Äntligen. En glad nyhet.

I september är det tänkt att Vattenfall skall börja köra sin testanläggning för koldioxidfångst i Schwarze Pumpe 20 mil sydost om Berlin.

Denna glada nyhet står att läsa om i dagens Ny Teknik. Man tror att det blir möjligt att reducera mängden koldioxid i brunkolkraftverkets avgaser med 95-97 %. Koldioxid skall komprimeras till flytande tillstånd och sedan pumpas ner. Efter mellanlagring i 300 kubikmeter stora rostfria tankar, pumpas den flytande gasen över till tankbilar som fraktar  den till Altmark 20 mil från Schwarze Pumpe.

Enligt den ansvarige Vattenfalls-ingenjören Staffan Görtz kommer det att gå 9-10 tankbilar om dagen.

Anläggningen är en testanläggnig på en ny panna från franska Alstom medan tyska Linde står för komprimeringsteknik.

Processen heter  oxyfuel och innebär att kolbädden förses med ren syrgas, som tillverkas på plats med luftseparationsteknik. Förbränningen ökar koncentrationen av koldioxid i avgaserna högst avsevärt eftersom luftens kväve är borta. Bränntekniken har vidareutvecklats och förfinats tillsammans med olika forskargrupper på Chalmers och Universitet i Tyskland.

Kostnaden tror man skall stanna vid 20 euro per ton koldioxid, vilket låter billigt. Enligt Görtz kan utfallet bli ett netto på noll kronor om utsläppsrätternas pris  blir detsamma.

Effekten på denna testdel av kraftverket är bara 30 MW ( som 20 st vindkraftverk på 1,5 MW.) Hela Schwarze Pumpe-anläggningen är på 1600 MW.  En ännu större anläggning har Vattenfall i Jänschweide med 6 kraftblock om 500 MW vardera.  Här avser man bygga en helt ny oxyfuelpanna på 250MW av samma slag som den som nu installeras.

Starten blir i september men det kommer att ta ett halvt år att trimma in anläggningen gissar man.

Jag har åtskilliga gånger oroat mig för alla stora kolkraftverk, det finns tusental snart sagt, och menat att de måste ersättas med kärnkraft i första hand. Om denna nya teknik för fångst av koldioxid lyckas kommer man att kunna minska antalet kärnkraftverk som behöver byggas. I varje fall ytterligare nya kol-anläggningar kan man då hoppas har denna teknik.

I Ny Teknik har artikeln snabbt samlat på sig kommentarer.  Flera gratulerar Vattenfall och man vill gärna instämma i det.

En del oroar sig för gömställena i jorden. Kommer gasen att läcka upp? Är inte gasen giftig? Nej den är ogiftig! Nej den är inte ogiftig, men om den sipprar upp gradvis, vilket äro sannolikt, så lär ingen förgiftas. Sista påståendet är mitt eget.  

Som vanligt finns också kommentarer i stil med att man borde istället intressera sig för att släppa ut mycket mer koldioxid för att öka på tillväxten av alla grödor osv.

Det arbetas på samma eller liknande metodik på flera ställen jorden runt. Vattenfalls hemsida har länkar.  Detta är enligt min egen mening ytterligt angelägen forskning. Skulle vi lyckas bromsa eller helt stoppa denna koldioxidkälla vore problemet om inte ur världen så i alla fall nästan löst. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 svar till “Äntligen. En glad nyhet.“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  Man bör väl vara optimist och hoppas på metoden med koldioxidavskiljning och djupförvaring. Eller utnyttja koldioxiden till metanoltillverkning.

  Om det lyckas, kommer Sveriges stora fyndigheter av alunskiffer i ett nytt läge. Vår berggrund lär innehålla ca 550 miljoner ton alunskiffer som skulle kunna ge minst 4,5 % kolväten att användas som bränsle i kraftvärmeverk med den nya tekniken.

  Dessutom finns i alunskiffern i regel mycket svavel som man kan göra konstgödsel av.
  Åtminstone i Jämtland finns det också en hel del legeringsmetaller som vanadin, molybden, nickel. De importeras i dag.
  Och naturligtvis uran den dag den politiska låsningen upphör.

  Man kan se framför sig en fullutvinning som utmynnar i en helt ny storindustri i Sverige.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Tack för alla goda idéer. Eja vore vi där.

Lämna ett svar