Mer om hur man kan luras med fakta.

Wikipedia, ett förträffligt hjälpmedel, särskilt så länge som uppgifterna är verifierade med hänvisningar, har en särskild avdelning i samarbete med realclimate.org speciellt ägnad åt den sorts studier som skeptiker gärna hänvisar till, när de ”bevisar” sina ställningstaganden. Där finns också en del principiella kommentarer om skeptikerna.  Jag har t v nöjt mig med att hämta information från den sida som gäller just den Review av Arthur Robinson et al, som jag skrivit om de två senaste dagarna.

Jag skall i korthet gå genom de invändningar och fel som påpekats från RCWiki om OISM (Oregon Institute of Medicine and Surgery). Mer information finns att hämta på RealClimates egen sida om saken. Där finns också en nästan oändlig lista med 138 kommentarer. Jag har ögnat i den och där finns också en hel del att hämta. Jag kommer kanske att återkomma till den, flera timmars läsning dessförinnan.

Ovanstående figur gick jag genom i förrgår. Den är från Sargassohavet och jag skall inte upprepa vad jag skrev då, bara lägga till att dateringen av kurvan ligger 50 år snett. Man har missförstått användningen av BP (Before present) som i just detta sammanhang betyder före 1950 AD. Det har endast ringa betydelse. Dessutom har man satt dagens temperatur till lika med medelvärdet, dvs 23 C. Detta är inte korrekt, rätt siffra är 23,5 C. För den som tänker ta ett dopp spelar denna lilla skillnad ingen större roll, men kurvan ändrar utseende en del – om man skall vara petig, och det skall man vara i vetenskapliga sammanhang anses det. En annan studie ger f ö siffran 24,2 gr C.

Den figur som jag hade först i gårdagens inlägg har en undertext i studien där det bl a står att den huvudsakliga orsaken till glaciärsmältningen är solstrålning. Det är inte korrekt, och i detta sammanhang blir man vilseledd eftersom den underliggande kolvätekurvan på nästa figur jämförs med bl a solstrålnings-kurvan.

Den kurva som betecknar glaciärsmältningen är hämtad från ett sammanhang där alpglaciärerna inte ingår, vilket inte påpekats.

I texten sägs också att jordens temperatur varierat inom 3 grader under de senaste 3000 åren. Det enda stöd som finns för påpekandet är Sargassokurvan vilket är oegentligt eftersom den, vilket jag också själv påpekade, inte kan sägas vara säkert representativ för hela jorden.

Det sägs också, som jag själv gjorde, att det är oegentligt att hela tiden jämföra med kurvan för förbränning av fossila bränslen. Ingen har väntat sig en direkt korrelation mellan detta och klimatet. Det är koldioxiden som är problemet och den kurvan följer inte helt fossila-bränsle-kurvan.  Dessutom är det inte helt rätt att hävda att  denna kurva inte korrelerar alls med temperaturen, det är uppenbart fel, även om korrelationen med koldioxidkurvan är vida bättre.

Vidare hävdas i texten att temperaturen idag är 1 grad lägre än under den medeltida värmeböljan.  Detta har avvisats av senare studier.

Därutöver sägs i artikeln (sid 8 )  att man vet att jorden längre tillbaka har varit betydligt varmare än nu och varmare än som kan föranledas av bara CO2 ensamt.  Eftersom detta inte föranlett värmekatastrofer föranledda av ökade mängd vattenånga i atmosfären, så kan den mindre CO2-halten nu inte leda till någon katastrof.  

Resonemanget är enligt RCWiki tokigt och visar bara att man inte förstår hur sådana här feedbackmekanismer fungerar.

Jag har hoppat över ett par ytterligare säkert ganska vitala anmärkningar.De är säkert både befogade och viktiga, men jag hänger inte själv helt med i resonemanget  och behöver läsa på.

Ur egen fatabur har jag har ytterligare kommentarer.

I artikeln påstås att det som sagts i press och på annat håll, nämligen att antalet orkaner ökar, inte är sant; det har inte  blivit någon större mängd av orkaner eller svårare sådana alls. Detta bevisas med några figurer.  Av vilka det tydligt framgår hur försiktig man måste vara när man tolkar grafer över sådana här kurvor, som är mycket slagiga. 

  Här är dels en presentation av maximala vindhastigheter genom åren (i rött). Jag tycker inte den visar något vettigt, mer än att variationen är stor. Jag litar inte heller på att sådana enstaka uppmätta maxvärden verkligen säger något exakt om orkaners svårighetsgrad.

