Oljekonsumtionen ökar, även småskvättar tas tillvara

I SvD E24 kan man idag läsa ett reportage från gamla övergivna borrhåll i Ukraina vid foten av Karpaterna.

Under 2007 låg världskonsumtionen av råolja på 85,8 miljoner fat per DAG. Det innebär för hela året 31 miljarder fat, dvs runt 5 fat (dvs för varje världsmedborgare knappa 800 liter.)  Under innevarande år räknar man med att produktionen ökar till 87,5 miljoner fat.

För 5 år sedan kostade ett fat 20 dollar, för ett par månader sedan passerade priset 100 dollar. Tacka för att oljebolagen gnuggar händerna  och att Kanada sätter igång att utnyttja sin oljesand, som det finns otroliga mängder av, men som tack och lov varit för dyr att utvinna. Men nu lönar det sig. Möjligen kan Kanada gratuleras, men det var inte vad världen behövde.

Brasilien har startat borrning utanför sin kust på 9 km djup.

Ukraina har tidigare varit en stor oljeproducent men när de jättelika fälten i Sibirien upptäcktes för 40 år sedan övergavs Ukrainas oljefält nästan över en natt. Personal och oljeriggar försvann norrut  och kvar stod  hål och pumpar som blivit en miljöfara, miljontals liteer olja har runnit ut i marken och intresset för att ta rätt på den och sanera har varit minimalt.

Ett litet svensk bolag, Capital Oil, har nu tagit hand om det, och man tror att det höga priset på oljan, duktiga geologer och ny teknologi skall göra det möjligt att tjäna pengar igen.  För att få koncessionen har man fått lova att först ta hand om de hål som hela tiden stått och läckt olja som runnit ut i vattendrag och nu förstört grundvattentäkter i området.

För 100’000 dollar per hål är nu de 6 värst läckande hålen tätade och  den olja som fortfarande pressas  upp rinner ut i en cistern där man var treje dag kan tömma ungefär 5 fat. Det låter patetiskt, men betalar i alla fall lönerna för ett dussin arbetare i området. 

En pensionerad oljearbetar som fick följa med till Sibirien på 1960-talet har nu åter börjat arbeta med oljan när utvinningen är tillbaka på hemmaplan och berättar.

Fältet som Capital Oil fått överta ger i sämsta fall 19 miljoner fat, men förväntas mera troligt ge 57 miljoner fat, och i ett optimistiskt scenario så kan det finnas mer ändå. I Sibirien ansåg man att ett bra hål skulle ge mellan 300 och 400 fat om dagen, men rekordhålen kunde komma upp i 3000 fat/dygn.

När ett hål inte gav mer än 60 fat, så stängdes det, på den tiden. På det här återöppnade fältet lär man få nöja sig med 30 fat/dygn. Men med ett pris på 100 dollar lär det ändå ge en bra vinst. Nu är det ju till och med försvarbart att tömma gamla läckande hål även om det bara ger 5 fat i veckan.  

Man kan lyckönska Capital Oil alltså, och i viss mån också Ukraina som får sina oljeläckor sanerade. Men sett ur global synpunkt så finns det inte skäl att jubla.

Det finns bara ett sätt att lösa detta på. Och det tycks inte politiker ha klart för sig. Om man låter ena hjärnhalvan grunna ut metoder att minska koldioxidutsläppen samtidigt som den andra jobbar med att hjälpa oljebolagen tjäna pengar på att krama ut varenda droppe ur befintliga hål och leta efter olja på ställen där det blir orimligt dyrt att få upp den, så måste man nästan lida av en lätt schizofreni.

Precis som man tycks förstå att fossila bränslen släpper ifrån sig koldioxid när de eldas upp, så tycks man inte förstå att så länge vi premierar utvinnandet av dem så får vi också acceptera att de förbrukas.

Kan ingen sätta stopp för ytterligare prospekteringar? Förbjuda dem helt enkelt, istället för att uppmuntra och  ge bidrag till dem?

