Låt klimatet vila sig ett tag. Det finns andra skäl.

När Catrina, orkanen alltså, hade dränkt New Orleans och tagit en försvarlig tribut människoliv för 3 år sedan utnyttjade media chansen att pumpa upp det ändrade klimatet, som naturligtvis sades ligga bakom. Gustav, årets orkan, kom dessbättre på andra tankar just när den var klar att kasta sig över staden igen. Vem kan känna annat än tacksamhet över det.  Någon befarar kanske att skeptikerflocken skall passa på tillfället och påminna om att klimatet redan för 10 år sedan bestämde sig för strategin – hit men inte längre.

Officiellt hänger AGW – antropogen global warming – fortfarande över oss, men de värsta alarmisterna har tystnat och folk i allmänhet har i stort sett slutat att oroa sig. Media bevakar fortfarande frågan, men mindre andtrutet. Det finns annat att bevaka när lågkonjunkturen hotar.

Själv tror jag inte man kan blåsa faran över. Koldioxidhalten i atmosfären stiger brantare än någonsin och varken la Niña eller solfläcksminimum varar i evighet.  Ingen kan dock säga att han VET något om detta, men den som lever får se och visshet kommer.

Men låt oss för ett ögonblick ta skeptikernas åsikter på allvar. Dock inte Fred Goldbergs tes om att koldioxiden kommer från haven. (Se gårdagens bloggpost) Tänk tanken att klimatet håller sig rimligt stabilt framöver. I det långa loppet går det då inte att vidmakthålla folks rädsla, och med det inte heller lusten att acceptera livsstilsförändringar eller försakelser och lust att betala klimat-kompensationer eller köpa utsläppsrätter.

Skeptiker brukar ha en sanguinisk attityd till fossila bränslen, allt ifrån de som menar att det inte är någon brådska än på ett slag till dem som bokstavligen tycks mena att de räcker i evighet.  Från samma håll brukar vi också få höra att lite värme kommer ingen att dö av (kanske inte helt bokstavligt menat?), däremot kommer vi med relativ säkerhet att gå in i en ny istid, kanske snart, kanske dröjer det några sekler till. Detta är jag för övrigt böjd att hålla med om, även om jag tycker det känns angelägnare med den troliga värmeperiod som är mera immanent.

Nåväl, när våra efterkommande gör entré i en ny istid så  vore det kanske inte så dumt om det fanns lite fossilt bränsle kvar till kolbrasor och oljekaminer frostiga kvällar och morgnar under 100’000 år eller så.

Men vi struntar i klimatet ett tag och accepterar tesen att det blir som det blir och vi kan inget göra åt det.

Vad har hänt i nu-läget. Vi har haft en konjunkturavmattning som till stor del kan kopplas till ett skenande oljepris. Nu avtar den ekonomiska aktiviteten och priset kanar utför igen men vi är inte på långa håll nere där vi var. men i skrivande stund är det ”bara” 108 $ per fat  och ekonomerna har börjat andas ut i alla fall i Amerika.

Vad beror det på? Man kan ju tro att de maximalt rika oljeländerna, ffa araberna, inte gärna ser att den ekonomiska aktiviteten avtar jorden runt. De har för det första stora tillgångar i Väst som faller i värde, och de vill gärna hålla en lagom produktion igång.

Vad händer vidare när priset är högt, det torde väl hända oftare och oftare framöver, när Kina, Indien och andra ostasiatiska länder har byggt ut sin ekonomiska verksamhet till fullo.  Jo då försöker man utöka produktionen genom att utnyttja fyndigher som är dyra att nå och utvinna, t ex djuphavsolja. Och så kommer man att intressera sig för andra fyndigheter, t ex, skiffrar eller oljesand i Canada, som ger så dåligt utbyte att priset måste vara högt för att det skall vara mödan värt. Det enda goda med det är att ett permanent högt oljepris gör det lönande att bygga ut alternativ energi. Men det kommer att ta tid.
Vore det inte bättre att börja nu. Om vi började bygga kärnkraftverk, och åka i elektriska fordon och gärna intensifiera det som redan börjat, utbyggnad av sol- och vindkraft så kommer efterfrågan på olja att minska och verka återhållande på priset. Och då kommer djuphavsoljan, skiffrarna och oljesanden att få ligga ifred -till nästa istid i alla fall.

Därutöver! Hur många krig har inte oljan startat direkt eller indirekt? Hur mycket oljekatastrofer har vi inte haft till sjöss och vilket miljöelände har den inte lett till på en del håll som t ex i Nigeria.

