Vindkraftens effektutnyttjande – en rättelse.

Signaturen Jonas har i en kommentar till mitt inlägg för 3 veckor sedan om vindkraftens dåliga utnyttjande påpekat att siffran 4 % är ett momentanvärde ( dvs vad vindkraften i realtid bidrar med relativt installerad effekt just nu ) och efter lite funderande och granskande har jag insett att det är naturligtvis så det ligger till, annars kan man inte få några siffror att stämma alls. Just nu 08:57 är värdet 29%, igår var det 39%.  Detta har naturligt undgått min schweiziske gode vän också. Men siffrorna blir efter omräkning ändå inte särskilt lysande.

Så här ser det ut just nu:

Den installerade effekten är 682 Mw. Omräknat till energimängd per dygn blir det 16’368 Mwh. Vid optimal vind dygnet runt är det vad man skulle kunna uppnå alltså. Den röda grafen på bilden är ett rullande 30-dagars medelvärde på faktiska energileveranser. Det förefaller svänga mellan ungefär 2500 och 4500 Mwh, (se grafen, ”höftat” värde), låt säga under längre tid 3500 Mwh. Den faktiska utnyttjandegraden blir då lite drygt 21%. Inte särskilt imponerande.

Den högsta toppen på det tidsavsnitt som grafen visar ligger på 10’000 Mwh svarande mot 61%, vilket får en att undra när det egentligen blåser optimalt?

Tack Jonas för ditt påpekande. 

Råkar någon som är mera insatt i vindkraftens snåriga ekonomi läsa detta och har orken, så skulle det vara mer än spännande att se vad det blir för pris per Kwh. Helst både med och utan den ganska avsevärda subventionering som finns i form av el-certifikat och annat gynnande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,  

2 svar till “Vindkraftens effektutnyttjande – en rättelse.“

  1. Jonas skriver:

    Elforsk har publicerat en rapport som handlar om kostnaden för att bygga nya elproduktionsanläggningar. Jag har planerat en längre tid att skriva ett inlägg om detta, men tiden vill inte riktigt räcka till. Jag har bara skummat rapporten men kärnkraft ligger bra till, har dock inte hunnit läsa om detta pris inkluderar avfallshantering och försäkring mot reaktorhaveri. Vindkraft ligger någonstans i mitten för landbaserad sådan. En fördel med vindkraften är att projekten är i en sådan storlek ekonomiskt att det går att få ihop till investeringen lokalt. Att bygga ett kärnkraftverk är så kapitalintensivt att bara de allra största företagen eller stater kan göra det. Om man ser till produktionskostnad per kWh är det kärnkraft och vattenkraft som är att föredra, helt klart. Rapporten finns här: http://www.elforsk.se/rapporter/DownloadReport.aspx?DocId=613&Index=D%3a\INETPUB\elforsk4kr9h8d\Rapporter\pdf\index&HitCount=1&hits=aeb2+&fileid=undefined

  2. Bengt Axmacher skriver:

    Tack för snabbt svar och bra länk.

Lämna ett svar