Dårskap alt. korkat att elda upp råvara till skivmaterial.

I DN idag kan man läsa om just det som 1994 fick mig intresserad av klimatfrågan. Fortfarande kan man bedriva en fullständigt helknäpp politik som gör det möjligt för energisektorn att konkurrera ut trä- och möbelindustri om träråvara såsom flis och sågspån.

DN påpekar att det är oklokt av ekonomiska skäl eftersom råvaran förädlad hade genererat exportintäkter. Detta är rätt i och för sig, men minst lika betydelsefullt är att det är fullständigt  stolligt att elda upp råvaran även av miljöskäl.

Om råvaran blir till möbler eller något annat varaktigt har kolet ”parkerats” utom räckhåll för atmosfären under avsevärd tid. Eldas den upp blir det koldioxid direkt.  Om vi istället skaffar samma mängd energi genom att elda naturgas t ex. bildas det långt mindre mängd koldioxid eftersom naturgasen är mycket energitätare. Netto-effekten blir mindre mängd koldioxid. (Samt därutöver exportintäkter.)

Försöker man förklara detta får man av miljörörelsen ständigt höra att koldioxiden från flis saknar betydelse, eftersom den en gång hämtats från atmosfären.

 Ja den har hämtats från atmosfären – vad man än gör med flisen. Vilket är bäst:

1) Att återföra denna kolmängd till atmosfären

eller

2) att placera den för kanske hundratalet år i möbler, och istället släppa ut en mindre mängd koldioxid från  naturgas.

Allra bäst är naturligtvis att ersätta den med el från vindkraft, kärnkraft eller något annat sant förnybart energislag.  (Alltså inte biobränslen )

Naturligtvis är alternativet 2 bättre ÄVEN om den koldioxiden skulle råka vara ”fossil”.  Det är mängden koldioxid som har betydelse för klimatet, inte om den är fossil eller ej.  Detta är ett faktum och inte något som man kan rösta om. Och en blind fläck hos miljörörelsen som inte vill förstå det.

De enda biobränslen som är försvarbara att använda för energiändamål är de som inte kan användas till mat och som inte heller kan parkeras i hus, möbler eller på annat sätt, där kolet fortsätter att vara bundet. Sopor, virkesavfall etc.

7 svar till “Dårskap alt. korkat att elda upp råvara till skivmaterial.“

 1. Erik Sandblom skriver:

  När du gick loss på etanolen så trodde jag att du syftade på att den göds med konstgödsel framställd med hjälp av olja, och transporteras över hela jordklotet. Det håller jag med om. Men nu säger du att all biobränsle är dålig av princip. Jag förstår nog inte riktigt din ståndpunkt. Det är väl bättre att använda bränslen som ändå växer naturligt på jordens yta, jämfört med att gräva upp fossil bränsle ur marken. Sen är det väl det där med att träden ändå ligger och ruttnar. Allt hamnar väl inte i möbler.

  Jag hade uppfattningen att t ex pellets är en restprodukt från pappers- och träindustrin, men det kanske är en vanföreställning?

  Oavsett vilket så är mitt svar detsamma: spara energi och bygg mer järnväg! Järnväg är energisnålt, och 40% av Sveriges befolkning bor redan inom 2km från en järnvägstation. (Eller tågräls respektive tågstopp, som det numera heter.)

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Nej all biobränsle är inte dålig. Virkesrester, sopor etc, självklart skall det utnyttjas. Men när man odlar för bränsle måste man tänka på vilka alternativ som finns. Och då blir ofta skog bättre, när det gäller koldioxidnettot. Men på marker som inte går att använda till skog och som inte behövs till livsmedel är det naturligtvis OK.
  Att gräva upp bränslet är alltid ett dåligt alternativ, sämta för det mesta, möjligen med undantag för gas eftersom det är så energieffektivt. Men man har krafter emot sig som är enormt svårhanterliga. Oljeindustrin drar sig inte för något. Det är också förklaringen till att ingen vågar angripa problemet från det hållet. Om det bara vore teoretiskt och praktiskt möjligt att stoppa all ny prospektering – som ständigt pågår i allt större utsträckning – så vore det den i särklass bästa åtgärden.

 3. Erik Sandblom skriver:

  Hm det var en intressant idé, förbjud prospektering, inom EU i alla fall. Man kunde förbjuda olje- och kolprospektering men tillåta naturgasprospektering. Om det nu går att skilja. Blir det inte svårt att upprätthålla ett prospekteringsförbud?

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Jo, det blir nog inte helt lätt. Men min private husgud , Prof James E Hansen, har i ett brev till Agneta Merckel och GordonBrown i alla fall med stor kraft hävdat att man måste stoppa utbyggnad av kolkraftverk i avvaktan på lösning av koldioxidlagringen. ( Det håller ju Lars G Josefsson på med.) Lyckades man med det har vi löst 80% av problemet säger James Hansen. Hur han räknat ut det kan jag inte svara säkert på. Läs själv här. (http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/20071219_DearPrimeMinister.pdf)

 5. Erik Sandblom skriver:

  På radion sa nån vindkraftsnubbe att det byggs mest vindkraftverk i Tyskland på grund av att man får störst subventioner där. Han efterlyste en harmoniserad EU-subvention, så att vindkraftverken byggs där det blåser mest. Det låter ju vettigt.

  Men subventioner skulle inte behövas alls, om man slutade med att bygga ut kolkraftverken! Det där eviga tjatet om att rena energikällor måste komma ner i pris är rent fyllesnack. Det är de smutsiga källorna som måste bli dyrare, och framförallt inte byggas ut ännu mer!

  Jättespännande länk till brevet, tack!

  Kanske dags för en insändare med innebörden ”inga fler kolkraftverk, det slår undan benen för ren teknik!”

 6. Bengt Axmacher skriver:

  Tack Erik. Kul med lite medhåll. Det här med EU-subventioner till vindkraften hade jag inte hört förut, men självklart låter det vettigt. Om det är något vi behöver EU till så är det åtgärder mot miljön.

 7. Bengt Axmacher skriver:

  Jag glömde det där med insändare. Brukar inte ha någon vidare tur med tidningar. Tycker närmast att det vore något för SvD.s Brännpunkt, men där måste man vara kändis. Skall tänka på saken i alla fall:

Lämna ett svar