Snörstump 3. Ny plast av apelsinskal och koldioxid.

Ett amerikanskt utvecklingsföretag, Novomer, har som huvudinriktning att utgående från en katalytisk teknologi  ta fram nya ”gröna” plaster, polymerer och andra kemikalier. Man tänker endast utgår från förnyelsebara råvaror och produkterna skall fylla högt ställda krav på bilkompatibilitet och biologisk nerbrytbarhet, och produktion  skall i sin helhet präglas i hög grad av miljömedvetenhet. 

Man har i dagarna  presenterat en helt ny plast som använder koldioxid som huvudråvara och därutöver apelsinskal. Produkten bygger på resultat från Professor Geoffrey Coates och hans forskningsgrupp vid Cornell University, Ithaka New York, USA. 

 

Företaget påpekar att förbrukning av olika slags plaster och polymerer för närvarande ökar med smått otroliga 150 miljoner kg i veckan, en i långa loppet inte hållbar trend. Utvecklingen inom företaget har sedan starten 2004 gått i högt tempo och man ser fram emot  en snabb globalisering.

Produktionen baseras alltså på skräddarsydda katalysatorer som styr uppbyggnaden av polymera molekyler helt i linje med beställarens önskemål. Som råvara kan användas såväl koldioxid som koloxid men även andra organiska restprodukter.  Processen lämnar inga nämnvärda restprodukter och inget betydande värmeöverskott.  Färdiga plaster för en mycket stor mängd olika användningsområden är tänkbara. Den första produkten är en plast med snabb biologisk nedbrytbarhet, c:a ett halft år.

Om man lite slarvigt  (OK Mycket slarvigt) räknar med att produktionen framöver får en volym svarande mot halva ökningen av plastindustrins samlade produktion så blir det med företagets egna siffror i storleksordningen 50-100 ton koldioxid som bindes per vecka med en lika stor ökningstakt per vecka. Efter ett år blir det 2500 ton i veckan och andra årets produktion för hela året blir i storleksordningen en halv miljon ton koldioxid som bindes. Att den snabbt återvänder till atmosfären igen får vi ha överseende med. Vi kan alltid hoppas att framtida produkter bli mer långlivade.  

  

Lämna ett svar