Arkiv för kategori ‘CO2 – capture’

Ett glädjeblomster till Alliansen.

torsdag, 5 februari, 2009

Jag har, som väl alla miljöintresserade, tagit del av En hållbar energi-och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet. 

För den som, likt mig, i ett års tid tämligen frekvent önskat bort förbudet mot nybyggnad i kärnkraftslagstiftningen borde det, som för mig, kännas som bröstet fylldes av jubelsång.

Den som, likt mig, under minst lika lång eller längre tid önskat sig ett omedelbart avblåsande av etanolsatsningen, får väl behärska sig ett slag till och känna viss tröst vid tanken på att ordet etanol inte förekommer någonstans i det 6-sidiga dokumentet. Det står endast att Svensk industri kan vara världsledande i omställningen, bland annat genom utveckling av hybridfordon, elbilar och biodrivmedel .

Jag intalar mig att det sista ordet i huvudsak syftar på biogas, och kan i övrigt inte finna anledning att sätta frågetecken någonstans.

Enligt en intervju i Svenska Dagbladet med  E-ON-chefen Håkan Bushke och Lars G Josefsson på Vattenfall är man tillfreds med beslutet och bedömer det sannolikt att man tänker bygga nya verk i sinom tid. 

Mona Sahlin har i ett brännpunktssvar  (på ett tidigare inlägg av Carl Hamilton) meddelat att det vore olyckligt om kärnkraften inte avvecklades enligt plan utan istället byggdes ut. 

Peter Eriksson är inte glad han heller. Nya kärnkraftverk är rent sabotage menar han och fortsätter med att det kommer att leda till mindre elproduktion från förnybara källor – utbyggnaden av vindkraft tror han inte kommer att bli av. 

Lars Ohly talar om ”svek”.

’Jag gör detta för mina barns och mina barnbarns skull’, sade däremot Centerledaren Maud Olofsson.

Heder åt Maud som lyckats ’baxa sitt parti ända hit.’

En historisk dag i sanning. Det har också snabbt blivitomnämnt ochdiskuterat i utrikes media. Överenskommelsen kommer säkert att ge Fredrik Rheinfeldt  som ordförande i höst ökad pondus.

Med stor sannolikhet kommer detta också,  förutsatt att beslutet går igenom, att leda till att valet 2010 blir ett nytt kärnkraftval. Med de tre disparata oppositionspartierna, i stort sett endast eniga om att kärnkraften skall avvecklas, på ena sidan och Alliansen, i stort sett enig om det mesta, på den andra, så lär det dra ihop sig till ett intressant val.

Det kommer inte att fattas uppgifter för t ex Krafttag nu  eller Allians för Sverige  eller Alliansens Vänner. Dags att slipa argumenten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

”Makten över klimatet” av Christian Azar

onsdag, 12 november, 2008

Det har skrivits en lång rad böcker på svenska om klimatet och växthusgaserna på senare år, dock inte av någon av de mer kvalificerade vetenskapsmän som är direkt involverade.

Till ex.:

  • Meteorologernas Väderbok. Rätt påkostad och informativ om såväl väder som klimat, men tunn vad gäller aktuella klimatproblem, särskilt på åtgärdssidan
  •  Jorden har feber, Stefan Edman. Lättläst med slagsida åt miljöfrågor i största allmänhet, en del på åtgärdssidan kan ifrågasättas, bra för den som vill vara, som det heter, klimatsmart
  •  Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent. Andreas Malms  Tjock, välmatad med riklig dokumentation, men enligt min mening tröttsam att läsa med ett omständligt språkbruk och onödiga poetiska inslag och dessutom så ohöljt alarmistisk att man nästan undrar över varför det inte gått åt helsike allaredan.  
  • Oväder Mark Lynas är mer lättläst
  •  En obekväm sanning Al Gore. Är vacker att bläddra i,  men textinnehållet alldeles för tunt för min smak och referenser saknas helt, man för köpa vad som står.  Det hade på sätt och vis varit bättre om man översatt hans första bok Earth in the balance, som var av helt annat slag och vida bättre.

När Makten över Klimatet av Christian Azar, (välkänt namn i klimatkretsar, Professor på Chalmers Tekniska Högskola, medverkar bl a i Reinfeldts kommission för hållbar utveckling) anlände häromdagen kände jag först en lätt besvikelse över hur tunn den verkade. Det blev inte bättre när jag bläddrade. Inga illustrationer alls, inte en graf, inte en tabell. Men när jag väl började läsa blev jag snart nöjd. Jag har hört Azars framställnings-förmåga ”live” för lite mer än ett år sedan och tyckte mycket om den, klar, redig och förståelig till alla delar. Boken sviker inte i dessa stycken och inte mycket i övrigt heller.   

  (mer…)

Äntligen. En glad nyhet.

lördag, 12 april, 2008

I september är det tänkt att Vattenfall skall börja köra sin testanläggning för koldioxidfångst i Schwarze Pumpe 20 mil sydost om Berlin.

Denna glada nyhet står att läsa om i dagens Ny Teknik. Man tror att det blir möjligt att reducera mängden koldioxid i brunkolkraftverkets avgaser med 95-97 %. Koldioxid skall komprimeras till flytande tillstånd och sedan pumpas ner. Efter mellanlagring i 300 kubikmeter stora rostfria tankar, pumpas den flytande gasen över till tankbilar som fraktar  den till Altmark 20 mil från Schwarze Pumpe.