Naturligtvis stiger då priserna ytterligare, vilket gör det lättare för dem som vill konkurrera med bensinsnåla bilar, elbilar, tågtransporter etc. Men sluta samtidigt att understödja biobränslen. Sluta överhuvudtaget upp med bidrag, annat än rena omställningsbidrag, för att hjälpa ny teknik igång.

Det blir en omställningsperiod, det tycks alla vara medvetna om. Sätt igång och ställ om då.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
.

7 svar till “Oljekonsumtionen ökar, även småskvättar tas tillvara“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  Att ersätta den unikt energirika oljan som konsumeras till nära 800 liter per år och medborgare blir tufft.
  Frågan är, om det är möjligt.

  Under beredskapsåren på 40-talet utnyttjade Sverige kerogen, skifferolja ur alunskiffer. Den lär vara energirikare än nordsjöoljan. Det går dessutom att göra metanol av den.

  http://www.mineralbolaget.se/pages.asp?r_id=8813

  I alunskiffern finns ett stort antal nyttigheter som framgår av informationen från Mineralbolaget ovan. Bland annat uran.

  Just nu pågår lite i det tysta en intensiv kartläggning av det svenska uranet av ett hundratal bolag. En hel del utländska företag inom prospektering satsar stora belopp, inte minst i områden där alunskiffern ligger ytligt, t ex i Jämtland. Man strävar efter öppna dagbrott, där radonet inte utgör problem vid brytning.

  Här finns en sammanställning från november 2007 över en del av aktörerna.

  http://www.nejtilluranbrytning.nu/Uranundersokningar071117.htm

  Så vitt jag vet, avser nästan samtliga kommuner i Sverige att utnyttja det kommunala vetot, ifall tillstånd för brytning blir aktuellt.

  Likväl fortsätter provborrningarna i samma takt. Dessa företag verkar veta något som vi svenskar inte känner till eller förstår.

  Kan det vara, att de inser att ett nytt fordonsbränsle blir nödvändigt inom ett par decennier? Och för dess framställning krävs mycket energi.

 2. nicolito skriver:

  Man kan ju fråga sig om de tär rätt att förbjuda prospektering. Att höga oljepriser skapar ökad prospektering är ju olyckligt men ganska logiskt då tidigare olönsamma oljefyndigheter plötsligt blir det. Men vem kan avgöra vad som ska vara tillåtet och inte? Att politiker ingriper i marknader brukar ju sällan vara lyckat.

  Ett annat alternativ som jag tror på är att stimulera och skynda på utvecklingen av alternativa källor så att de blir ekonomiskt konkurrenskraftiga och gör prospekteringen olönsam igen. (då menar jag inte kärnkraft)

  Man får väl hoppas att regeringar med ekonomiska resurser vågar satsa på och stödja forskningen och utvecklingen av nya tekniker och energikällor.

 3. Bengt Axmacher skriver:

  Kennedy!
  Visst blir det tufft, men även om det inte är nödvändigt än så blir det ganska snart, så vi kan lika gärna börja öva oss redan. Massor med olja har gått åt att värma hus. Det är nästan ett övervunnet stadium. En hel del blir det fortfarande elektricitet utav och det borde också kunna övervinnas. Bilarna är ett stort problem, en del föytande ersättningsbränslen är på väg, personligen tror jag metanol kommer att spela störst roll.
  Men jag är säker på att el-bilar och plugin-bilar och hybridbilar blir det som kommer att ta över.
  Kvar blir i princip flyget. Kan vi begränsa petroleum till i huvudsak flyg så småningom minskar behovet av olja och då sjunker priset och då kommer vi låta de här lite udda och svårutvunna sorterna, oljesand, alunskiffer, metanhydrat vara. Det här med förbjuden prospektering vore en bra men ogenomförbar idé naturligtvis. Men behovet försvinner om efterfrågan minskar.
  Om regeringen inte var så klåfingrig utan lät näringslivet få goda villkor när dom tar fram ny teknologi så löser det sig. CCS-tekniken är på väg, Kärnkraft som är ännu säkrare än den nuvarande kommer också och den slösar inte med energin som den nuvarande gör, och behovet av långtidslagring blir långt mindre. Bilar med vida bättre batterier – ultrakondensatorer – väntar runt hörnet.
  Det kommer att gå åt mer el, men det är väl bra. Infrastrukturen finns ju redan. Och källor finns, vatten, kärnkraft, vindkraft och solkraft främst.