Under finns en plottning av antalet svåra atlantiska orkaner under tiden från 1943 och framåt.. Där har författaren tillgripit ett knep som kan lura den bäste. Han lägger in en rak linje, som han själv ritat med linjal, där det ser lagom ut. Linjen sägs sedan visa att ingen ökning eller annan ändring föreligger – naturligtvis för den är ju ritad så. Men linjen lurar också ögat. Det ser riktigt ut.  Jag har roat mig med att med hjälp av noggrann upplinjering räkna ut hur många orkaner det varit varje år, och sedan har jag räknat ut ett medelvärde per år över varje decennium.  Efter plottning ser det ut

så här. Linjen har jag ritat in på fri hand. Men man kan ungefär lika gärna hitta en svagt S-formad kurva. Men visst skulle även den ha ökat med åren? 

För säkerhets skull har Robinson också en figur till över orkaner, då handlar det om hur många orkaner från Atlanten som hittat vägen in över land.

Även här drar han en rak linje rakt genom och tycker sig sedan ha bevisat att alla påståenden om fler orkaner bara är påhitt. Jag har gjort samma sak med denna kurva, bortsett från att jag räknat per 20-årsperiod, eftersom det är så hans kurva är presenterad.

Och den kurvan ser ut så här. Observera att här är det ganska givet hur kurvan skall se ut. Varje kryss har ju också mera tyngd eftersom det representar alla orkaner som tagit sig iland under en hel tjugoårsperiod. Det jämnar ut resultatet så det blir mera tolkningsbart. Ändå är det klokt att vara försiktig, Det sista krysset är baserat på bara 6 år t ex.

Jag skulle inte se det här som ett bevis på att orkaner under mitten av 1900-talet blev först färre och färre och sedan började öka i antal igen från 1980. Men nog stödjer det misstanken, och vad många meteorologer och ALGore har sagt på ett ungefär. I varje fall tycker jag att stödet för att antalet är helt oförändrat är betydligt svagare.

Det finns många inslag i studien där texten ägnar avsevärt utrymme att bevisa sådant som ingen har betvivlat eller bestridit. Det är ett ganska vanligt skeptikerknep. Så här kan det se ut.

Den här figuren härrör från någon slags temperaturenkät. Man har gått genom ett antal tidsdokument och så har man fått yttra sig om om de talade för att det var varmt undermedeltiden, kallt under lilla istiden eller att det är varmast nu.

Ingen kan väl sägas vara förvånad över svaren.  Men vem har påstått att 1900-talet varit varmast sett över lång sikt? All seriös klimatforskning har handlat om är hur det kan tänkas bli under vårt nuvarande århundrade. Det kom ju lite signaler i slutet på 1900-talet trots allt.

Siffror av det slag som vi sett på de här kurvorna kan analyseras mera exakt med sannolikhetsbedömningar och korrelationsberäkningar. Det har Robinson inte brytt sig om. Inte för att det är krångligt skulle jag tro, utanför att då skulle han inte få stöd för sina utsagor. De både orkankurvorna eller snarare raka strecken säger inget utan vilseleder. Men det går att analysera värdena statistisk och se vilket stöd man får för sin hypotes. I Robinsons fall är hypotesen alltså att det inte har hänt något. Mina kurvor skulle säkert få bättre stöd, men knappast helt konklusivt där heller.

Men de här fullständigt självklara enkätsvaren, där storleksordningen 100 ja -svar ställs mot två nej; dem har han räknat på. Givetvis fick han tvåstjärning signifikans, som han också redovisar. För mig utmanar det löjet.

Denna figur visar enligt Robinson också att havsytan inte korrelerar med fossil förbränning, även om jag tycker det är precis vad den gör, särskilt som vi vet att koldioxidhöjningen, som är den direkta förklaringen, började redan 1850. Det framkommer för övrigt alldeles tydligt av en annan av hans figurer 

Av någon lustig anledning saknas det ett bra stycke på hans koldioxidkurva. Tror han månne att någon går på att det saknas uppgifter där. Gapet kan den lite sagnuiniskt lagde fylla i med ett rakt streck, det räcker som närmevärde.

Försöker man sedan på fria hand rita in glaciär-kurvan mittemellan så kan minsta barn se att alla tre kúrvorna korrelerar fint med varannn.  Och det är väl klart att det släpptes ut ansenliga mängder koldioxid de åren också även om det var från biobränslen, kolmilor, ved att spränga berg med och driva järnvägar med. 

På ett annat ställe lite längre ner utropar Robinson åter igen käckt: Både havsytan och glaciärtrenden – och temperaturtrenden som de representerar – saknar relation till användningen av fossila bränslen. En dubbling av mängden fossila bränslen skulle inte förändra denna trend.   

