Reinfeldt och Kina

Svenska Dagbladethar redan dykt upp med ytterligare en rapport. Fredrik Reinfeldt har hunnit med ytterligare ett möte med presidenten och därvid vädjat om att Hu Jia skall få återförenas med sin familj. Han har därutöver överlämnat en lista med 13 namn. Det verkar som om Mona Sahlin får hitta på nya klagomål. Samtidigt kan man naturligtvis inte känna annat än tillfredsställelse över att statsministern funnit det lämpligt att framföra detta och diskutera människorättsfrågorna.

Även i Aftonbladet finns ett färskt referat från dagens övningar. Miljön har som sagts tidigare varit uppe, men även Tibetfrågan, dock utan nämnande av Dalai Lama. Mänskliga rättigheterna  har ocksådiskuterats. Reinfeldt hade anfört att människorättskämpen Hu Jia var ett särskilt ömmande och hjärtskärande fall eftersom han hade ett litet barn.

Mötet var planerat till 30 minuter, men varade i 50 totalt, statsministern hade talat länge om miljön och bland annat påpekat att man inte behövde välja mellan framsteg och bra miljö. Det kan gå sida vid sida. Talet var enl ref ganska skarpt formulerat. Statsministern hade vidare berättat att sedan vi införde koldioxidskatten har bnp ökat med 46%.

I Tibetfrågan påpekade Reinfeldt att vi betraktar Tibet som en autonom del av Kina. Det är dock viktigt att Kina visar respekt för tibetanernas språk och kulturella särart.  Vidare nämnde han att det finns flera liknande autonoma områden inom EU och att den modellen kanske vore något för Kina.

Enligt  Dagens Nyheter hade man en längre diskussion om mänsliga rättigheter. Man kan säga att vi fortsatte vår diskussion från Stockholm förra året, sade Reinfeldt 

Kristianstadsbladet skriver att Statsministern inför dagens möte med Hu Jintao hade tillbakavisat kraven på att ta upp enskilda ärenden som ett sätt att lyfta frågan om de kinesiska kränkningarna av mänskliga rättigheter. Genom att argumentera kring syftet med resan, att försöka förmå Kina att ta ansvar i det långsiktiga klimatarbetet har han sökt förståelse för sin uppläggning.

Kritik skulle riskera att omöjliggöra en dialog om en av vår tids viktigaste frågor har varit hans resonemang. Kristianstadsbladet tycker att det är en ovärdig hållning. Man kan inte relativisera människorättsfrågor menar tidningen.

Nå, nu har i alla händelser samtliga frågor varit på bordet. Personligen utgår jag från att Reinfeldt varit resultatinriktad. Han har funnit det möjligt att ta upp människorättsfrågorna trots allt, liksom Tibet, men ville väl ha ryggen fri genom att undvika förtida löften.  Det har tydligen också varit ett övervägande om sturska uttalanden möjligen kunde skada personerna det gäller.

Jag kan inte tycka att ett undvikande av människorättsfrågorna för att inte äventyra ett viktigt resultat vore liktydigt med att relativisera dem. Ändå var det glädjande att de kom upp.  

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,  

Lämna ett svar