Skeptikerna får mera vatten på sin kvarn

Denna kurva redovisas nu lätt triumfatoriskt här och var på skeptikerhåll. (Följ länken om min bild blir dålig.) 

Global temp kurva

 

  

 

 

 

 

 

US Senate Committee on Environment & Public Works har på sin hemsida    några rader om denna och vad den kan innebära.

Kurvan är en global satellitmätning från undre troposfärens temperatur under åren 1979 till 2008. Några känner kanske igen den, endast sista lilla stumpen som redovisar maj 2008 är helt nytillkommen. Den visar som synes ett kraftigt temperaturfall under denna månad i år, hela -0,17 gr C.  Senaste 16 månaderna, från januari till maj är temperaturfallet hela -0,77 gr C.

Skribenten är inte sen att komma med anekdotiska bevis på att satelliten har uppfattat tingens ordning på rätt sätt. Maj har varit mycket kallare än normalt, vårliga snöfall har förekommit så långt söderut som i Arizona, skidsäsongen i Colorado Springs har varit längre än normalt och snötäcket har smält undan långsammare i stora delar av norra hemisfären.

Möjligen skulle man vilja skjuta in några rader om den varma och tidiga vår som vi haft i vår hörna av världen, men nu strax före midsommar sitter jag med tröja på och från Schweiz har influtit rapport om att vår nyss passerade värmebölja inte avmärkts där.  Så jag avhåller mig från anekdoter.

En lång rad länkar till uppmärksammade studier redovisas:

’Global Warming Will Stop’  säger en ny Peer-reviewed studie – April, 2008,

Global COOLING currently Under Way – 27/2, 2008

US Army Chief Scientist Says Sun, Not Man, Is Causing Climate Change – 3-e Juni 2008

och många fler. Följer man länkarna vidare, fullständigt drunknar man i olika studier med samma tendens. Jag har inte hunnit ögna igenom mer än några få. Flera verkar ganska övertygande, några är mer av den gamla stilen. Goda argument blandas med dåliga, men mängden blir avsevärd. Sammantaget kan jag inte värja mig mot en känsla av att alarmisterna gjorde klokt i att dämpa sin överlägsna ton.

Den genomgående förklaringen till det ovedersägliga faktum att temperaturstegringen i alla fall helt klart har gjort halt drygt 10 år, anses vara en sänkt solaktivitet i anslutning till det ganska långdragna solfläcksminimum som vi nu befinner oss i. Fortfarande  visar solen för det mesta få eller inga fläckar alls, trots att vi nu borde vara på väg in i nästa cykel med en klar ökning av antalet fläckar.

I och för sig har inte den uteblivna fortsatta värmestegringen något att göra med att koldioxiden inte skulle ha sin verkan längre. Det kan ju mycket väl visa sig att en minskad värmeinstrålning från solen och ökad växthuseffekt kommer att väga upp varann så att det mesta blir vid det gamla. Likaså kan man ju tänka sig att denna situation medför en oförändrad global medeltemperatur men ändå mycket betydande förändringar i lokala väderförhållanden.

Det kan ju också visa sig att slumpen lurar oss, 10-12 år är ingen lång tid i dessa sammanhang. Nästa månad går det kanske uppåt igen?

Personligen ”tröstar” jag mig med att en snabb minskning av förbrukningen av fossila bränslen ändå vore en god gärning. Bl a skulle detta hålla nere prisnivån vilket  i sin tur skulle gagna den globala ekonomin.

Men vi kunde måhända vara lite mera lättsinniga med flyget? Istället kunde vi flytta fokus till koleldade kraftverk. De står för snart hälften av koldioxidutsläppen, för en vida större andel av andra nersmutsande kemikalier och strålningskällor och sist men inte minst för att ett vida större antal människoliv går till spillo än vad t ex flyg eller kärnkraft gör.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 svar till “Skeptikerna får mera vatten på sin kvarn“

 1. Erland skriver:

  Tack för den avslutningen – Back to Balance!

  Att komma bort från oljeberoendet för transporter och uppvärmning, att minska vårt kolberoende för att rädda vår livsviktiga luft är den verkligt stora och trängande utmaningen. Och där är det bråttom!

