Gasernas ökningstakt ökar

Discovery Channel  hade häromdagen en sammanfattning av läget för koldioxid och metan under 2007 som nu är färdigräknat.

Det ser inte så ljust ut. Den som hade väntat sig åtminstone en antydan till resultat av de ansträngningar som görs med byggande av vindkraftverk och solkraftverk blev, som man kunde förutse, besviken. Koldioxiden etablerar sig på allt högre ökningstakt för varje år som går.

Under 1980-talet ökade CO2 med 1,5 ppm per år och har sedan dess ökat med sammanlagt 2 ppm/år fram tills 2007, som nu slagit rekord med en ökning med 2,4 ppm till nästan 385 ppm totalt. Forskaren Pieter Tans på NOAA ( National Oceanic and Atmospheric Administration ) kommenterar: Ökningstakten accelererar. 2007 är den högsta årliga ökningen hittills. – – –  De fyra till fem senaste åren har vi satt nya rekord i att bränna fossila bränslen.  De utgör den huvudsakliga delen av ökningen.

Mera anmärkningsvärd är ökningstakten av metan. Halten i atmosfären har på senare tid planat ut och hållt sig ganska konstant nu ett par år. Nu ökar den påtagligt igen och man uppskattar ökningen till 27 millioner ton, vilket inte är försumbart eftersom metan har en växthuseffekt som är 25 gånger starkare än koldioxidens.

Ökningen sätter myror i huvudet på forskarna. Studerar man resultatets fördelning på de 60 olika mätstationerna jorden runt så antyder det att metanet kommer från dels tropikerna dels från arktis. Varmare väder över våtområden kan ha ökat metanproduktionen. Alternivt kan det vara fråga om ett begynnande metanläckage från tinande permafrostområden i Sibirien. Det är ännu för tidigt att uttala sig med någon säkerhet.  

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 svar till “Gasernas ökningstakt ökar“

  1. nicolito skriver:

    Så mycket myror i huvudet sätter det väl inte i huvudet på forskarna? Det är ju tämligen välkänt att metan bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material och släpps ut i stora mängder i samband med flera mänskliga aktiviteter, såsom risodling och boskapsuppfödning (de är ju rätt goa metanproducenter kossorna). Att de allra största kolreserverna på jorden sedan befinner sig infrysta i marken i form av metan i permafrosten och på botten av issjöar är inte heller någon nyhet. Klimatforskare har länge varnat för risken att tundran i sibirien tinar med en gfalloperande växthuseffekt som följd. Låt oss hoppas att detta inte kommer ske snart, men det verkar ju inte bättre än att så är fallet. För alla som inte känner till metan kan ju wikis lilla artikel vara användbar, den är faktiskt rätt bra http://en.wikipedia.org/wiki/Methane.

  2. Bengt Axmacher skriver:

    Det är väl så att de tycker några förhållanden skulle ha ändrats, eftersom metan har stått stilla flera år. De har nog klart för sig hur det bildas och hur det bryts ner också. Det är de själva som påstår att de inte är klara över förklaringen till ökningen, inte jag.

Lämna ett svar