Klimatfrågan ingen inrikespolitisk skönhetstävling

Ovanstående ovanligt träffsäkra formulering står jag inte själv för. Hittade den i dagens Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet.

Sverige behöver Kärnkraften rubricerade Annika Lundius och Birgitta Resvik från Svenskt Näringsliv tillsammans med Jan-Henrik Sandberg ordförande i Pappers och Irene Wennemo, näringspolitisk chef i LO en gemensam inlaga.

Bland mycket annat som också är värt att citera vill jag framhålla:

Löften, höga målsättningar eller retoriska angrepp på politiska motståndare räddar inte klimatet. Det kan bara minskade globala utsläpp göra.

En rimlig utgångspunkt för den svenska klimatpolitiken bör därför vara att varje enskild åtgärd bedöms i ljuset av i vilken utsträckning den bidrar till målet om globala utsläppsminskningar.

Det påpekas vidare att produktionskostnaden för kärnkraft ligger avsevärt under den för andra klimatvänliga energislag. Subventioner för såväl bioenergi som vindkraft, höga elskatter och förbud mot kärnkraft och ytterligare vattenkraft medför höga energipriser för alla men mest kännbart för industrin.

– – kärnkraftens brister har minskat i takt med teknikutvecklingen. Att som vissa politiker reflexmässigt avfärda kärnkraftens roll som om ingenting har hänt sedan folkomröstningen 1980 är inte ett ansvarsfullt sätt att närma sig de stora utmaningar som klimatfrågan innebär för svenska företag och jobb.

 – – med den övertro som i  präglar politiken för biobränslen i Sverige får vi inte bara dyrare energi till både konsumenter ochf öretag, vi får också en ödesdiger prispress uppåt på skogindustrins råvara – – – energipolitiken pressar skogsindustrin från två håll: dyrare energi och dyrare råvaror.

Man skulle gärna vilja tillägga att biobränslena dessutom är kontraproduktiva vad gäller klimatet. Till högre kostnad, höjer de koldioxidnivån snarare än sänker den samtidigt som de medför ökad fattigdom,  hungerkravaller och avverkningar i djungelområden som borde bevaras. 

En önskvärd omläggning till eldrivna transporter kommer därutöver att kräva ökad elproduktion.

Författarna slutar: Vi menar att kärnkraften – vid en sammantagen bedömning av ekonomiska och    miljömässiga faktorer – måste vara ett av alternativen i en framtida svensk energipolitik.

Jag ber att få instämma i varje ord.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

6 svar till “Klimatfrågan ingen inrikespolitisk skönhetstävling“

 1. Tobias skriver:

  Hejsan!

  På vilka sätt höjer biobränslen koldioxidnivån? Ge gärna exempel på hur sockerrörsetanol samt biogas skulle kunna höja koldioxidnivån i atmosfären när de ersätter oljebränslen. Det vore intressant att få höra.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Hej själv Tobias!
  Om du läst de två föregående inläggen:Ytterligare en obekväm sanning 1. och 2. så kan du där finna förklaringen. Jag har förklarat det här många gånger tidigare i min blogg men kan naturligtvis inte begära att du eller andra skall leta genom en massa gamla inlägg. Men de här två är alldeles färska och har starkt stöd från Oxfam och det finns även referenser.
  Återkom gärna om du har invändningar, när du läst.
  hälsn
  Bengt

 3. Erik Sandblom skriver:

  Hoppsam, artikeln i Ny Teknik är från 2005, inte 2007!

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Från Erik Sandblom.

  Olyckligtvis råkade jag av misstag radera den

  Hej Bengt!

  Som du vet tycker jag att kärnkraft är bättre än kolkraft, men ännu bättre är att spara el. Här är två artiklar som båda handlar om hur elanvändningen i Sverige kan halveras. Det effektivaste sättet att få ner elförbrukningen är att ha ett högt pris. Annars lönar det sig inte att investera i ny energisnålare teknik och nya metoder.

  Corren 29/12 2007: Universitetet ska halvera elförbrukningen i Sverige

  Ny Teknik 27/10 2007: ”Industrin kan sänka elnotan med hälften”

  Här är en figur från Svensk Energi som visar att elanvändningen i Sverige minskat sen 2002.

  Sverige på väg mot kraftöverskott?

 5. Bengt Axmacher skriver:

  Hej Erik !
  Roligt att höra från Dig.
  Jag tycker visst det är bra att spara på el och tror också att mycket kan sparas. Men som framgått av vad jag skrivit för övrigt på senaste tiden, så vill jag att vi forcerar omläggning av fordonstrafiken till eldrift.
  Det går att skynda på om Volvo och Saab får rätt signaler. Men då måste det finnas mer el.
  För övrigt tycker jag att elöverskott lämpligen kan exporteras till Tyskland där det kan spara koleldande.
  Ett högt elpris reducerar naturligtvis förbrukningen men tar också kål på en stor del av våra energiintensiva industrier.

  (Ditt inlägg fanns mitt inne i en hög med spam och jag hade lite för brått med fingrarna och råkade rader det. Att återställa det utan att det märktes klarade jag inte av.)

 6. Erik Sandblom skriver:

  Bengt, du måste ha sett att Al Gore vill att USA ska växla över till 100% förnyelsebar el inom tio år. Här är talet i både video och text. Jag tycker han är helt lysande. Trots att han nämner varken cyklar eller tåg!

  http://www.wecansolveit.org/pages/al_gore_a_generational_challenge_to_repower_america/

Lämna ett svar