Solenergi och USA.

USA tillsammans med Kina och några länder till leder bovligan när det gäller koldioxidutsläpp och kanske också den allmännt skeptiska  inställningen till behovet av åtgärder. Man får lätt intrycket att man inte gör någonting. Riktigt så illa är det dock inte.

Jag har hittat en sajt som beskriver utvecklingen av solkraft = photovoltaic, dvs solceller för elproduktion. I Sverige går den verksamheten långsamt, vi har ju inte så mycket sol som man kunde önska, USA är mera lyckligt lottat. Cooler planet  heter sajten . Upplägget är intressant, för den är interaktiv. När man installerat solcellerna anmäler man sitt innehav. Siffrorna uppdateras fortlöpande.  

Cooler planet

 Ovanstående kurva är hämtad därifrån och anger antal installationer från 1998 och framåt. Det finns fler.  

De 30’000 installationer som nu finns har en sammanlagd effekt på ungefär 130 megawatt vilket sparar in drygt 500 kiloton koldioxid årligen. Sedan 2002 har installerad effekt ökat med 1700 %, och ökar fortfarande i oförminskad takt, i stort sett lika med vad industrin hinner producera.  Inga jättemängder ännu, men ökningstakten imponerar.

Sedan tillkommar solar power-produktion, dvs solvärme utnyttjad till elproduktion genom generatorer. Ställer sig tills vidare förmånligare prismässigt när det gäller mycket stora anläggningar. Den finns dock inte redovisad här. 

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

4 svar till “Solenergi och USA.“

 1. Klas skriver:

  Hur ligger det till med LCA av solceller nuförtiden. Sist vad jag såg så var vattenkraft och kärnkraft bäst, och solceller låg nästan i paritet med naturgaskraftverk om man tog hänsyn till hela livscykeln…

  http://gronarealisten.blogg.se/1180646465_krnkraft_och_koldioxi.html

  Men detta torde väl ändra på sig med modernare solceller?

  /K

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Solceller blir sakta men säkert effektivare och effektivare och då också billigare och billigare. I ett soligt klimat är det inte långt kvar till att de är ett bra alternativ, särskilgt i många små lokala anläggningar. I stora anläggningar lönar det sig nog bättre med solvärmekraft, alltså sol som hettar upp vatten och driver generatorer med ånga. Flera stora sådana anläggningar är under byggnad i Amerika. Det ekonomiska utfallet får man nog vänta och se lite.
  Bengt

 3. Lunken skriver:

  Återbetalningstiden i energi är på 3-5 år för solceller, till skillnad från vindkraftverk som ligger under ett år. Farliga tungmetaller finns i vissa solceller men utsläppen i produktionen är klart mindre än i vanligt kolkraftverk av dessa ämnen. Vad det gäller underhåll, livslängd och återvinning så är nog solceller överlägset när det kommer till de löpande kostnaderna. Och frågan är hur stora land och vattensområden som förstörs genom tillverkningen av solceller…

  http://lunken.wordpress.com/2008/02/26/livscykelanalys-av-solpaneler/

 4. Bengt Axmacher skriver:

  När det gäller stora anläggningar kommer nog solvärmekraftverk att visa sig överlägsna, inga tungmetaller där f ö. Men för mera lokalt behov blir det solceller som gäller tror jag. Utvecklingen är ganska snabb både vad gäller pris för anläggningen, miljöpåverkan vid tillverkningen och effekten per ytenhet.

Lämna ett svar