Ett glädjeblomster till Alliansen.

Jag har, som väl alla miljöintresserade, tagit del av En hållbar energi-och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet. 

För den som, likt mig, i ett års tid tämligen frekvent önskat bort förbudet mot nybyggnad i kärnkraftslagstiftningen borde det, som för mig, kännas som bröstet fylldes av jubelsång.

Den som, likt mig, under minst lika lång eller längre tid önskat sig ett omedelbart avblåsande av etanolsatsningen, får väl behärska sig ett slag till och känna viss tröst vid tanken på att ordet etanol inte förekommer någonstans i det 6-sidiga dokumentet. Det står endast att Svensk industri kan vara världsledande i omställningen, bland annat genom utveckling av hybridfordon, elbilar och biodrivmedel .

Jag intalar mig att det sista ordet i huvudsak syftar på biogas, och kan i övrigt inte finna anledning att sätta frågetecken någonstans.

Enligt en intervju i Svenska Dagbladet med  E-ON-chefen Håkan Bushke och Lars G Josefsson på Vattenfall är man tillfreds med beslutet och bedömer det sannolikt att man tänker bygga nya verk i sinom tid. 

Mona Sahlin har i ett brännpunktssvar  (på ett tidigare inlägg av Carl Hamilton) meddelat att det vore olyckligt om kärnkraften inte avvecklades enligt plan utan istället byggdes ut. 

Peter Eriksson är inte glad han heller. Nya kärnkraftverk är rent sabotage menar han och fortsätter med att det kommer att leda till mindre elproduktion från förnybara källor – utbyggnaden av vindkraft tror han inte kommer att bli av. 

Lars Ohly talar om ”svek”.

’Jag gör detta för mina barns och mina barnbarns skull’, sade däremot Centerledaren Maud Olofsson.

Heder åt Maud som lyckats ’baxa sitt parti ända hit.’

En historisk dag i sanning. Det har också snabbt blivitomnämnt ochdiskuterat i utrikes media. Överenskommelsen kommer säkert att ge Fredrik Rheinfeldt  som ordförande i höst ökad pondus.

Med stor sannolikhet kommer detta också,  förutsatt att beslutet går igenom, att leda till att valet 2010 blir ett nytt kärnkraftval. Med de tre disparata oppositionspartierna, i stort sett endast eniga om att kärnkraften skall avvecklas, på ena sidan och Alliansen, i stort sett enig om det mesta, på den andra, så lär det dra ihop sig till ett intressant val.

Det kommer inte att fattas uppgifter för t ex Krafttag nu  eller Allians för Sverige  eller Alliansens Vänner. Dags att slipa argumenten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

6 svar till “Ett glädjeblomster till Alliansen.“

 1. Erik Sandblom skriver:

  Du borde nämna något om avfallet och slutförvaringen tycker jag. För mig känns det fel att acceptera avfall som kommer vara farligt i tusentals år. En kompromiss värd namnet skulle för mig innebära att man tillåter nya kärnkraftverk när man har gjort framsteg på det området.

  Kjell Aleklett skriver om det på sin blogg om oljetoppen. Med fjärde generationen kärnkraft så kan man använda det kärnavfall som redan finns som bränsle. Det skulle lösa många problem. Man slipper bryta uran och man slipper det farliga avfallet. Jag antar att vissa andra risker kvarstår, som härdsmälta och risk för kärnvapenspridning. En kompromiss vore då att man accepterar dessa risker mot att eliminera riskerna med läckage i slutförvaringen och uranbrytningen.

  Kjell Aleklett skriver också lite om att kärnkraft kan balansera vindkraftens svängiga produktion. Han säger att vindkraften kan bli en del av baskraften om man bygger ut elnätet. Då kan man använda norrländsk vindkraft i Skåne när det inte blåser i Danmark.

