Böcker som kan rekommenderas

Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy  George A. Olah, Alain Goeppert, G.K. Surya Prakash  2006. Wiley-VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA

En mycket fyllig, väldokumenterad och med kurvor, diagram och andra illustrationer rikligt försedd bok. Den första författaren G.A. OLAH erhöll Nobelpriset i Kemi 1994. Boken innehåller en  intresseväckande historik över hur människan klarat sitt växande energibehov hittills och vad som kan krävas framöver. Författarna argumenterar övertygande till metanolets fördel.

Carbon Trading a critical conversation on climate change, privatisation and power  Huvudförfattare Larry Lohman 2006. development dialogue no. 48 september 2006, Dag Hammarskjöld Foundation.

En fyllig redogörelse för klimatproblemet och dess hantering hittills, skriven i dialogform – frågor och svar. Kritisk till den handel med emissionsrätter som instituerats främst genom Kyotoprotokollet, EU och USA. 

Earth In The Balance. Al Gore. Earthscan 2003.

 Al Gore’s första bok om begynnande klimatproblem, första gången utkommen 1992 med ett antal nya upplagor. Mycket och välförtjänt prisad bok, väl dokumenterad och lärorik. Författarens engagemang är övertygande.

En varmare värld. Växthuseffekten och klimatets förändringar.  Claes Bernes. 2003. monitor 18, Naturvårdsverket och SweClim

Fyllig redogörelse för det mesta inom området. Rikliga, utmärkta och instruktiva illustrationer. 

Heat  George Monbiot. Allen Lane Penguin Books 2006

George Monbiot är en brittisk journalist som bl a skriver en välkänd kolumn i Guardian. Han har skrivit flera böcker före denna och är flerfaldigt prisbelönad och har bl a erhållit ”UN Global 500 award for outstanding environmental achievement” ur Nelson Mandelas hand. Heat är en enastående väldokumenterad redogörelse för det mesta som rör klimatproblemet och även en redogörelse för tänkta åtgärder som sammantagna skall reducera koldioxidutsläppen med 90 %.  Läser du den inte, så gå i alla fall allraminst in på hans hemsida www.monbiot.com

Natur på människans villkor  Stephen Budiansky (Översättn Fredrik Sjöberg) 1997, Timbro.

Författaren bor och arbetar i Amerika. Han är skribent vid US News & World Report och är specialist på Internationella relationer, nationell säkerhet och globala miljöfrågor. Det är i den sistnämnda egenskapen han skrivit denna bok, som inte i första hand handlar om klimatförändringen utan mer om ekologi på såväl lokal som global nivå. Den är välskriven och mycket intressant och kritisk till mycket av det s k ekologiska synsätt som miljörörelsen predikar.

Oväder Nyheter från en allt varmare värld  Mark Lynas (Översättn Ulf Gyllenhak) 2006, Ordfront

En förträfflig reportagebok från bl a Alaska, Kina, Latinamerika och USA om följderna av klimatets förändringar så här långt. ”Lätt att läsa, men svår att glömma” enl Expressen. Jag instämmer gärna. 

Lämna ett svar