Stadstrafik, elektronik, trängselskatter och ett förslag.

SvD har idag en liten redogörelse för en resvaneundersökning som gjorts av SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys. Det är den största studie av det här slaget som gjorts på nationell nivå, den täcker 2005 och 2006 och baseras på 41000 slumpvis valda personer mellan 6 och 84 år. Metodiken är till större delen telefonintervjuer avseende utförd trafik på en för varje individ lottad mätdag under september månad, (för längre resor har använts en längre period). Utfrågningen har även avsett telefon- och videokonferenser och en hel del andra parametrar.

Sett över hela landet tar 66% av hela populationen bilen till jobbet, I Stockholms län är siffran 46%. Naturskyddsföreningens trafikexpert Magnus Nilsson förklarar det med att i Stockholm är parkeringsplatser en skatteförmån och hävdar att vårt skattesystem uppmuntrar folk till att välja bort kollektivtrafik. Att pendla med bil är mycket förmånligt jämfört med andra alternativ. 30 % har åkt med kollektiv trafik minst en gång per vecka men minst 3 ggr så många har åkt bil någon gång i veckan.

Stockholmare är de som i störst utsträckning väljer kollektivtrafik medan värmlänningar mest väljer egen bil. Både kollektivtrafik och resa med egen bil ökar i innerstaden. Räknar man i stället avstånd är körd sträcka med bil 4 ggr så lång som den man färdats med kollektivtrafik. Både  biltrafik och kollektivtrafik ökar över tid i innerstaden, i huvudsak beroende på att antalet Stockholmare ökar. Idag står trafikökningen för en tredjedel av utsläppen, vilket lagom äter upp den minskning som fordonsflottans effektivisering har givit.

I genomsnitt så färdas vi 70 minuter per dag. Reseavstånden är kortast i städerna men tar ändå längst tid. Magnus Nilsson från Naturskyddsförening säger att det ur ett globalt perspektiv i första hand är angeläget att pressa tillbaks bilresor i storstäder.  Lyckas vi inte med det kommer vi att få se högre bensinskatter, vilket i sin tur drabbar låginkomsttagare och personer som är beroende av bilen, slutar Magnus Nilsson. 

Vad har trängselskatterna haft för effekter på läget (i Stockholm)?  Systemet var väl inte igång under den aktuella tiden!? Studien innehåller ett myller av siffror och mängder med tabeller. Det mesta är ungefär vad man skulle trott, men det är naturligtvis värdefullt att det bli bekräftat. Transportnätet verkar fullgöra sin primära uppgift, transport, på ett bra sätt. Däremot står det klar att några egentliga förbättringar för miljön, läs koldioxidutsläpp, kan det inte ha blivit. Läsningen är alltså inte särskilt uppmuntrande och knappast ens förvånande mer än möjligen på sista punkten i föregående stycke. Tror Magnus Nilsson att det är Naturskyddsföreningen som bestämmer bensin-priset?

Är det verkligen så att priset på bränslet är det enda rimliga styrmedlet?  Hur resonerar den vanlige bilägaren som drabbas av ytterligare prishöjning på bränslet? Jag tror inte att det i första hand leder till färre småresor inom en tätort. Man uppfattar inte att bensinpriset spelar så stor roll då, man blir i varje fall inte ruinerad direkt. För den som har gott om pengar spelar det ingen roll, han har råd att köra som han brukar och hänger nog i med sina (o)vanor. Den som måste ha bilen  drabbas hårt. Glesbygdsboende blir en dyr affär. Turism som näring drabbas också hårt.

Enligt min mening vore det bättre med ett system som kan styras till olika utfall på ett enkelt sätt, så man kan dämpa orättvisor och inte ställa till trassel för somliga kategorier, handikappade, vissa yrkesgrupper osv. Att arrangera kompensationer där det behövs, med bidrag, avdrag eller annat, är komplicerat och inbjuder till fiffel och båg.

Jag är så till åren kommen att jag ganska detaljerat minns den allmänna ransonering som fanns under kriget för en lång rad varor,  i första hand livsmedel av olika slag. Kristidsnämmnden (kristus-nämnden uppfattade jag det som, 7-8 år gammal) delade ut kuponger till alla hushåll några gånger om året. Det blev naturligtvis lite svarthandel med kupongerna så folk med gott om pengar flöt som vanligt ovanpå.  Bara att acceptera. Men i det stora hela fungerade systemet bra. Ingen svalt ihjäl direkt. Nu tänker jag mig dock en ransonering som administreras med moderna hjälpmedel.

