Summa summarum.

Efter drygt ett års bloggande har jag börjat känna hurusom jag fylls av det man kan läsa om i  Predikaren: Fåfängligheters fåfänglighet, allting är bara fåfänglighet. Min hustru pikar mig lite då och då för min världsförbättrarattityd och undrar lätt spydigt om jag inbillar mig att mina skriverier åstadkommer något. Det bästa svar jag kommit på är: det gör vad det kan. Ungefär som miljöpartisternas förslag: de gör vad de kan, men inte är det något som märks någonstans.

Jag bläddrar i mitt hus-o liv-organ, Svenskan, idag. Som vanligt fyllt med bra eller någotsånär bra artiklar, nästan aldrig något riktigt dåligt. Upplaga 200’000 omkring, läsare naturligtvis avsevärt flera, mellan en halv och en miljon. Efterlängtad av mig och många fler. Ofta citerad. Växer stadigt.

Ett 20-tal personer uppsöker min lilla blogg varje dag, kanske det dubbla när jag varit ovanligt energisk. Citerad något tiotal gånger på ett helt år. Ingen vettig människa kan egentligen fortsätta med en sådan verksamhet och begära att bli tagen på allvar.

Det här blir alltså sista posten.

Inte för att det saknas material och uppslag.

En hel del är uppmuntrande. Mina snörstumpar pekar på små framsteg. De gör vad de kan, inte mycket, men betydligt mer än bloggen som skriver om dom. De kan för dagen avslutas med lite information om sjöfarten, som står för 3% av världens samlade koldioxidutsläpp. Det mesta emanerar från lågkvalitativ olja, vilket innebär en massa andra föroreningar med tungmetaller, nitrösa gaser, svavelföreningar mm. Men nu har den samlade sjöfarten beslutat sig för att pressa ner detta olustiga bidrag till den luft vi andas med hälften fram till 2030.

En av alla tilltänkta åtgärder utgörs av solceller på däck – det finns plats för många – som levererar el i  första hand till båtens interna behov men i andra också till båtens framdrivning via en elmotor. En prototyp är under byggnad i  Japan. I förlängningen tänker man sig el från bränsleceller som drivs med naturgas (LNG). 

Min sista jobspost skriver Sanna Rayman om i dagens svenska . Det handlar om det svenska deltagandet i EU:s CDM-projekt i Kina, där man hjälper till med utbyggnad av vattenkraft. Det har talats åtskilligt om saken i SR idag och igår, och som väntat gör SR vad de kan för att framställa denna utomordentligt vettiga satsning i dålig dager. Bl a tycktes det synd om de kinesiska små markägare som måste flytta. De har visserligen fått ersättning som de uppger sig vara nöjda med, men eftersom de lever i en diktatur så tar man för givet att de ljuger för att ställa sig in.  

Det kan ju vara det faktiska förhållandet, men detta kan väl inte bara tas för givet? Sanna Rayman verkar tycka att det i alla fall är troligt. 

Är det uteslutet att de får en skälig ersättning? Eller är det uteslutet att de inser att vattenkraften är en god och nödvändig sak för nationen Kina? Kan ingen skicka ut en ”grävande” journalist och undersöka saken?  Jag tycker inte om diktaturer, men varje enskild åtgärd i en diktatur är inte definitionsmässigt dålig.

Maria W från Mp intervjuades tillsammans med handelsminister Ewa Björling. Maria W var naturligtvis negativ. Sverige smiter undan sitt ansvar sade W från Mp.  Det snart sagt enda som Mp kan ställa sig bakom är ytterligare  storskalig vindkraftsutbyggnad. Och i Sverige förstås. Hur någon klartänkt och kunnig person kan säga så förstår då inte jag.

Vindkraft har förtjänster men är dyr och synnerligen oregelbunden och det krävs reservkraft att fylla i med när det inte blåser.  Det kan man göra med vattenkraft, men då måste effekten byggas ut, och det tycker inte MP är bra. Man kan också göra det med kärnkraft, men det tycker Mp är det största ”sveket” av alla.  