Går någon på det? Och hur vet han att det är så?

Hade tänkt hinna lite mer idag, men jag har annat att göra dessvärre. Skall återkomma i morgon.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 svar till “Mer om hur man kan luras med fakta.“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  De som tror på hypotesen, att människan kan påverka klimatet har vunnit klimatkampen överlägset. Anledningen är kanske mer, att de har haft pengar, än att de med säkerhet har rätt. Facit finns nog först om flera tusen år.

  Det är endast en liten tapper skara som i dag inte är djupt troende. Vi skeptiker kan i stället njuta av att en gång i framtiden i våra gravar kunna säga – vad var det vi sa.

  Egentligen borde vi alla ägna mer tid åt att granska det som görs för att minska utsläppen av den rätt harmlösa växthusgasen koldioxid.
  Till exempel blev jag överaskad att läsa, att Europa inom fem år bygger 40 nya kolkraftverk. Vattenfall deltar med liv och lust och hävdar, att brunkolsverken blir koldioxidfria med den nya CCS- tekniken.

  Jag är skeptisk till detta, eftersom det är en teknik som saknar praktisk utvärdering under längre tid.
  Hur mycket kommer att sippra upp med tiden? Vem kan med säkerhet uttala sig om detta? Orsa kompani?

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Jag tycker väl inte att jag är djupt troende precis och min egen petiga granskning av en del namnkunniga skeptiker är väl delvis ett försök att övertyga mig själv. Det finns gott om troende som inte har något begrepp om vetenskapochforskning utan tror av mer ”religiösa” skäl om jag så får säga. Försöker hugga på dem också.
  Några katastrofer tror jag inte på, i varje fall ingenting i närheten av en domedag, men jag tror inte det är likgiltigt med koldioxidförhöjningen och framförallt så ser jag lite längre fram nödvändigheten av att så småningom anpassa oss till ett högenergisamhälle som inte är så beroende av bränslen som är på upphällningen. Omvandlingen lär ta tid så det är nog dags att börja nu. Koleldningen har f ö gott om andra nackdelar för miljön än koldioxiden. Ingenting är angelägnare än att få stopp på den. CCS-tekniken TROR jag nog blir bra, men kan naturligtvis inte mäta sig med kärnkraft, som vore ett mycket vettigare alternativ. Min gissning att inom 3-4 år har man börjat inse det allmänt.

  Att flyga och köra bil kan vi gott fortsätta med. Utvecklingen mot elbilar (eller tryckluft !!) är bra ändå, men det kommer att ta tid innan vi är där.

  Sedan är jag mycket road av alla tekniska påhitt, har alltid tyckt om fantastiska idéer och nya synsätt. De är sysselsättningsskapande och det är en god sak. Den som uppfattar dem som en kostnad har inte mycket sinne för ekonomi.
  Naturligtvis kommer vi att få facit så småningom. Jag nästan sörjer lite att jag inte har så stora utsikter till att vara med då.

  Tack för din kommentar. Alltid bra med lite mothugg.

 3. Gunnar Littmarck skriver:

  Hej.

  Du anger till skillnad från ”Oregon rapporten” inga källor för dina påståenden.

  O.K. du kanske bara sysslar med almänt tyckande och väcklesemöte, men du påstod att lobbyorganisationen realclimate skulle ha utförliga påståenden mot rapporten, såklart med källregister.

  Jag finner inte det på propagandaorganisationens hemsida.
  Då jag efter mycket läsande sv¨ngt 180 grader och som alla någorlunda moraliska människor alltid söker information som undergräver mina åsikter, läser jag numer häst från AGWtroende.

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Har försökt undvika att tycka en massa och väckelsemöten har jag aldrig deltagit eller medverkat i.
  De invändningar som realclimate framfört finns att hämta här: http://www.realclimate.org/wiki/index.php?title=OISM, min länk går också dit. Hur kan Du undvika att hitta dem. Källregister finns däremot inte där ser jag, men förklaringarna är av sådant slag att man borde kunna acceptera dem i alla fall.
  Själv har jag inte påstått något vad jag kan finna. Jag har presenterat några varianter på de felaktigt presenterade kurvorna och litat på det sifferunderlag som framgår av originalet. Det är inte likgiltigt hur man konstruerar en grafisk illustration och Robinssons försök att t ex blunda för hur många orkaner som härjat i Atlanten och över land under olika år är det befogat att påtala. Vad är det för källa du efterlyser till det?

  NU skall jag tycka.
  Jag tycker din kommentar var dum!

  hälsn
  Bengt

Lämna ett svar