  Nicolito!
  Visst är det logiskt att prospekteringen ökar och naturligtvis är det klart att det inte går att förbjuda prospektering. Men det går att låta bli att subventionera höga prospekteringskostnader, som faktiskt görs idag.
  Det är, som du säger, inte lyckat att politiker ingriper i marknaden, även om det kan vara nödvändigt ibland.
  Att stimulera alternativa energikällor är exempel på vad jag tycker kan vara nödvändigt. Det görs också med endast lama protester. Vindkraft t ex.
  Även om du inte vill tro det så är vi nog ganska ense i just den här biten.

 4. Kennedy Karlsson skriver:

  Även uranprospektering vill många förbjuda i Sverige. Man menar, att eftersom det ändå aldrig någonsin kommer att tillåtas uranbrytning i Sveige är det helt bortkastat att leta efter uran.

  En hängiven anhängare av denna tanke är den gamle riksdagsmannen Bengt Silvferstrand.
  På hans blogg finns en dråplig diskussion med en ung kärnfysiker som inte delar hans uppfattning. Till slut tvingas Silfverstrand ordentligt tilltufsad stänga kommentarsfunktionen

  http://www.s-info.se/page/blogg_reply.asp?id=1427&blogg=22666&multiple=0

  Jag har gått vidare i granskningen av den obetydliga etanolproduktionen i Sverige, som enligt vår miljöminister knappast kan påverka hungern i världen.
  Agroetanol i Norrköping har hösten 2008 byggt ut fabriken till 150 000 m³ spannmål. Huvuddelen körs upp i långtradare från Skåne, egendomligt nog.

  Om man räknar, att en människa erfordrar 2400 kcal per dag, att ett ton spannmål ger 4000 KWh som motsvarar 3439400 Kcal enligt en omräkningsmaskin på internet, att ett ton spannmål mäter 1,9 m³ skulle 150 000 kubikmeter spannmål kunna ge mat åt 310 000 personer i ett år.

  På sajten Moderna Myter har man dock kommit till högre siffror.

  https://www.blogger.com/comment.g?blogID=13706688&postID=124235291634255646

  Som jämförelse. Lesothos 400 000 invånare erfordrade i fjol 360 000 ton spannmål i livsmedelshjälp.
  Zimbabve behöver årligen 1,8 miljoner ton spannmål för 4 miljoner människor som lider av undernäring.

  Min slutsats är, att fabriken i Norrköping är svår att försvara etiskt.

 5. Erland skriver:

  Tack för en länk till en typisk och mycket roande diskussion om kärnavfallets farlighet. Att tala om 100’000 år som ett bekymmer när Europa sedan länge har försvunnit under nästa istid är mycket typiskt. Men det är klart, det är bättre att vara på den säkra sidan om istiden inte skulle komma…

  Och att hela jordens inre är en enda stor gryta av strålning, som håller det hela ingång, verkar inte heller vara något bekymmer. Tur att inte jordskorpan är genomskinlig så att vi slipper se och oroas av solen under våra fötter – den är närmare är Kanarieöarna!

  Som kristidsbarn undrar jag om inte gengasen skulle kunna komma tillbaka? Den gav många kolare arbetstillfälle.

 6. nicolito skriver:

  Kul att du frågar erland. Det forskas faktiskt mycket på förgasning av biomassa för att framställa drivmedel. Bland annat DME och syntetisk diesel. Det var kanske menat som ioni, men gengas är vad det är och det kommer att ersätta etanolen ska du se. Det kan kombineras både med värme, elgenerering och CCS. Praise de lård! 🙂

 7. […] har själv skrivit om här , och här  och här  och på fler ställen tidigare hur angeläget det är att åtminstone sluta […]

Lämna ett svar