Skolbetyg – en trend.

När den svenska skolan blev allmän i början på 1800-talet stadgades första gången 1820 om betyg. En 4-gradig skala skulle användas, A, B, C och D. Det sistnämnda markerade underkänt. Systemet fungerade fram till 2005 då det byggdes ut till den 7-gradiga skala som jag är uppvuxen med. Då trodde man nästan den var given av Gud, att den allra minst var globalt gällande och att den skulle vara evig. Betygen voro:

  •  A  =  Berömligt
  •  a   =  Med utmärkt beröm  godkänd
  •  AB = Med beröm godkänd
  •  Ba  = Icke utan beröm godkänd
  •   B   =  Godkänd
  •   BC =  Icke fullt godkänd
  •   C    =  Underkänd. 

Både BC och C var alltså underkänt. C var kollossalt underkänt och under mina 13 skolår fram till studenten kan jag inte minnas att jag hörde talas om att någon fick det i någon av de klasser jag passerade genom.

Betygen delades ut med början 2-a terminen i första klass i småskolan, och sedan varje termin fram till avgångsklass.   

Värdet av bokstäverna fördelades sig som en normalfördelningskurva kring Ba som 20-25% brukade få.  A delades nästan aldrig ut förrän i avgångsklasserna. När man vid ansökningar till Universitet och Högskolor räknade poäng värderades B till 1, Ba till 1½, AB till 2, a till 2½ och A till 3. Lätt som en plätt.

Vi tyckte alltid det var spännande med betygen men 3 dagar efter terminsslutet var det glömt. Året före studenten var det mer pirrigt och naturligtvis var det synd om dom som inte klarade sig. Men det var då extremt ovanligt att någon tog varaktigt illa vid sig, de flesta gick om och tog examen påföljande år. En del gick ut i yrkeslivet och redde sig ganska gott ändå.

Det känns konstigt att skriva om detta, för det var en självklarhet för alla, men jag har förstått att det är inte fallet sedan ganska många år.  För 1960 byttes det av outgrundlig anledning till siffror från 1-5, och från 1994 till MVG, VG, G och IG eller något ditåt. För mig verkade det egendomligt att det måste ändras när man från 1960 och framåt ändå nästan aldrig delade ut det.  

Den första skalan dög i 85 år, den andra i 55, den tredje i 34 och den fjärde i 25 år.

Nu har det kommit en ny, enligt besked från Björklund idag.  Den blir 6-gradig och betygen blir A, B, C, D, E, och F.  Kommer nästa att bli 8-gradig och komma om 20 år? 7-gradig  kan den inte gärna bli, det har vi ju redan haft. Fast den skalan var ju i praktiken 6-gradig.

Hade vi inte kunnat gå tillbaka till A, a, AB, Ba, B och BC. Då blir den ju 6-gradig precis som det är sagt, samtidigt som man medger att vi lika gärna kunde ha haft samma hela tiden ? Mormor och Morfar hade med en gång förstått hur det gick för barnbarnen. Det hade skänkt lite stabilitet åt en tillvaro som verkligen är föränderlig på så många andra sätt att det är sörjt för omväxling ändå.

Men detta får man inte skämta om. Det är allvarliga ting. Men inte allvarligare förstås än att man kan ändra lite titt och tätt. Vi har ju ett grekiskt alfabet som kan komma till användning lite längre fram också.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Lämna ett svar