(mer…)

Lagrad koldioxid, ett hot eller ej.

torsdag, 28 februari, 2008

Idag har Svenska Dagbladet på  brännpunktssidan en artikel av civilekonom Leif Widén, som handlar om vådan av att lagra koldioxid under jord. Den bygger på samma katastrof som jag själv beskrivit här den 4/11 (Livets gas — ) och handlar alltså om när koldioxid spontant steg upp ur en vulkanisk kratersjö, Lake Nyos, i Kamerun. Det kostade 1700 människor livet och död även för en mängd kreatur.

(mer…)

Att fånga in koldioxid.

söndag, 17 februari, 2008

Från att ha intagit en negativ hållning till koldioxidseparation vid kolkraftanläggningar i avsikt att deponera gasen på stora djup i fickor efter t ex naturgasutvinning ur jordskorpan, har jag i sinom tid svängt 180 grader så att jag nu tror att denna metod kommer att spela en av huvudrollerna när det gäller att minska utsläpp av växthusgaser. Det är främst Prof James Hansen som påverkat mig med sina påpekanden att kolet inom kort kommer att vara största koldioxidboven, när antal kolkraftverk nu ökar i rasande fart, främst i Kina och Indien. Jag har skrivit en hel del om detta i tidigare inlägg.

(mer…)

Flyg fula fluga flyg. Och Du Bai, olja med din olja.

torsdag, 27 december, 2007

Så här dags på året så dräller det in erbjudanden från ett antal resebyråer.

Flyg till värmen och solen. Inte många bäddar kvar, beställ nu, även för hösten och vintern 2008, om Du vill vara säker på plats till Ditt favoritresmål.

Tidningarna bjuder på litet statistik på reslusten och ansvarskänslan för miljön.  Knappast uppmuntrande läsning för miljörörelsen, som särskilt skjutit in sig på flyget som miljöboven nummer 1. Alla nästan tänker sig iväg, ingen nästan tänker köpa sig ett gott samvete. Vi skjuter på miljöintresset tills reslusten har fått sitt och just den här årstiden är inte rätta tiden.

(mer…)

Tillgång och efterfrågan på fossila bränslen

onsdag, 12 december, 2007

De stora bolag som gräver upp jord och berggrund, borrar hål i den långt ut på kontinentalsockeln och snart nog borrar även i djuphaven, förefaller leva ett liv långt bortom all politisk reglering.  Det händer då och då att jag funderar över hur deras verksamhet fungerar och vilken betydelse de har för den globala klimatförsämringen.

(mer…)

På spaning

lördag, 8 december, 2007

Spanarna är mitt favoritprogram i P1. Efter att alla veckans morgnar letts vid samhälls-redaktionens alla förnumstiga tankeutbyten i ändlösa repriser, kommer dom som en välbehövlig glad stund på fredagen. Brukar föredra Jonas Hallberg, lite omständlig men tar den lätta mobbning de andra utsätter honom för med godmodighet. Men de är bra allesammans och igår var inte Jonas med. Istället kunde man lyssna till Per Naroskin, som, möjligen i medvetande om att det var internationella klimatdagen idag, tog upp just klimatfrågan.

Han gav röst åt den uppfattning som vem som helst borde vara medveten om. Frågan har tuggats så länge att man börjar tröttna på den. I början fanns en viss opposition, tandlös såtillvida att vartefter allt färre tog den på allvar. Nu har det svängt om till glättat anfall från skeptikernas sida och lyhördheten för detta tycks öka. Det är inte fråga om tyngd i några argument. Sakkunskapen talar ofta en bra bit över vad man hänger med på, och när motparten, skeptikerna ägnar sig mer åt att tycka eller hänvisa till sunda förnuftet  så kan det vara enklast att falla in i trallen.

(mer…)

CCS. Carbon Capture and Storage. Kanske viktigaste åtgärden alla kategorier idag.

torsdag, 6 december, 2007

Den som har läst mina senaste inlägg kan knappast ha undgått att märka att kol har kommit i förgrunden. Kol är det fossila bränsle av vilket jorden har de största reserverna (kända tillgångar),  kol är det fossila bränsle av vilket vi har de största resurserna (hittills ej kända tillgångar), kol är det fossila bränsle som ger största mängden koldioxid per mängd energi, kol är det fossila bränsle som nu ökar snabbast i användning och kol, slutligen,  är det fossila bränsle som ger oss lägst pris per enhet producerad elektrisk energi.

Här i Sverige har vi inget eget brytvärt kol och energi-diskussionen här handlar heller inte särskilt mycket om det. I media är det mest när Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland kommer på tal och när man tycker att det skall skällas på Lars G Josefsson ytterligare en gång. (Vattenfall borde skämmas som inte lägger ner sina kolkraftverk – eller möjligen säljer dem.) Vi är mer intresserade av att diskutera byten av glödlampor och att göra drivmedel av vete.

(mer…)

Kol. Frågor och svar. Men utan det kan vi inte leva?

måndag, 3 december, 2007

Bengt Sagnell har påpassligt just försett mig med material om kol i form av FAQ:s ur News.Com.

Kol torde vara en av våra största källor till luftföroreningar, till gruvolyckor och till miljöskador. Till all olycka kan vi inte leva utan det.  På senare år har det seglat upp som det utan all jämförelse mest svårbemästrade problemet vad gäller ren teknologi och energi-produktion.  Vägar till framgång finns men teknologin är fortfarande tämligen oprövad, och ingenting synes viktigare just nu än att snabbt lösa det.

(mer…)