Ett bra förslag. Äntligen, äntligen, äntligen.

DI, den 3/8 2008 hade Magnus Hall, VD i Holmen och tillika ordförande i Bas El, ett mycket glädjande inlägg på Debatt-sidan under rubriken Basindustrin vill börja producera egen kärnkraft.

Inledningsvis beskriver Magnus Hall den oro som svensk basindustri känner för stora svenska företag och för sysselsättningen. Holmen har tvingats inleda förhandlingar om nedläggning av Wargöns Bruk och varsla 340 anställda i en liten ort som är helt beroende av sitt företag. Han bedömer att detta bara är en början på varsel och nedskärningar inom skogsindustrin.

Fortsättningsvis punktar Hall upp ett dussin fakta. Jag citerar några:

Ska Sverige vända trenden måste saker hända på elenergiområdet. Vi behöver återskapa förtroendet för vår svenska elförsörjning

Företagen som är Bas Els ägare konsumerar total 32 terawattimmar, TWh, el per år. C::a 300’000 personer enbart i Sverige arbetar, direkt och indirekt, inom basindustrin

Bas El följer och studerar många olika energislag och energiprojekt och är etablerade på vindkraftens område genom företaget Vind In, som samägs av bolag som också är delägare i Bas El. Vind Ins ambition är att inom fem år starta projekt som förser ägarföretagen med närmare en TWh vindkraftsel.

Klimatdebatten har satt fokus på kärnkraften som ett av få potenta, klimatneutrala alternativ för att fasa ut fossila bränslen. 

Idag råder stor osäkerhet inom energipolitiken och ingen vet var framtida politiska processer landar. För denna osäkerhet betalar våra anställda och ägare ett högt pris. ( Fet stil av mig.)

Artikeln har  fått 93 kommentarer hittills

I Veckans Affärer har man rubricerat en liten blänkare LO nobbar kärnkraftsförslag.  Men egentligen har man bara hunnit prata helt kort med LO:s näringspolitiska chef Irene Wennemo. Hon citeras: Det är jag tveksam till. Jag tror det är väldigt viktigt med samhälleligt inflytande för att få acceptans för kärnkraften. Industrin vill investera för att sänka sin produktionskostnader, men hushållen vill se att sådana investeringar också påverkar deras elpris positivt långsiktigt.

Hon fortsätter: Jag förstår att behovet finns. Många av dem som konsumerar mycket el avyttrade sin egna anläggningar tidigare. Nu sitter de fast med höga och antagligen stigande elpriser.

Det senaste må väl vara rätt, men det verkar ändå inte särskilt konstruktivt att mana fram bilden av att företagen kan skylla sig själva. Det kan kanske också påpekas att även om företagen naturligt nog i första hand ser till sina egna energibehov, kommer det väl att påverka den generella prisbilden när en så stor elkund mer eller mindre försvinner från marknaden. Så även gemene man kan nog långsiktigt se det som en prispress.

Irene Wennemo kan inte ha haft särskilt lång tid på sig att tänka genom förslaget. Viss överdrift är det väl följaktligen att säga att LO har nobbat. LO har sedan ganska lång tid ställt upp som en av få aktörer med en positiv inställning till kärnkraften. Det är bara att hoppas att de, givna mer tid, kan manövrera sig bort från politiska bindningar.

Tycker själv att detta är det bästa som hänt på energifronten på ett bra tag och gläds åt att jag flera gånger tidigare menat att politikerna får svårt att klara hela klimatfrågan utan näringslivets aktiva medverkan. Med de låsningar som finns inom alliansen är det väl inte bara möjligt utan tyvärr också troligt att det blir kalla handen eller i bästa fall en utredning om saken. Kan man hoppas på att Jan Björklund gör en insats? 

Måste för säkerhets skull infoga här att jag kan misstänkas ha grumliga skäl till min positiva inställning. Jag är själv anställd på Holmen, som företagsläkare på Bravikens Pappersbruk. Ett enastående fint företag. Det kan dock stå klart för envar att detta inte är något slags försök att värna om min egen anställning, eftersom jag är 72 år och har en pension att falla tillbaka på. 

Detta sagt, hoppas jag att bloggosfären, där det döljer sig en hel del kärnkraftspositiva miljöentusiaster, som t ex. Miljövänner för kärnkraft  och Gröna Realisten  (som säkert redan hunnit knåpa ihop en sida om saken.) och åtskilliga andra, efter fattig förmåga ger lite understöd.  

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 svar till “Ett bra förslag. Äntligen, äntligen, äntligen.“

  1. Johan Simu skriver:

    Jag är lite förvånad över att denna nyhet väckt så liten uppmärksamhet. Har DN eller SvD ens nämnt det?

    Även i bloggvärlden verkar det ha passerat tyst.

  2. Bengt Axmacher skriver:

    Inte vad jag sett. Kan sammanhänga med alliansens tidiga beslut om att lämna kärnkraftfrågan därhän den här mandatperioden. Endast Jan Björklund har ju rört vid den hittills från det hållet. SvD brukar ju inte en possitiv hållning. Det saknas väl ett nätverk som vill driva frågan.

Lämna ett svar