Mp är i Sverige det största hotet vi har mot den globala miljön.  

Längre in i Svenskan skriver Susanna Baltscheffsky   under rubriken Varmare Klimat leder till matkris. Artikeln är lite rörig. Den refererar en studie i senaste Science om hur stigande temperaturer påverkar skördar. Baltscheffsky skriver:

I dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Science har forskarna David Battisti vid universitetet i Seattle och Rosamond Naylor vid Stanforduniversitetet i stället tittat på hur de stigande temperaturerna kommer att påverka skördarna.

Deras slutsats är att temperaturerna i tropiska och subtropiska områden kommer att vara högre än de mest extrema värden som har uppmätts mellan åren 1900 och 2006.

Det verkar som hon råkat komma åt delete-knappen någonstans.

Studien baseras naturligtvis på ett antal körningar om förväntad temperaturhöjning längre fram, men jag tycker den delen är onödig. För det första kommer ett antal skeptiker genast att slänga sig över just detta och påtala dataprognosernas bristfällighet. Det hade varit bättre att låta folk tro vad de vill om den saken – det har redan gjorts mängder med sådana prognoser. Istället hade man kunna begränsa sig till det som är intressant, nämligen skördeutfallet vid olika temperaturstegringar och vid olika förändringar i nederbörd. 

För skeptikerna är detta ett delikat problem för de gör oftast stort nummer av att med ökande mängder koldioxid i atmosfären så kommer skördarna att ÖKA. Man vet ju att detta är sant, åtminstone vad gäller tomater i växthus. Det finns försök som visar att ordentligt förhöjd koldioxidhalt i växthusluften (vanligen m hjälp av propan-förbränning) faktiskt ger bättre utfall.

Skeptikerna hävdar, utan att ha några studier att luta sig emot, att detta gäller allt som växer (växtriket n b.). Att det inte är sant och att det faktiskt finns studier som visar det bryr de sig inte om.

Därför bl a är det angeläget att reda ut förhållandet Hur mycket av skördeminskningen kan förebyggas med hjälp av bevattning? Vad händer om man byter gröda till något som passar bättre i det ”nya” klimatet? I vad mån kan det avhjälpas med växtförädling? Frågetecknen är många.

Personligen misstänker jag likväl att studien har rätt. Implikationerna är viktiga för överbefolkningsfrågan, avskognings-frågan och frågan om biobränslen. För mig är detta tre ödesfrågor för mänskligheten och av särskild dignitet .

Avskogningen och biobränslen är i princip kommunicerande kärl. Stoppa biobränslena för Guds skull.

I koldioxidfrågan är kolförbränningen, främst i kraftverk, den i särklass viktigaste frågan att lösa. Det lilla vi kan bidraga med är vad vi gör genom EU i form av hjälp till alternativa kraftkällor. 

Därutöver kan vi sträva mot en utökad kärnkraftsutbyggnad. Vi i Sverige är kända som energiska motståndare till kärnkraft. Alldeles oavsett att en ändring till en positiv och mer insiktsfull hållning vore en god sak för vårt eget land så skulle det  säkert också gynnsamt påverka opionioner utanför Sverige.

Alla dessa viktiga insatser försöker Mp rida spärr för. ( Vänsterpartiet också naturligtvis, men därifrån finns ändå inget gott att hämta. )

Slutligen. Åter till bloggvärlden.  SvDs kolumnist Anna Larsson  har idag skrivit om bloggmonstret som börjat leva sitt eget liv. Det handlar om allas vår bloggmästarinna Blondinbella alias Isabella Lööwengrip, och kolumnen är läsvärd, vilket dock inte kan sägas om bloggen. Jag har som alla andra varit inne några gånger för att ta en titt på hur en blogg skall se ut om den skall få nämnvärda läsarskaror.

