Snörstump 4. Lagom kallt i fartygen.

Rederiet Maersk utrustar f n sina kyl- och fryscontainrar med en mjukvara som reglerar temperaturen för grönsaker och andra produkter som kräver frysning eller kylning. Tidigare har man bara pumpat en luftström med viss given låg temperatur  genom containrarna, utan hänsynstagande till faktiska omständigheter, som t ex väder och vind. Ett universitet i Holland har hjälpt till med programmeringen av en ny metod som håller temperaturen helt konstant och styrs av en termostat. Det visar sig att detta sparar ganska avsevärda mängder energi, hälften för att vara exakt, vilket omräknat till inbesparad koldixoid blir 325’000 ton. (Om året, får man förmoda)

Det är som vanligt Ny teknik som tillhandahåller denna glada nyhet. Dessutom har det visat det sig att containerinnehållet/grönsakerna också trivs bättre med jämna temperaturförhållanden, så produkten kommer fram i bättre skick än tidigare. Idel glädje alltså.

Om denna ljusa tanke fick sprida sin svalka även till andra rederier skulle besparing och kvalité bli än bättre kan man hoppas.

Lämna ett svar