Så här kunde man tänka sig det:

Varje bil i hela landet förses med en liten elektronisk låda, som vi tills vidare kan kalla för körjounal, även om det inte är exakt vad det rör sig om. Axmachers låda är ett mer populärt alternativ ur min egen synvinkel. Förmodligen behöver den inte vara större än en tändsticksask

Lådan programmeras med uppgift om biltyp, nyttjande som privat eller rörelse, ägares ålder, förares ålder, ev bostadsadress mm. En utredning får tillsättas och avgöra.

Varje gång fordonet startas markerar lådan detta tillsammans med uppgift om tidpunkt.

Detta är i princip hela idén vad gäller indata. Som nästan envar förstår i detta elektronikens tidevarv den enklaste sak i världen. Lådan behöver inte bli dyr, den behöver inte bli stor, den behöver inte vara svårmonterad ens på äldre fordon. Hela svenska folket har tämligen nyss genomlidit något liknande när alla tvingades skaffa en liten extrabox till sin TV för att möjliggöra övergång till digitala signaler. Det har blir enklare och billigare och boxen mindre, även om det säkert också blir protester, framförallt från alla dem som ser det hela som en ny form av övervakning och ett nytt integritetshot.  Jag tror lugnet snart återuppstår, vi är ju ett rätt luttrat folk.

Vad skall nu detta vara bra till ?

Jo, en gång om året t ex i samband med besök på svensk bilprovning avläses hur många gånger bilen startats. Varje start kostar sedan förslagsvis 20:- kronor. Eventuellt kan man särskilt straffa vissa bilar, som stora stadsjeepar och liknande. De får betala mer per start, säg 50:- Andra kan gynnas, som handikappade eller ensamma mödrar och behöver bara betala 10:- per start.  Betalning kan erläggas tillsammans med den ordinarie bilskatten. Om man vill ordna med fjärravläsning, numera en ganska enkel sak, kan alla mackar lätt förses med utrustning och avläsning görs varje gång man tankar, att betala antingen där och genast  eller går information vidare till någon ny statlig myndighet som skickar ut räkningar vid tidpunkter som  en utredning finner vara lämpliga.

Vad blir följden:

Jo, korta resor blir relativt sett dyrare och längre blir relativt sett billigare. (Det är inte tänkt att bensinpriset skall höjas, förr sänkas något, vilket kan kräva ytterligare utredning). Att ta bilen till ett köpcentrum blir något dyrare än vanligt. Att ta den bara runt kvarteret för att köpa en tidning blir mycket dyrare än normalt. Man kan naturligtvis lätt lägga in en funktion som gör så att en omstart – motorn fortfarande varm, lagom för tidningsköp – inte räknas som start.

Glesbygdsbor som slipper bensinprishöjning kommer att bli lyckliga och ta betalningen för de få starter de gör med en klackspark. Turister som kommer hit behöver inte chockas och vända vid gränsen när de erfar vad bensin kostar i Sverige. Dessutom gissar jag att andra nationer snabbt inser fördelarna med detta  system och inför ett likadant.

Små korta fåniga resor av typ en repa på sta’n kommer inte att te sig lika attraktivt. Det går ju också att arrangera så vid tidpunkter med hög trafikbelastning kostar starten 2 markeringar. Det skulle då finnas incitament att påbörja resor vid lågtrafik.

Reformen skulle åtföljas eller rentav föregås av betydliga förbättringar av t ex cykelstråk.

Jag har hunnit tänka åtskilligt på den här idén och för varje gång jag har den  uppe så ter den sig alltmer lockande. Skickade faktiskt, gripen av visst övermod, förslaget till Andreas Carlgren i vintras. Jag fick så småningom några papper i retur som bekräftade att det hela var mottaget, med diarie-nr och allt. Någon rad om att det också var läst av ens någon har inte dykt upp och än mindre att någon förstått och insett värdet.

Så det är bara jag själv och ströpersoner i min närhet som tycker det är genialt (jag själv), inte så dumt (flera andra).

Undras vad t ex Christer Ljungberg kan blogga om detta? Tror Magnus Nilsson på Naturskyddsföreningen att detta skulle få folk att än mer välja bort lokaltrafiken? Det tror inte jag.

