Skeptikerna avhörs. 2) Lord Monckton lägger ut texten.

Cristopher Walter Monckton, 3-dje baronen Monckton of Brenchley, f 1952 är en pensionerad (2006, av hälsoskäl)  internationell finansiell rådgivare, journalist, f d politisk rådgivare åt Margaret Thatcher, författare och uppfinnare. Han är känd som en ytterst färgstark och kontroversiell person, som för det mesta befinner sig i opposition, varav det mest kända ställningstagandet är det  rakt emot den veten-skapliga mittfåra som idag är överens om klimatförändring, koldioxidhöjning och den mänskliga anknytningen till dessa.

Han har läst klassisk humaniora i Cambridge och har där också fått ett diplom som journalist. Någon som helst naturvetenskaplig utbildning har han inte vilket inte hindrat en rad uppseendeväckande ståndpunkter. Han är romersk katolik och har en konservativ politisk hållning och anser inte att England skall vara med i EU. Hans mest uppmärksammade artikel torde vara The Myth of Heterosexual Aids, publicerad i The American Spectator.  Där hävdade han att enda sättet att stoppa AIDS var att sätta de då c:a 3 miljoner AIDS-sjuka, varav 30’000 från England, i karantän, dvs isolering från samhället.  Senare fick han stå upp och försvara sina tankar i BBC. Ett långt debacle följde, naturligt nog. 

Global uppvärmning har intresserat honom sedan Berlinmurens fall 1989, då han ansåg att vänsterfalanger på jakt efter något nytt att intressera sig för annekterade frågan. Han accepterar att det föreligger en uppvärmning men tvivlar starkt på det vetenskapliga underlaget och har publicerat en lång rad artiklar i ämnet där han menar att någon katastrof kan det inte bli tal om. Diskussionen om den s k hockeyklubban för något år sedan, anser Monckton utgjorde ett klart bevis på dålig vetenskap och han har stött teorierna om att det är variationer i solens intensitet som ligger bakom i stället för koldioxidförhöjningen. Han anser att den bästa lösningen är att använda sig av kärnkraft och sätta punkt för den pågående avskogningen.

Han har blivit mycket hårt attackerad av t ex Gavin Schmidt för sleight-of-hand to fool the unwary (fingerfärdighet med att lura den okloke) och av den brittiske toppjournalisten och miljökämpen George Monbiot som ansåg honom ha fått alltför många fakta om bakfoten samt att han var totalt okunnig om elementära fysikaliska fakta.  Monckton har hotat med rättsliga åtgärder. Al Gore har också kritiserat honom i en artikel i The Sunday Telegraph där hans resonemang beskrivs som extremt missvisande och komplett tokiga. Hans vedersakare har vidare hävdat att hans ”vetenskap” är självlärd och att han saknar alla formella kvalifikationer.

Wikipedia har flera sidor intressant läsning om honom – en sann enfant terrible.

Från Bali har nu Christopher Monckton publicerat en lång artikel som kan rekommenderas till läsning, varvid jag tror att min rätt långa inledning ovan kan vara både till hjälp och av intresse.

Han anser sig på okänt sätt ha bidragit till IPCC:s nu aktuella rapport och menar att han därmed precis som Al Gore, har del i Nobelpriset.  Han påpekar också att eftersom han liksom övriga pärer i brittiska House of Lords  har ett ärftligt element som grund för sina ställningstaganden så är han som lagstiftare mer fri gentemot otillbörlig påverkan än någon annan. Han vill anföra att han från grunden är oense med inte bara IPCC utan också sin medpristagares alarmistiska film om En Obekväm  Sanning, vilken vunnit årets Oscar för bästa science-fiction o skräck-komedi-film.

I fortsättningen beskylls ”IPCC-byråkraterna” för att ha räknat fel på havsytans höjning genom att sätta till en extra nolla, hans egen rapport till IPCC sägs belysa de vetenskapliga problemen.

En tabell har infogats av byråkraterna först efter det vetenskapsmännen avslutat sina kladdar – och utan deras medgivande.

Det kommer att ta flera årtusen för Grönlands istäcke att smälta, det har för övrigt ökat 50 cm i tjocklek mellan 1995 och 2005, hävdar Monckton.

Han berättar vidare om Domstolen som hade listat nio lögner i Al Gores film. ( Av sammanlagt 35!  Monckton har tidigare presenterat de 35 lögner som han själv hittat, varav endast 9 hade uppfattats av domaren.)

Monckton räknar upp en lång lista av svåra misstag som vetenskapsmännen i IPCC gjort. Så småningom kommer han också in på den förmenta misskötseln av AIDS och menar att FN inte velat inse att AIDS var en dödlig infektion. Hade bärare blivit isolerade på ett tidigt stadium så hade 25 miljoner liv sparats. (I enlighet med Moncktons anvisningar 1987, se ovan)

Därefter forsätter han med en annan käpphäst, För 35 år sedan beslutade världen att förbjuda DDT, resultatet av detta har blivit 40 miljoner döda i utvecklingsländerna.

Monckton avrundar 

Om vi nu tar de heroiskt idiotiska beslut som ligger på bordet i Bali så kommer än en gång världens fattiga att dö i tiotals miljoner av brist på värme, ljus och kraft och medicinsk vård.

Om vi förnekar dem den fossil-eldade tillväxt som vi kommit i åtnjutande av, kommer de att fortsätta vara fattiga och deras antal kommer att öka ytterligare så att vårt samlade ekologiska fotavtryck kommer att bli ännu större.  När de dör och den globala temperaturen visar sig inte stiga i enlighet med IPCC:s skrattretande förutsägelser kommer den självuppskattande retorik som är det nuvarande värdelösa, korrupta och dyra FN:s hallstämpel, åter att papegojlikt och nästan enigt att  upprepas av de lata och tanklösa politiker och journalister som borde ha gjort sin plikt mot de fattiga, nu för tredje gången på tre decennier, när de sviker förtroendet att ställa upp för dem som är på väg att dö. 

Mina meddeltagare, det finns ingen klimatkris.  Det korrekta politiska svaret på ett icke-problem är att ha modet att inte göra någonting. Fatta mod. Gör ingenting och rädda världens fattiga från ännu en vårdslös slakt, driven av FN.

(Min översättn)

Kommentera gärna.

Ett svar till “Skeptikerna avhörs. 2) Lord Monckton lägger ut texten.“

  1. Peter Stilbs skriver:

    Som vanligt när det gäller saker av denna typ så bemöter man inte personens argument, utan ägnar sig åt personangrepp. Engelska Wikipedia har en lång sektion med sådana om Monckton, och Du är inte bättre. S. Fred Singer misstänkliggörs på precis samma sätt – också av Dig i ett tidigare blogginlägg. Totalt patetiskt. har Du inget vettigare att skriva om ?

Lämna ett svar