  Medan klimatet har tid att vänta tills ökad datakraft gör det möjligt att göra modeller som stämmer med verkligheten, och dessutom grundade på mycket bättre data än vi har haft.

  Vad gäller temperaturkurvan kan det vara roande att lägga in de år som IPCC grundades (1988) och när rapporterna publicerades (1990, 1995, 2001 och 2007). De är kanske mänskligt att rapportförfattarna drar ut trenderna just då och ser att det barkar mot katastrof? Att 1998 hade en naturlig förklaring kunde man kanske överse med för den goda sakens skull.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Tack för kommentaren Erland. Roligt att jag glädjer någon. Lägger ut temperaturkurvan med IPCC:s olika tidpunkter för rapportering som blogginlägg under dagen. Food for thought!

 3. nicolito skriver:

  Vad de syftar till i artiklarna är detta: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation.

  Den temperaturkurvan du la ut har två problem. Dels är det en alldeles för kort period för att säga något om en trend med någon större statistisk säkerhet och dels är trenden i den utvalda snutten ökande, vilket talar emot skeptikerna själva.

  Solens inflytande på jordens klimat är både inressant och outforskat, men jag tror man skall akta sig för att blanda ihop solaktivitet och antropogen aktivitet. Den tidigare kan förklara mycket av de vädervariationer vi upplever från år till år, men inte allt som händer runt omkring oss på jorden.

  Vad gäller den så kallad ”peer-reviewade” rapporten så säger de: ”The new model predicts that over the next decade, natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific oceans will temporarily offset the projected anthropogenic warming: surface temperatures in Europe and North America may even cool a little during this period.”
  – inte att vi är på väg mot en ny köldperiod.

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Tack Nicolito, jag är väl medveten om att vad du skriver är rätt. Hoppas du läser vidare på det inlägg jag just publicerade. Och gärna återkommer med synpunkter.

 5. Bengt Axmacher skriver:

  Nicolito, återkommer med en fråga om vad du menar med att den sista snutten på temperaturkurvan är ökande. Det är de senaste 12 årens tendens som är sjunkande eller i bästa fall stabil. Jag håller naturligtvis med om att den är alldeles för kort för att man skall dra några slutsatser alls, men det är den som skeptikerna fröjdar sig åt.

 6. nicolito skriver:

  jag menar inte senaste snutten på kurvan du la in. Jag menar hela kurvan du la in, dvs. 1979 – 2008, vilket är sista snutten på en lång lång tid i universums och jordens historia 🙂

 7. Lunken skriver:

  Du cherrypickar lite läskigt mycket när du skriver att temperaturen har sjunkit 0,7 grader de senaste 16 månaderna när den innan det gick upp o,6 grader på 8 månader. Vilket är värst???

  Ett av IPCC mest centrala projektioner är att stochasticiteten ökar, dvs att de ”slumpmässiga” variationerna mellan extremvärden blir vanligare och större utanpå den underliggande trenden, som genom detta givetvis och följdaktligen inte blir helt självklar på korta tidsrymder…

  men men… det är ju gammal skåpmat som alla känner till. 🙂

 8. Bengt Axmacher skriver:

  Det framgår väl ändå att jag inte tycker vi kan dra för stora slutsatser av dessa korta observationer. Jag tycker skeptikerna gör för stort nummer av det, men de vanliga klimatforskarna bortser från det lite väl lättvindigt.
  Om det har sjunkit 0,7 senaste 16 månaderna och gått upp innan 0,6 på 8 månader så blir nettot -0,1 grader på 24 månader. Det är inte någon konklusiv förändring åt någondera hållet. Kopplingen till solfläckscykeln är misstänkt och kan inte avskrivas. Och det är ingen omöjlighet att det blir ett Maunderminimum igen.
  Jag är fortfarande av den bestämda meningen att vi måste reducera koldioxidutsläppen. Att jag tycker vi skall prioritera de stora före de små är för mig självklart. Dock är det inte detsamma som att de små kan underlåtas helt.

Lämna ett svar