  Kjell Aleklett: Ny svensk energipolitik med ny kärnkraft

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Visst hade jag tänkt skriva mer om allt det du nämner, och mer till. Men det bidde tills vidare bara ett litet jubelrop.
  Möjligheten att delvis lösa förvaringsfrågan genom att återanvända befintligt ”uttjänt” bränsle skulle underlätta oerhört. Faran för härdsmälta är nog liten och hanterbar. Risken för kärnvapen-spridning finns naturligtvis men känns inte angelägen att beakta just för oss, men säkert på andra håll.
  Balanseringen av vindkraftens stora nackdel – obalansen – är ett mycket intressant problem. Skall vi ha 25 Twh från vindkraft så kommer effekten att svänga inom mycket vida gränser och en avsevärd mängd reservkraft behövs. Och det kommer att behövas i ökande grad under en utbyggnadstid som börjar nu och kanske inte närmar sig vägs ände förrän framåt 2030. Kärnkraft kan hjälpa till, men i stort sett inte förrän då ungefär.
  Jag tycker man istället borde intressera sig vida mer för vattenkraft för just detta ändamål. Om befintliga vattenkraftverk kunde förses med fler generatorer så kunde man tillfälligt öka uttagen vid stiltje och dessemellan spara – när det blåser. Det skulle rentav vara vettigt att låta vind-elen pumpa en del vatten baklänges upp i magasinen igen för att öka mängden tillgänglig reservkraft. Detta skulle gå att lösa kvickt och förhållandevis billigt i takt med utbyggnaden.
  Stig Malm satt i morgonsoffan igår tillsammans med Maria Abrahanssom och Göran Hägg och menade att det var synd att alliansen inte vågade sig på vattenkraften. Det håller jag med om. Den kunde utnyttjas bättre och det vore f ö inte fel att öppna de kvarvarande älvarna för en restriktiv utbyggnad just för balanseringsändamål, kanske flera mindre anläggningar som bara gick vid behov. Då skulle fallen brusa precis som vanligt emellanåt i alla fall, alternativt gjordes inte uttagen så stora.

 3. Hans Brise skriver:

  Energi behövs och i ökad mängd och till lägre pris. Som Bengt framför saknar man uppgifter om svenska möjligheter till ökat uttag från Vattenfall.
  Dagens kärnkraftverk har helt andra förutsättningar för sin verksamhet än när folkomröstningen ägde rum.
  Säkerheten är en helt annan och reaktivering medför att lagringsproblemet bortfaller. Ser man på antalet dödsfall för framtagning och användning av energi ligger även där kärnkraften lägst. Transporter, gruvdrivft m.m.
  Miljövänligt är ett tänjbart och tämligen odefinierat begrepp. Det har inte blivit tydligare genom ett alltmera cirkulerande namnbyte KLIMATVÄNLIGT!
  Koldioxiden ingår i livscykeln Klimatet styrs av solen, jordens rotation och bana i planetsystemet!
  Vindkraft och biobränsle får man hoppas snart går ur tiden.

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Hans
  Att koldioxid är en del av livscykeln kan ingen förneka. Men det hindrar inte att det har betydelse för klimatet och det gör det inte ”ogiftigt” även om det är ett stycke kvar innan vi börjar må direkt dåligt av det. Inte heller innebär det att vi kan bortse från att solen, jordens ställning och rotation har kanske störst betydelse.
  Men koldioxiden kan vi göra något åt, genom att styra bort från det hämningslösa bruket av fossila bränslen. Och eftersom vi måste göra det i vilket fall som helst när de tar slut så kan vi lika gärna börja direkt. Det är inte någon enkel eller snabb procedur, men nödvändig.
  Biobränsle kan man, om restprodukter undantas, verkligen önska sig ur tiden snarast. Att vi bygger ut vindkraften skadar däremot knappast någon annan eller något annat än möjligen plånboken.

 5. Josef Boberg skriver:

  Länken i inlägget till: “En hållbar energi-och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet.” – fungerar ej, så det verkar ju ej så hållbart – hälsar Josef 😉

 6. Bengt Axmacher skriver:

  Hej Josef !
  Länken har flyttats. Jag har lagt in den nya adressen och kontrollerat att det fungerar. Jag tror inte att det är bristande hållbarhet som är anledningen.
  Hälsn
  Bengt

Lämna ett svar