Aktuellt är att Europa, som gärna vill ta en morsk attityd till det nya
Ryssland, som nu håller på att manövrera sig tillbaka till det gamla Ryssland, nu inte vågar riskera den gas som man behöver för att slippa fortsätta bygga ut kraftverk baserade på kol, brunkol eller torv. Andreas Carlgren försöker tubba våra broderländer inom EU att satsa på etanol och biodiesel, vilket för det första inte kommer att lösa problemet och för det andra kommer att ytterligare orsaka ett namnlöst elände i andra länder. (Läs gärna vad JRC, EU:s eget forskningscenter anser om saken)

Dessa skäl att snabbt gripa sig an frågan om fossila bränslen har ingenting med klimatet att göra och vilken skeptiker som helst borde kunna ställa sig bakom kraven, i den mån han eller hon inte har egna intressen i olje-industrin.

I Amerika, som i åtskilliga år ställt sig vid sidan om klimat-diskussionen, har nu de här skälen klarnat och Obama har sällat sig till Al Gore såtillvida att han instämmer i att USA måste frigöra sig från det oljeberoende som lägger en förlamande hand över landet. Det kommer att innebära fortsatt höga oljepriser men snabb satsning på förnyelsebar energi, främst iriktat på el-och elhybridbilar, och sannolikt satsning på nybyggd kärnkraft samt intensifierad utbyggnad av övriga förnyelsebara energikällor.

Detta har mottagits med entusiasm utan att klimatet haft en framskjuten placering.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

.

4 svar till “Låt klimatet vila sig ett tag. Det finns andra skäl.“

 1. Peter Ingestad skriver:

  Folk tror förstås att jag är tokig.

  Jag är vid mina sinnens fulla bruk som torde framgå av de artiklar som nyligen censurerats bort på tegeringsorganet Newmills.

  Är du rätt för staten? Frågar regeringsorganet Newsmills.

  Ja, visst är jag det! Den är ju livrädd för mig.

  Olof Palme! CatsFalck! Lena Gräns! Carl Algernon! Hilding Eek! Ingvar Heimer! Gunnarsson! Makrana Winbergh! Odd Engström… Milan Valverius… Sten Andersson… CurtNicolin… PETER INGESTAD???

  Bofors. Iran. Stasi.

  Tror ni jag är tokig? Kolla min egen blog. Jag är hur redig som helst.

  RIV UPP FRA-lagen!

 2. Bergatorparen skriver:

  Jag håller med om att det är viktigt att fasa ut oljan och gå över till alternativa energiformer. Men, jag tror inte att det enbart är ökade utsläpp av co2 som ensamt förorsakar klimatändringarna, utan att överbefolkning alstrar sopberg som avger metangas som tilsammans med skövling av skogsområder förhindrar naturen från att köra kolet i det kretslopp som har fungerat så framgångsrikt under milennier. Jag tror att anledningen till att man ensidigt fokuserar på co2 är att vi lever i en kultur som inte accepeterar mer än en idé. Jag tror tiden är inne för att se över de ekonomiska principer som dagens samhälle bygger på. Mer och mer konsumtion för att bryta upp tillvarons tilltagande tristess och tomhet, bådar inte gott för miljön. Vi har blivit shopholister och prylpundare

 3. Bengt Axmacher skriver:

  Bergatorpare:
  Jag tror inte heller att CO2 är annat än en del av förklaringen till klimatförändringarna. Precis som du säger så klarar vi inte av mer än ett problem i taget. Attt något kan vara multifaktoriellt har svårt att sjunka in. Till 90 % massmedias fel. Bättre utbildade journalister behövs.
  Metanets effekt kan diskuteras. Värdena i atmosfären har inte rört sig särskilt mycket, men gasen är inte särskilt stabil. Inte på långa håll som koldioxiden. Ändå vore det väl en välgärning om vi (nå’n) kunde få bort sopbergen, och göra om dem till biogasanläggningar.

  N är det gäller skogsskövling håller nog ingen med dig mera än jag. Jag har i flera år pläderat för återbeskogningsprogram. Det nuvarande tillståndet är huvudanledningen till att jag ogillar biobränslen så intensivt. Vi behöver den åkermark vi har, men vi behöver då banne mig inte hugga ner mer skog för oljepalmsplantager. Och den mark vi ockuperar för egna ändamål till städer och bosättning kunde göras mycket mycket lummigare.

  Likaså tor jag att de ekonomiska principerna för våra liv borde modifieras. Jag är visserligen en typisk marknadsliberal men det fungerar dåligt när det gäller kostnadsposter som vi har betraktat som fria nyttigheter, havet, miljön, etc.

  Peter Ingestad:
  Ledsen, men FRA-lagen är inte mitt bord riktigt. Jag kan för lite om saken och litar inte på den information som politikerna försöker ge. Men det torde väl vara klart att någon sorts ”spaning” på opålitligt folk och somliga främmande makter måste vi acceptera. Personligen är jag aldrig inblandad. Jag är tack och lov alldeles för obetydlig för att väcka någons intresse.

 4. […] Ändå tycker jag mycket borde göras. Och det finns andra skäl till  insatser än bara klimatet. Jag har nyss skrivit om det. […]

Lämna ett svar