Ovädren blir fyrdubbelt fler i färsk rapport

I en ny rapport från oxfam ( en sammanslutning av 13 organisationer som tillsammans i sammanlagt mer än 100 länder fördelade över hela jordklotet försöker hitta varaktiga lösningar på problem i form av fattigdom och orättvisor ) kan alarmisterna finna ytterligare klart belagt stöd för en under senaste åren dramatiskt ökad förekomst av oväder i form av våldsamma regn, värmeböljor med åtföljande torka och våldsamma och utbredda skogsbränder samt svåra stormar som tropiska orkaner.

Rapporten ter sig övertygande, är lätt att ladda ner och läsa i sin helhet. Jag nöjer mig med att bifoga en grafisk illustration som säger en hel del och är lätt att tillgodogöra sig.

2007 har präglats av klimatkriser, mest översvämningar och ofta av ett format som överträffat allt man tidigare skådat. Avrika har haft sin värsta översvämning på 3 år, i Mexico har alla rekord slagits, omfattande översvämning på flera ställen i Södra Asien och därutöver ett antal långa tgorrperioder med svåra värmeböljor och våldsamma multipla skogsbränder både i Europa, Australien och Kalifornien. I mitten på innevarande månad hade FBN utgett 15 s k ’flash appeals’, det största antal man någonsin gett ut inom ett år. Alla utom ett avsåg extrema klimathändelser.

Under de två senaste decennierna har antalet rapporterade naturkatastrofer fyrdubblats, de flesta har avsett översvämningar cykloner och stormar.  Antalet berörda människor har under samma tidsperiod ökat från 174 miljoner till 250 miljoner  per år. 

De allt mer frekventa katastroferna inom särskil drabbade områden kommer nu så tätt att tid för återhämtning och återuppbyggnad blir knapp, vilket ytterligare  ökar risken för än större omfattning i framtiden.

Det finns starka skäl till skyndsamhet och det krävs påtagligt förbättrade möjligheter till kraftfulla lokala insatser.

Lämna ett svar