Snörstump 5: Att maximera solstrålning

Solceller är platta eller möjligen lätt böjda. Den effekt man får ut är kraftigt beroende av solstrålarnas vinkel mot solcellernas plan. Solcellens projicerade yta mot solen avgör. Vid maximal projektion, dvs rät vinkel mot solstrålarna är effekten 100% av max effekt. Är vinkeln noll grader är också effekten noll. Att nöja sig med att luta solcellen sådär en 45 grader mot söder leder till påtaglig försämring jämförd med gynnsammaste alternativet..

Seglare, som är vana vid solceller avsedda att driva diverse förbrukningspunkter ombord, brukar nöja sig med att lägga solcellerna på däcket eller rufftaket.  Men pensionerade uppfinnarn Kent Flood och elektronikingenjören Ronald Svan, båda seglare från Göteborg var inte tillfreds med detta, vet NyTeknik att berätta.

Med hjälp av en algoritm, en egenutvecklad ”solkikare” och ett motoriserat och ledat och roterbart stativ håller sig deras solpanel hela tiden vänd rätt mot solen, från det att den, solen alltså,  tittar  upp över horisonten tills dess den går ner igen. Att segling ibland sker  utefter en krokig bana kan uppfinningen kompensera för. På särskild fråga om hur det blir på kryss påstår upphovsmännen att kryssar gör ingen numera, man startar motorn istället.

Som gammal seglare vill jag lägga in en bestämd protest. En sjöman utber sig inte om någon särskild vind, han lär sig segla och en skarp kryss är hans största lycka. Skulle det ha blivit omodernt känner jag nästan leda vid livet. Ändå gläds jag åt att solcellerna effektiviserats ett avsevärt snäpp.

Lämna ett svar