Världshungern ökar i takt med aptiten på biobränslen.

För ett par veckor sedan kom Oxfam ut med en rapport under den störande titeln Another Inconvenient Truth (Pdf-dok 58-sid). Undertiteln lyder: How biofuel policies are deepening poverty and accelarating climate change. 

Idag släpper Oxfam en pressrelease om saken: Rich countries’ response to food crisis inadequate, biofuels targets must be reviewed.

The Guardian hade för 4 dagar sedan en artikel: The appetite for biofuel starves the poor och dagen därpå ytterligare två: Time to put brakes on biofuels, och: Secret report: biofuel caused food crisis . Den senare av dessa är baserad på en rapport (hemlig?!) från Världsbanken som i en studie riktar hård kritik mot biobränslen med tonvikt på etanol från majs. Den som prenumererar på klipp från World Environment News kan idag läsa ett kortare referat .

Svenska Dagbladet hade en förtjänstfull serie om etanol-problemet för en kort tid sedan, inlett av PJ Anders Linder och sedan följt av en lång rad artiklar av Susanna Baltscheffsky och Peter Sylwan. Senast något kunde läsas var i Linders blogg för ett par dagar sedan.

Det har naturligtvis skrivits åtskilligt om saken på flera andra håll också.

Ändå har biobränslena och främst etanolen visat sig livskraftiga. Man har från miljörörelsens och politikernas håll svängt sig med formuleringar om att etanolen bara är en interimistisk lösning, att den visst är bra för klimatet, att dess andel av skulden till prisstegringen på vissa baslivsmedel är blygsam, kanske bara någon procent etc. Och miljöunderstödet till etanolbilarna fortsätter tills vidare.

Jag vidhåller att etanolen är ett villospår och att det gäller alla biobränslen som inte härstammar från avfall och restprodukter. Det är inte bra för klimatet alls om hänsyn tas till vad alternativ användning av den odlade arealen  kunde varit. Dessutom bidrar den till en mycket stor del av prisökningen på mat, 75 % enligt världsbankens hemliga studie. 

Detta somliga miljökämpars älsklingsspår har alltså huvudskulden till ytterligare något hundratal miljoner människors svält. Och det utan att avhjälpa koldioxid-överskottet ett enda dugg.

Jag kommer att återkomma senare idag med ett längre inlägg om saken. Det finns åtskilligt nytt att läsa dessförinnan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar