”Dråpslag” mot Volvo och Saab? Tvärtom, tror jag!

Svenska Dagbladet har idag ett helt uppslag  i näringslivsbilagan ägnat åt Andreas Carlgrens nya förslag till koldioxidregler. Förslaget har redan ventilerats i flertalet medier, alla har inte riktigt kallat det för ett dråpslag  (SvD:s rubrik). Jag tycker beteckningen är överdriven och idén är rätt, När man läser i Svenskan blir man dock minst sagt besviken över att det bara talas om etanolbilar.

Koldioxid skall enligt uppgift beskattas med ett grundbelopp om 360 kr samt därutöver 15 kr /gram CO2 /år över 100 gram per kilometer, som skall betraktas som något slags frisedel.

Det är fullt möjligt att nå 100 gram idag med  dieselbilar och med hybrid-bilar eller med extremt små bilar med bensinmotor. Med etanol-inslag kommer man lätt ner i den nivån eftersom etanolens koldioxid inte räknas. Det spelar tydligen ingen roll att alltfler vetenskapsmän varnar för satsning på odlade biobränslen. Det är det vi skall ha, enligt Carlgren, och med lagförslaget, vars grundtanke är rätt, blir det nu i alla fall fel eftersom det gynnar  en teknologi som man snart nog kommer att vara tvungen att hoppa av.

Elbilarna, ( hybrider, men framförallt pluginbilar, som väntas göra entré inom två år, en del finns de facto redan) kommer att vara långt mer koldioxidsparande och kommer också att vara den teknologi som med nästan 100 %-ig säkerhet  kommer att vara allenarådande om 10 år) gynnas inte. Miljöbilar, som Carlgren ser dem, ligger runt 100g CO2/Km, men pluginhybrider hamnar kanske på 10 g/km utan att ha någo reveny av det. Dessa framtidens bilar borde gynnats långt kraftigare, det hade ju bara varit att börja med bilskatt 0:-kr vid 0 gr CO2-utsläpp och sedan räkna upp  skatten därifrån med stigande CO2, och strunta i de 360 kronorna.

Vad Volvo och Saab behöver är en marknad för sina bilar och ges elbilarna en kraftig fördel för köparna, så finns marknaden där omedelbart som bilarna rullar av bandet. Etanolbilarna får en liten del av kakan. (Egentligen borde de ha straffskatt, men det är väl knappast genomförbart.)

Samma förslag borde i någon form prövas även på tyngre fordon, det är faktiskt inte bra personbilarsom producera koldioxid. Det har jag själv ganska nyligen skrivit om.

Med ett sådant förslag hade bilhandeln styrts in på elbilar. Det  hade inte blivit mycket försäljning de närmaste åren och kärva bandage för Volvo och Saab, men staten hade kanske kunnat gå in med forskningsstöd eller köpt in sig via nyemission. På sikt skulle det säkert visa sig vara en klok åtgärd. Arbetslöshet hade det blivit, men vi kan inte gärna stödja något som vi hur som helst tvingas gå ifrån.

ROT-bidrag och infrastruktursatsningar kunde väl prövas. I varje fall klokare än att betala ut understöd.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ett svar till “”Dråpslag” mot Volvo och Saab? Tvärtom, tror jag!“

  1. […] att nyss ha skrivit en hel del om eldrift av lastbilar, känner jag mig nu genast nyfiken på om detta inte kan vara ett alternativ. Posten kanske vore […]

Lämna ett svar