Detta flickebarn har haft några hundratusen läsare varje dag. Under den senaste veckan, sedan hon hamnat i ”Let´s Dance”, har antalet fördubblats och är nu uppe i en numerär som mäter sig med Svenska Dagbladets. Varken Anna Larsson eller jag kan hitta något av egentligt läsvärde, men det är uppenbart att en talrik majoritet finner skäl att återkomma vecka ut och vecka in.  Hon höjer också lyssnar-värdet i SR, i varje fall tycker Janne Josefsson det. Han har henne med i ”Debatt”.  Jag tycker inte hon bidrar med mycket, men hon ”hajpas” väl – om jag nu använt detta konstiga nya ord på rätt sätt?

Bloggen innehåller mer kort på henne själv än man trodde var möjligt och hon får 30´000 kommentarer om dagen. Undras hur många hon hinner läsa?

Jag läser en del bloggar som kan anses som kvalificerade – ingen nämnd ingen glömd – flera av dem kommer upp i höga läsartal men långt långt ifrån Blondinbella. S k skeptikerbloggar skrivna av folk som frossar i sanslöst skryt med den egna förmågan att begripa allt och svämmar över av hånfulla och i bästa fall raljerande eller, som allra bäst, dräpande formuleringar om meningsmotståndare når högre men kommer ändå inte i närheten av blondinbella.

Är det inslaget av ungdom som gör skillnaden? Blondinbellas läsare är  väl endast i undantagsfall över 20 år gissar jag.  Politikerbloggar och vetenskapsbloggar har kanske läsare långt upp i åren – jag följer ju t ex flera av dem. Skeptikerna når kanske ända upp bland senila åldringar, men också långt ner i gymnasiet där ungdomlig självtillräcklighet frodas.

Mina läsare hittas väl bland jämnåriga och det gäller nog flertalet små bloggare – det finns ju ett par hundratusen att välja på. Har förstått att många av mina läsare, de flesta kanske,  är personliga goda vänner. Det förefaller enklare att prata med dem direkt. Och trevligare och mindre arbetsamt. Jag skall börja med det i kväll. 

I övrigt låter jag världen sköta sig själv min hjälp förutan. 

När det gäller mina önskningar om t ex koldioxid, kolkraft-begränsning, biobränslenas död, avskogning och överbefolkning så knäpper jag filosofiskt mina händer och hoppas på ett gudomligt ingripande. 

Den som råkar passera Mem sommartid (båtledes?) och känner sig välvilligt stämd är välkommen upp på en kopp kaffe med enkelt tilltugg. Vilken inföding som helst kan visa vägen. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,  

17 svar till “Summa summarum.“

 1. Jonas skriver:

  Tack för alla inlägg du skrivit, det har varit intressant att läsa dem!

 2. Kennedy Karlsson skriver:

  Jag har nästan dagligen följt din blogg. Dock har jag haft få inlägg, eftersom jag inte haft något väsentligt att tillföra.

  Särskilt hög kvalite har dina inlägg om sjukvård och rehabilitering haft, tycker jag. Jag tycker mycket om att läsa artiklar, där jag inser att skribenten behärskar ämnesområdet och vet vad han skriver om. Det är tyvärr inte vanligt.

  Ditt intresse för teknik har stimulerat mig. Särskilt minns jag motorer drivna av komprimerad luft.
  Eftersom jag är nyfiket skeptisk till den antropogena växthuseffekten, har jag lärt mig mycket av ditt engagemang i klimatfrågan.

  Att du nu slutar är trist men måste accepteras.

  Om jag någonsin återkommer till Sverige och terrängen strax öster om Söderköping, skulle jag gärna vilja hälsa på dig.

 3. Jey skriver:

  Äsch, fortsätt blogga! Ty det behövs fler klart läsvärda bloggar byggda med kvalitet och eftertanke – som denna.

  Visst kan det emellanåt kännas tröstlöst även för en helt vanlig läsare, och icke-bloggare, som mig, att konstatera: Svårt enfaldig pladder skrivet för enfaldiga nollor drar flest läsare, aka. Blondinbella. Ty det bevisar återigen att det tyvärr finns onödigt gott om ärthjärnor här i världen. =)

 4. Stig skriver:

  Tack för dina blogginlägg! Önskar du hadde haft mer besökare, vi har en utmanande framtid att möta. Anledningen till få blogginlägg kan vara att dina inlägg är just balanserade, man tar dina åsikter till betraktande – dom har vart bra! Det kan vara värre med andra, alltför tvärsäkra bloggare.

