Nöden är uppfinningarnas moder. Och lusten att åstadkomma något dess fader.

Det har väl skymtat fram lite då och då att jag är road av nya idéer, roliga innovationer, nya tänkesätt och entreprenöranda.  Det bubblar upp mängder av nya småföretag, upphängda på en idé, kanske ett patent, eller en avknoppning från något forskningsprojekt.  De finns i alla stadier, många är redan långt fram i en stadigt ökande produktion och begynnande global försäljning, andra tar bara de första stapplande stegen. En hel del har lyckats få ekonomin någorlunda löst, andra lever hela tiden med konkurshot hängande över sig och hankar sig fram med täta nyemissioner och en rad andra finansiella knep.

Det finns folk som inte själva har fantasin eller förmågan till nytänkande, men som istället har intresse för saken och lite pengar dessutom. Somliga brukar riskera en del av medlen direkt i små utvecklingsbolag eller i investeringsföretag som placerar pengarna vidare. Ändå verkar det som om det inte finns pengar så det räcker i Sverige, behovet är i alla fall långt ifrån täckt.

Det stör mig en del att många av våra stora stabila börsföretag, som en gång i tiden själva växte upp från en fantastisk idé, inte tycker att de skall bidra.  Det som för dem nästan är felräkningspengar, skulle för många små utvecklingsföretag vara skillnaden mellan framgång och konkurs.

Jag är ingen förmögen man, men en liten sparad slant har jag i alla fall och för en del av den har jag sedan många år köpt aktier i sådana här småföretag. Många gånger har jag förlorat en del helt och hållet, men jag har också tjänat en del. Sammantaget genom åren betydligt mer på plus än på minus. Det är och har varit både roligt och lärorikt.

Framöver tänkte jag kanske någon gång i veckan skriva en stump om något företag som har en i mitt tycke bra idé. Jag har en lång lista att beta av, så det kommer att hålla mig sysselsatt länge.  Det är sannerligen inte tänkt som någon ekonomisk rådgivning, det har jag inte kunskaper nog till och inte intresse av heller.  För mig är det mera en liten inventering. Det finns så mycket duktigt folk och det finns en sådan otrolig massa bra idéer.

Var likväl inte rädd att satsa några tusenlappar, om det skulle dyka upp något som du själv också tror på.  Skyll inte på mig om det går galet så lovar jag att inte ta åt mig äran om det skulle gå bra.

Man kan ha olika mening om hur allvarligt vårt klimathot är. Även för den som tar det med en klackspark borde det dock kännas meningsfullt med nya idéer som verkar i en riktning som skulle glädja många av oss andra.  Det handlar för övrigt inte bara om klimatet och risken att drunkna i ett stigande hav. Vore det inte skönt med en värld där luften var ren, där aldrig några jättetankers havererade, där inga stora dagbrott förstörde landskapet och inga oljeschejker styrde vår ekonomi. Hur mycket sjukdom, död och fasa för att inte säga kriminalitet och krig har inte frodats i anslutning till oljefält och rovdrift på jordens tillgångar.

Jag tror inte, som större delen av miljörörelsen tycks göra, att vi måste återgå till en helt annan livsstil, nära naturen, primitivt och jordnära. Jag tror på fortsatt ekonomisk tillväxt som måste komma oss alla till  del; och då  menar jag att u-länderna måste inkluderas. Men nytänkande krävs det, och näringslivet är det som måste klara större delen av det.

Lämna ett svar