8 svar till “Stadstrafik, elektronik, trängselskatter och ett förslag.“

 1. Road Pricing av det intelligenta slag du föreslår har diskuterats många gånger. Och visst vore det en möjlighet. I Holland arbetar man just nu på ett nationellt system av denna typ. Hur sofistikerat det är tänkt att bli vet jag inte.

  Det finns även svenska studier av liknande idéer. Men jag tror att de har några år på nacken. Kanske dags att

  Jag skulle tro att det vore ännu mer intressant med ett kort av den typ som jag vet diskuteras på allvar i Storbrittanien. Ett koldioxidkort som laddas med din ranson, sen kan du använda den till att köra bil, köpa mat, åka på semester eller sälja om du får över….

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Tack för du hörde av dig. Var nästan övertygad om att du skulle kunna åtskilligt om detta. Jag kände inte till någonting alls egentligen.
  Att få ett kort med en koldioxidranson, som tydligen diskuteras i England, borde ju vara det optimala. Ändå tror jag kanske att det av psykologiska skäl inte skulle styra bort från småresor tillräckligt. Småresorna, under halvmilen, är ju nästan per definition det stora problemet bakom trängsel i städerna,och det som lättast kan ersättas med cykel eller vanligt promenerande. Dessutom åstadkommer de betydligt mer koldioxid relativt sett. Har en Prius själv och häpnar över hur mycket mer bilen drar de första 5-10 minuterna. Avslöjas mycket tydligt av färddatorn.
  Valfriheten har man ju även med min låda.

 3. Erik Sandblom skriver:

  Heja Bengt! Sprid idéen!

  Men ut med språket, vad ska det kosta? 20kr per start föreslår jag, men tio är kanske mer realistiskt.

  Hur länge ska motorn stå still för att en återstart ska räknas som en ny resa? Fem minuter? Två?

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Hej Erik !
  Tack för support. Känner mig inte rustad eller kunnig nog för prissättning ännu. Grundidén måste väl slå an först. Fäster rätt mycket avseende vid vad Christer Ljungberg skriver. Han är yrkesman på området. Gillar hans blogg.

 5. […] fordonsskatt vilket verkar vara en bra idé och en variant på ett förslag som  jag själv presenterat här den 18/11. Man kan naturligtvis förse varje fordon med utrustning som mäter koldioxidhalten i […]

 6. Harald Cederlund skriver:

  En nackdel skulle väl vara att systemet skulle kunna tänkas ge incitament till utökad tomgångskörning?

  Men om en man nu har en intelligent Axmacherdosa i bilen så skulle den ju kanske kunna registrera körbeteendet och straffa sådant automatiskt.

  Jag tycker överhuvudtaget att en sådan dosa kunde vara mer tekniskt avancerad än att bara vara kapabel till att registrera antalet starter. Jag kunde tänka mig automatisk registrering av körsträckan – samtidigt som bilen har en unik signal och är kopplad till en GPS. (Vilket ju iofs skulle vara än mer integritetskränkande.)

  – På så vis kan man kan ta ut km-priser (vilket ju ger motsvarande effekt som om man skulle beskatta bränslet) – men rabattera dem i vissa delar av landet eller för vissa grupper, eller ta ut extra mycket för korta körsträckor. Det vore ju ett sätt att beskatta bilarna lite smartare – men frågan är om det inte är lite väl krångligt?

  En rak koldioxidskatt skulle ju också (automatiskt) kosta relativt sett mer för korta sträckor och relativt sett mindre för långa – och bilarna får automatiskt betala utifrån sin faktiska bränsleförbrukning. Axmacherdosan i sin enklaste (startregistrerande) gynnar ju istället långresandet generellt sett med bil – och frågan är om det är så vist? Systemet ger incitament till att ta tunnelbanan (och lösa trängselproblemen) men knappast till att ta tåget.

 7. Harald Cederlund skriver:

  Sedan så finns det ju förmodligen anledning att tro att oljepriset kommer att skjuta i höjden alldeles av sig självt – på grund av ett annalkande (eller möjligtvis redan passerat) peak oil.

 8. Johanness skriver:

  De flesta skulle liksom jag välja att bara slita ut skiten ur sin bil för vem fan vill låta nån kolla hur många gånger man startat sin fil och sen betala för det? Galet!
  Hur ska man veta vem som har dosan i sin bil? Det går inte. Om du nu måste ha den där vid bilprovningen så är de ju bara att sätta dit den lagom till provningen. Ska man ocskå betala för den gången man måste starta bilen för att ta sig till bilprovningen?

Lämna ett svar