Heja Toyota. Klä dig i solceller!

Äntligen har det hänt. Jag har puffat för det här tidigare. Och senaste dagarna har det stått att läsa om på ett otal ställen. Först hittade jag det hos Reuter.

Naturligtvis borde elbilar vara inklädda med solceller på alla sidor som inte vetter direkt mot marken.

Tills vidare vill inte Toyota meddela ytterligare information. Men Prius har blivit en enastående framgång, det finns fler än miljonen som rullar och man tänker sig närmaste framtiden att lika många skall tillkomma varje år. En ny fabrik bara för Prius skall byggas i Amerika, där intresset är störst.

Solceller anses dock inte som något för bilindustrin egentligen. Men Toyota, som till nästa år lanserar sin tredje version av Prius, kommer att förse ett okänt antal bilar med en elpanel som dock tills vidare endast är tänkt att driva lufkonditioneringen.

Reuters vet för övrigt att berätta att Mazda gjorde ett försök med detta på ett par modeller redan 1990. Den utrustningen var väsentligen tänkt att se till att bilen höll sig sval och skön när den stod parkerad i solgasset någonstans. Det var en dyr extrautrustning som aldrig rönte någon större efterfrågan. Efter ett par år lades försöket ner.

Idag borde dock prisbilden vara bättre och miljövärdet större.

Det påpekas syrligt att även om man kläder in hela sitt villatak med solceller så räcker inte den producerade energin till att driva mer än två hårtorkar. ( Är detta verkligen sant, någon?)

Ändå byggs det nu jätteanläggningar med solceller med effekter på upp till 50-100 MW. Och priset sjunker stadigt samtidigt som tillverkningskapaciteten ökar. Det finns också bilar som tävlar i att köra tvärs över Australiska kontinenten bara drivna av solceller. Medelhastigheten brukar ligga kring 70 km/tim om jag minns rätt, de ser ut som låga, flata jättelika skärbräden. Men de kör nonstop, och det gör inte vi andra. Min Prius går, sällan mer än 3 mil om dagen i genomsnitt.

Just det här initiativet lämpar sig kanske bara för varmare länder, där luftkonditioneringen går för jämnan. Men det är  ett första steg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

3 svar till “Heja Toyota. Klä dig i solceller!“

 1. Magnus skriver:

  Hur mycket olja skulle kunna sparas till en obetydlig merkostnad när effektiva billiga solpaneler finns? I dag antar jag detta kostar multum och inte är realistiskt för gemene man.

  För taxibilar som går i (solrika) städer (inte i Alaska eller Kiruna) kan jag tänka mig att taxibolag kan ta kostnaden och tjäna in det. Finns marknaden kanske tillverkarna utvecklar det och sänka kostnaden så att fler kan köpa. Men det är viktigt att det sker marknadsmässigt. En förutsättning för att det ska bli något.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Delar din uppfattning, Magnus. Allt som åsidosätter marknadskrafterna försvårar ett långstidsresultat med det utbyte man önskar. Priserna går neråt i rask takt (på solceller alltså) och en lönsam specialisering på bilar är absolut inom räckhåll.
  Den snedvridning av prisbilder som klåfingriga politiker står för med antingen bidrag eller extrabeskattning på somliga bränslen och inom somliga sektorer gör inte miljöarbete lättare. Den del av marknader som politikerna själva har makt över, tjänstebilar etc, kan ju åläggas satsa på sådant här som solceller för att något bilföretag skall våga sig på att börja.

 3. Kennedy Karlsson skriver:

  Problemet med hårtorken angriper jag med kunskaper från sex-åriga folkskolan sålunda.

  Solceller ger ca 130 Watt per kvadratmeter.
  En hårtork kräver 1500 Watt.

  Bilen bör beklädas till en yta av 1500 dividerat med 130 = 11,5 kvadratmeter.
  Det kan bli svårt att åstadkomma med tillräckligt gynnsamma vinklar mot solen.

  Anmärkning. Solinstrålningen mot jordytan uppgår till ca 1000 Watt per kvadratmeter. Verkningsgraden är alltså endast 13 % hos solceller i dag.

  Kostnaden för 10 kvadratmeter solceller är ca 70 000 kr utan installation och moms.
  Med en kalkylränta på 6 %, ekonomisk livstid på 20 år och en solinstrålning av svenska mått ger det ett elpris på 7-8 kr per KWh.
  Det lönar sig knappast, helst som inga subventioner utgår till privatpersoner.

Lämna ett svar