Peace in our time? Historien kan ännu upprepa sig.

 Jag hade aldrig trott att jag skulle skriva ett ord om utrikespolitiska frågor och än mindre om militära. Men jag kan inte låta bli. 

Jag var bara 1½ år gammal när Neville Chamberlain fällde sina ofta citerade ord ”Peace in our time” efter den s k Münchenöverenskommelsen i september 1938. Mindre än ett år senare hade andra världskriget tagit sin början, från vars senare år jag har flera personliga minnen. Tyvärr börjar det märkas att en generation nu har kommit till makten som inte har någon självupplevd kunskap om 1900-talets värsta period.

Ett annat klassiskt citat:”Vi kan lära av historien att vi aldrig tycks lära av historien”, har flera gånger kommit för mig de senaste dagarna när man läst eller hört om  vad som i alla fall för mig ter sig som regeringens hittills mest häpnadsväckande  handläggning av något ärende sedan den trädde till makten.

I dag skriver Bo Pellnäs under Brännpunkt i Svenska Dagbladet ett inlägg som man verkligen får hoppas Statsminister Reinfeldt, Utrikesminister Carl Bildt och ÖB Håkan Syrén läser mer än en gång. Utan egentlig egen mera ingående kunskap om militära frågor har jag alltid funnit Bo Pellnäs värd att lyssna till: kunnig, klar, vederhäftig och  osentimental. Liksom många andra av mina, merendels lite äldre, bekanta har jag med stigande förvåning sett hur en borgerlig regering på kort tid monterar ner den lilla rest av försvar som vi ännu hade kvar. Den nuvarande situationen kan inte beskrivas bättre än vad Pellnäs gör.

Avgå Syrén. Det är det bästa Du kan göra.

Skäms regeringen.  Skäms sjufalt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 svar till “Peace in our time? Historien kan ännu upprepa sig.“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  Du kanske har läst om en rapport från Ekonomistyrningsverket, som mynnar ut i att ÖB bör fråntas uppgiften att besluta om ekonomin?

  Jag har läst den 48-sidiga utredningen, som finns på ESV hemsida. Den är riktigt usel. Jag förstår inte, att inte fler uppfattat det.

  Ett hafsverk hopkommen under perioden 24 januari – 15 maj, grundad på studier av styrdokument och intervjuer av chefer i ÖB stab.
  Mycket av vad som framställs verkar vara av karaktären skvaller, inhämtat på Försvarsdep. Det verkar inte som ÖB har fått bemöta något av sakinnehållet, innan rapporten gick i tryck.

  Utredaren är alldeles nyanställd vid ESV, fram till mars 2007 anställd vid arbetsförmedlingen i Gävle.

  GD vid ESV, Yvonne Gustafsson, var till 2003 statssekr hos försvarsminister Leni Björklund.

  Jag får helt enkelt intrycket, att rapporten är ohederlig. Den betraktar bara en liten bit av försvarets system för ledning, uppföljning och kontroll. Ingenting av gränssnittet mellan ÖB stab och försvarsdep.
  Den viktigaste biten görs ju för övrigt vid förbanden.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Tack för detta mycket intressanta inlägg, Kennedy. Skall omgående sätta mig att läsa.
  Jag rör mig inte särskilt mycket i några politiska sfärer – inte alls om jag skall vara sanningsenlig – men hade ändå en obehaglig känsla av att något inte står helt rätt till i detta sammanhang. Vad Du skriver förstärker intrycket.

Lämna ett svar