? 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar