Mr President! En rätt o riktig åtgärd för klimatet. Tack.

Sportvärlden är inte mitt rätta element. Ändå har jag snappat ett och annat från fotboll och Ishockey. Bl a forchecking, som jag tolkat som en försvarsåtgärd insatt redan före anfall.  I överförd bemärkelse passar den utmärkt in på vad Reuters rapporterar idag.

Presidenten to be ( det finns visst en riktig term som jag inte kommer på ) Barack Obama, vilar inte på hanen och har redan flaggat för åtgärder av ett sällsynt klokt slag. Redan planerade och godkända tillstånd att i USA upp nya borrhål efter olja inskränks nu med till stor del omedelbar verkan. (Kan inte det kallas forchecking?)

Jag vet att jag vid tidigare tillfälle framhållit just detta som något att sträva efter. Ur hål som redan är borrade är det nog svårt att få stopp på oljan. Och den som redan är upphämtad lär med 100%-ig visshet bli såld, och den som är såld lär med om möjligt ännu större visshet också bli uppeldad.

Många miljö-idealister hoppas på höga oljepriser – ett sätt att driva på alternativen. Dock är det ett tveeggat svärd, det  uppmuntrar också till jakt på olja som är dyrare att få upp, ur djuphavshål t ex. Där förbud är möjliga borde de alltså vara välkomna.

Likaså uppmuntrar man till konvertering av lättåtkomligt kol till olja alternativt gas. Ur koldioxidsynpunkt en ytterst olämplig metod.  Vidare blir det lönsamt med olja från skiffrar och tjärsand. Sådan brytning lär redan vara på gång i Canada.

Ju fortare man konverterar bilar till eldrift desto fortare minskar efterfrågan på olja, vilket kan fungera som ett motdrag till den efterfrågedrivna prishöjningen.

Godkända borrningshål i Utah som redan fått executive order  kommer förmodligen att stoppas. Den amerikanske miljörörelsen applåderar och räknar upp en lång rad hål som man nu väntar sig samma signal för. Särskilt torde detta gälla borrningar på havets botten utanför Alaska, i Chukchi och Beaufort-haven, känsliga miljöer för bl a isbjörn, valar och andra arktiska djur.

De tillstånd som givits rör federal mark och oljeindustrin har också redan hunnit protestera mot begränsningar på sådan mark – där är man tydligen van att få fria händer.

Att olje-industrin redan protesterat var naturligtvis att vänta och är snarast ett bevis på att man handlar rätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar