Snörstump 2. Bättre gatubelysning.

I norrbottenkommunen Vännäs har man kunna plocka bort varannan gatlykta. Det är en nyutvecklad s k Cobra-armatur som möjliggjort detta. Som vanligt hittar man denna innovation i Ny Teknik, och lättast läses det där.  Där finns också ett par bilder.

Innovationen bygger på att lampan genom något prismaarrangemang samlar allt det alstrade ljuset ner till det område, gatan , som skall belysas. Besparingspotentialen gentemot vanliga kvicksilverlampor är 70% och gentemot högtrycksnatriumlampor 50%. Mycket övertygande tycker jag.

Byttes alla Sveriges 2 miljoner gatubelysningar ut skulle vi spara 741 GWh per år. Nästan ett kärnkraftverk bara det.

Ingen utredning nu. Agera istället.

Lämna ett svar