  Håll bloggen öppen iallafall, så kan sökare på nätet googla sig in! Kanske får en mer balanserad syn fotfäste i en större andel besökare först när AGW får praktiska konsekvenser för folk, t ex när glesbygden tappar 1000 icke-etanol-bensinstationer med tillhörande post-, betal-, bensin-, livsemedel -service. Alla där blir tvungna att åka 5+ + 5+ mil för att fixa detta, med bensindrift! Logiskt miljötänk?

  Jag tror dagens hype bland politikerna kommer att möta mer motstånd och kräva vettigare åtgärder framöver. -Så, håll öppet för en come-back! Tack iallafall igen!

 5. Bengt Axmacher skriver:

  Tack för vänliga ord, allihopa. Har läst genom vad jag skrev en gång till och tycker det låter lite väl patetiskt. Jag har inte tagit illa vid mig av min brist på framgång, även om det kanske låter så. Jag har intresset för frågan kvar, har samlat på mig hyllmetrar med material och kommer kanske att återkomma på annat sätt.
  Särskilt tack till Kennedy K. som nästan varit med från början och som tidigare kommenterade ofta och klokt. Hoppas du får ärende till gamla Sverige någon gång och tittar in då.

  Bloggen kommer att ligga kvar allra minst år 2009 ut. Hittar jag något som känns särskilt angeläget så kanske jag skriver en rad då och då. Och jag fortsätter att bevaka ev inkommande kommentarer och bemöter dem när det känns angeläget.

 6. Bengt Kriström skriver:

  Det var ju tråkigt. Men det är ju inte alldeles säkert att påverkan är proportionell mot antalet besök. Det kommer mera fakta om etanol till våren, tex i form av en sammanställning av befintlig ekonomisk litteratur i frågan. Subventionerna fasas sakta ut men vi får vänta till 2013 (gissar jag) innan energiskatteundanntaget försvinner. Detta påverkar etanolanvändning i rätt riktning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Fransmännen säger ”on revient tojours a son premier amour”, så jag tror nog att du återvänder till din blogg. God fortsättning!

 7. Bengt Axmacher skriver:

  Tack Bengt. Visst kanske jag återvänder till min ”första kärlek” vad det lider. Och naturligtvis finns det inte någon direkt korrelation mellan antalet läsare och den påverkan man kan tänkas ha. Men betydelselöst är det inte heller och jag tycker inte jag gjort det avtryck jag hoppats på. Men jag tänker inte parkera mig med ett korsord i gungstolen.
  Roligt att du hörde av dig f ö. Din artikel i NEO for ett par år sedan bidrog starkt till att jag alls började skriva. Och även till min allmänna hållning, någonstans mittemellan – hjärtat varmt men huvudet kallt, tror jag du skrev eller något liknande.

 8. Michael Hemdal Wehle skriver:

  Hej Bengt. Ödets ironi att jag just nu hittat din blogg via google, där jag sökte info om soldrivna ugnar. Själv har jag arbetat med studiecirklar för
  hushållen ang hållbar utveckling sedan många år men tycker nog att det är på tiden att lite yngre tar vid. Som sagt, tyckte om det jag läste och hoppas verkligen att du fortsätter att skriva. Bloggar om vår bräckliga framtid och vad vi kan göra har nog aldrig varit viktigare än nu och vi kan nog inte nära förhoppningen att ”Blondinbella” m.fl kommer att fördjupa sig nämnvärt i miljörelaterade frågor (Inte herr Shulman heller såvitt jag förstår) Så du behövs mer än någonsin.

  Allt Gott Micke

 9. Bengt Axmacher skriver:

  Tack för stödet Micke. Det kommer nog in något nytt varje månad ungefär. Jag håller mig i varje fall uppdaterad även framöver.

 10. Terra skriver:

  Tråkigt att du försvinner från bloggandet.

