Polarisering på Tapeten? För eller emot?

Alldeles nyss, nästan, har IEA (International Energy Agency) utkommit med årets WEO (World Energy Outlook).  Det är en kuslig läsning, det lilla jag har läst. Hela rapporten är på 670 sidor och vill man ladda ner den som PDF-fil så kostar det över tusenlappen. Men det finns en executive summary på 10 sidor som är fri, och den är kuslig läsning nog.

Kinas och Indiens makalösa tillväxt de senaste åren har varit ett bra drivmedel för världskonjunkturen, men deras energibehov stiger i en takt som ingen bedömt som tänkbar. WEO 2006 kom med prognoser som 2007 vida överträffar.  2030 bedömer man nu värdens energibehov till 50 % mer än idag, och Kina och Indien svarar för 45% av ökningen. Fossila bränslen dominerar och man kan följaktligen förutspå en ytterligare kraftig påspädning av koldioxidemissionen, särskilt som kol dominerar bilden. Mängden förbränt kol 2030 sägs bli 73% mer än i år. 

 

Kollektiv, kraftig och omedelbar aktion krävs av alla världens regeringar.

P1 hade tidigt på morgonen en intervju med Johan Rockström, VD på SEI (Stockholm Environment Institute) som underströk allvaret och särskilt påpekade att  detta skärpte den senaste rapporten om hur vetenskaps-männens bedömningar om klimatutvecklingen ytterligare en gång visat sig tilltagna i underkant. Utvecklingen överträffar vad man befarat.

Johan Rockström säger att vi med denna ytterligare påspädning av koldioxid kan se fram emot att hamna på 450 ppm i atmosfären till 2030, vilket kommer att innebära 4-5-gradiga temperaturökningar. Jorden kommer att ligga vid den gräns (tippingpoint) där oförutsedda händelser kan påräknas, som t ex ökad avsmältning av fastlandsisar på Grönland och i Antarktis som kan leda till höjningar av havsytan med flera meter i stället för den meter man tidigare kalkylerat med. (En av Al Gores s k lögner kommer då att besannas.) Vasaloppet kommer att bli ett minne blott, världen kan räkna med 300 miljoner klimatflyktingar under närmaste 30-årsperiod. En tredjedel av jordens alla arter kommer att gå under. Det kommer att krävas ett resolut globalt ledarskap, CO2-reducering med minst 80-90 % torde bli en tvingande nödvändighet. CO2-lagring från främst alla kolkraftverk blir obligatorium.

T o m kärnkraft måste åtminstone diskuteras svarade Rockström på intervjuarens enträgna frågor.  Hur kan det räcka med att de diskuteras, tänkte jag för mig själv. Rockström svängde sig med  att det är ett politiskt ställningstagande. Jag tycker nog att sakkunnigt folk skall kräva att vi öppnar för kärnkraftsutbyggnad. Det är det i särklass snabbaste sättet att på kort tid och märkbart öka mängden koldioxidneutral energi.

Rockström menade också att allvaret i situationen nu borde gå upp för den lilla krets förnekare som finns, och nämnde därvid Björn Lomborg. Så alldeles liten är dock inte gruppen enligt min mening.

Längre fram på dagen läste jag bloggen Moderna Myter. Per Lewander, som driver den, hade en färsk post, i huvudsak bestående av ett långt citat av den amerikanske stjärnmeteorologen John Coleman en av många experter samlade under den amerikanska sajten ICECAP. En betydande andel av dem är kända förnekare som t ex Fred Singer.

Colemans artikel är en ganska arrogant och ilsken vidräkning med meteorologer inom ffa IPCC, särskilt sådana med doktorsgrad. Jag nöjer mig med att citera inledningen:

”It is the greatest scam in history. I am amazed, appalled and highly offended by it. Global Warming; It is a SCAM.Some dastardly scientists with environmental and political motives manipulated long term scientific data back in the late 1990’s to create an allusion of rapid global warming. Other scientists of the same environmental wacko type jumped into the circle to support and broaden the ”research” to further enhance the totally slanted, bogus global warming claims. Their friends in government steered huge research grants their way to keep the movement going. Soon they claimed to be a consensus. ”

Detta utgör en tiondel. Fortsättningen är likadan. Miljövänner är lättlurade, De vetenskapsmän han missfirmar är ömkliga, knäppskallar. falska, vinklade  och oseriösa.Det förekommer inte ett ord som ens avlägset kan liknas vid ett faktiskt sakligt argument för att de han gisslar skulle ha fel. Det finns givetvis inte någon referens heller. Hela dokumentet liknar för mig mer en uppeppning av likasinnade och redan frälsta för saken..

Jag har haft anledning gräva åtskilligt i den här frågan om ”dissidenter” eller förnekare senaste veckorna. Man kan lätt från säkert hundratalet framförallt amerikanska organisationer hitta hur många exempel som helst på den här sortens litteratur.

Men! Man kan också hitta betydligt mer seriösa och sansat skrivna vetenskapliga sammanställningar som synes stödja deras faktiska synpunkter, alltifrån den mest radikala – det föreligger ingen uppvärmning, till mer modererade –  det finns en uppvärmning, men den beror inte på människan och har inte med CO2 att göra. CO2 är tvärsom bra för oss jordinnevånare.  

Av vad jag läst hittills så tror jag tyvärr att Johan Rockström misstar sig grovt, om han tror att de här skribenterna eller aktörerna skall sansa sig eller ändra åsikt.  De är fler än man kan tro och de finner ett avsevärt gehör, det går lättast att upptäcka om man läser de ibland nästan ändlösa sidorna med uppskattande kommentarer som åtföljer deras litanior. 

Vad gör man? Bemöter med argument, är det enda jag kan finna. Och avhåller sig själv från de frekventa arroganta och hånfulla tonfallen och tillmälena.  

Lämna ett svar