 11. Sussi skriver:

  Vad tråkigt att du ska sluta…. Jag har läst, även om jag inte haft tid att kommentera tyvärr… Sedan är jag ju inte så uppdaterad om miljöfrågorna för att ge de intelligentaste kommentarerna. 🙂

  Hoppas att vi kan träffas här i vår – Hasse och jag ska försöka komma förbi.

  Kram

  Sussi

 12. Erik Sandblom skriver:

  Bengt! Kliar det inte i fingrarna efter dagens uppgörelse om energin? Jag tror du är sugen, och det skulle glädja mig om du gjorde ett segervarv. Ett inlägg till bara!

 13. Bengt Axmacher skriver:

  Long time no see, Erik. Kul att höra av dig.
  Jo, jag återkommer nog men det skall bli lite ändringar i bloggens uppbyggnad och det är jag upptagen med, och det går dessvärre långsamt. Om dagens uppgörelse blir i min smak, (har inte hunnit ta del än men det ser ju onekligen så ut) så kan jag nog inte hålla inne med ett litet triumfatoriskt utrop.
  Cyklandet ökar – har jag noterat. Både mitt eget och andras. Gläd dig broder! Och snabbtåg får vi nog också vad det lider. Hoppas bara de kan hålla tiden. Kan Du puffa för att taken blir klädda med solceller?

 14. Erik Sandblom skriver:

  Jag är inte så kunnig på solkraft men vad jag förstår är solvärme mer gångbart än solel på våra breddgrader. Det går nog åt en del varmt vatten när man tvättar tågen, så jag tycker dom borde ha solvärmt vatten på taken på tågverkstäderna. Det skulle ju inte skada om tågen vore ännu lite renare än vad de är idag 🙂

  I Spanien lyser solen och dom har mycket snabbtåg. På snabbtåg vill man ofta spara vikt för att minska påfrestningen på spåret, men om solcellerna är lätta så spelar det förstås ingen roll.

  Så roligt att du återkommer!

 15. nicolito skriver:

  Tjena Bengt!

  Ett 20-tal besökare är väl inte så dåligt? Det räcker med att en enda av dessa sitter på en viktig position för att du skall kunna utöva ett enormt inflytande…

  Själv har jag aldrig bloggat med målet att påverka andra. Det känns mer som egenterapi. 2 besökare om dagen kan väl ses som en bekräftelse på detta :oP

  Vill du ha fler besökare behöver du nog bara hitta på en massa iögonfallande rubriker på dina inlägg. En tredjedel av de som trillat in på min blogg har gjort det via ett inlägg om Tilapia jag skrev bara helt appropå ”spanarnas” program i p1. Jag tror nog de flesta som snubblat över det inlägget har varit ute efter ett gott recept. men det bryr ju inte jag mig om :o)

  Blogga när det känns rätt för dig. Bry dig inte om vilken inverkan din blogg har på världen så blir nog allt bra.

  Ha’t så bra

  nicolito

 16. Bengt Axmacher skriver:

  Tack nicolito för uppmuntrande rader. Kan ju inte förneka att jag skulle glädjas om någon ur makteliten någon gång tog lite intryck av vad jag skriver.
  Men jag upptäcker ju också att det är ett sätt att sortera sina egna tankar för privat bruk också. Återkommer nog alltså i sinom tid.

 17. Lunken skriver:

  Aj då Bengt. Bloggtröttheten har även drabbat dig. Jag vet inte hur många gånger jag har tänkt att lägga av, men plötsligt springer man på ett ämne som man bara måste visa världen. 🙂 Man får tillåta sig vara lat med bloggen, inte alltid uppdatera dagligen. Suget kommer tillbaka igen och börjar man intressera sig för andra saker ska man inte vara rädd att blogga om det. Om inte annat så bloggar ju vi reklamlösa bloggare knappast för pengar, utan kanske som nicolito säger, som egenterapi.

  Låt bloggen ligga kvar… den har mycket läsvärt innehåll även om du sällan uppdaterar. Det kan räcka långt med att svara på kommentarer för att hålla bloggen aktiv.

  Ha det gott
  /Lunkelände

Lämna ett svar