Om koldioxid, förnekelse o svartblå konservatism

Som någon av de läsare som följt mig ett tag kanske minns så skrev jag för snart ett halvår sedan ett inlägg om förnekelsen och Fred Singer och en del annat. Jag var då ganska ny i den här bloggvärlden och hade efter sökande om information hamnat mitt i en massa företrädesvis amerikanska sajter som mer eller mindre uppenbart spred desinformation i klimatfrågan. Trots goda föresatser att min blogg skulle ha som utgångspunkt att det föreligger ett klimatproblem och att diskussion i den frågan kunde ventileras någon annanstans, så spårade det ur. Först så småningom har jag kunnat åtminstone delvis befria mig från en obehaglig känsla att mina utgångspunkter var fel. Man skall inte tro att desinformation inte kan smitta en som är vaccinerad.

Den här artikeln från Oregon Institute of Science and Medicine, som var den direkta anledningen till mitt inlägg av igår, och som på mig till en början verkade ganska vederhäftigt hållen, även om jag hittade skäl till kritik, lockade mig i alla fall att ta upp ämnet igen. Delvis beror det kanske på att jag också tycker den allmänna svenska debatten börjar luta åt att klimatfrågan bör tas med en nypa salt, fast jag egentligen tror att det mera beror på övermättnad.

På mitt inlägg från igår fick jag en kommentar från Harald Cederlund som är pappa till den förträffliga bloggen Skor Längtar Ut,  som jag verkligen vill passa på att tacka.  Jag har följt hans länkar och läst och läst idag, häpnat och tänkt att så här får de bli:  

Jag skall följa just den här Oregon-artikeln till slutet, det kommer säkert att bli några inlägg av det, men sedan skall jag försöka återgå till min ursprungliga tanke, att strunta i skeptikerna. ( Fast jag lovar inte att det verkligen blir så.) 

Först minns ni kanske att jag anmärkte lite på det egendomliga valet av tidskrift Journal of American Physicians and Surgeons (JPandS, tidigare kallad MedicalSentinel) för artikeln. Om detta faktum, har det visat sig, finns åtskilligt att kommentera, som man nästan inte kan tro är sant.

Tidskriften utges av organisationen Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) I Neurodiversity weblog kan man under rubriken ”Underliga Sängkamrater” läsa en genomgång av vad denna organisation sysslar med. Listan är lång och med ett antal kommentarer efteråt blir det 20 sidor. Jag inskränker mig till det mest uppseendeväckande. Men det går alltså bra att läsa på egen hand också.

Organisationen är en sammanslutning av läkare, i första hand privatpraktiker och därutöver annan medicinsk personal, advokater och även sympatisörer i största allmänhet. Den syftar till att värna läkare-patientförhållandet och motsätter sig allt vad myndigheter kan hitta på. Medicinsk praktik skall bara utövas på en fri marknad. Man bekämpar särskilt:

 • Kriminalisering av Medicin
 • Eco-imperialism  
 • Regeringens förmätenhet
 • Ökande socialism
 • Vänstersympatier
 • Medicinsk massbehandling (herdology?)
 • Läkares Slaveri
 • Medicinsk polisstat
 • Socialiserad medicin

Jag är ingen vänstersympatisör själv direkt, men denna svartblåa konservatism ligger långt från vad jag kan acceptera.

Vidare i texten kan man läsa att offentliga hälsoprogram är tyranni, evidensbaserad medicin en styggelse. Det manas till kamp emot en smygande socialisering, det kalla kriget är långt från slut, knarkhandeln är sovjetstyrd och unge människor kommer framöver att bli krymplingar drabbade av neurodegenerativa sjukdomar.

Vaccineringsprogram är ett särskilt hatobjekt och alla vaccineringar medför komplikationer varav autism är den vanligaste. Organisationen understödjer det flitiga bruket av åtal mot läkare i USA för mer eller mindre påstådda komplikationer till framförallt vaccinationer.

I Medical Sentinel – tidningens gamla namn – fördömde en av styrelsemedlemmarna evolutionsläran till förmån för ”the creation religion of Jehovah”. Humanister sägs förbjuda den under namn av religion och hylla evolutionsläran som ett vetenskapligt faktum. Båda etiketterna liksom humanismen i sig själv sägs vara konspiratoriska fabrikationer.

AAPS fördömer de offentliga program som finns och som uppmanar läkare att varna patienter för att ha vapen liggande åtkomliga för barn

Den homosexuella livsstilen sägs betydligt öka risken för infektioner och har förkortat medellivslängden med 20 år. AIDS förnekas.

Dåligt dokumenterad invandring beskrivs som ett ominöst hot mot den allmänna hälsan. Dessa invandrare beskrivs som hysande en lång rad dolda infektioner som i Amerika bekämpats och försvunnit men nu kommer att återkomma som t ex: antibiotika resistent TBC, malaria, spetälska, pest, denguefeber och Chagas sjukdom. 

Fluorbehandling mot karies är ett övergrepp. DDT, surt regn, ozonhål, koldioxid, ultraviolett strålning, global nerkylning, global uppvärmning, utrotningshotade arter, jordbruksgifter är alla bedrägerier av regeringen och påstådda risker. Asbestförbudet är hysteri, liksom alla aktiviteter för att begränsa rökning.

När den aktuella tidskriften JPandS avtäcktes i Mars 2003 utmärkte den sig genast för att presentera artiklar som rättfärdigade AAPS motstånd mot abort. Aborter sades gynna uppkomsten av bröstcancer och ökade risken senare för tidiga födslar.

En orimligt stor andel artiklar har handlat om autism och andra skador och deras påstådda samband med vaccinering. En lång rad kompensationsrättegångar har följt med föräldrar som hoppas få ersättning för sina autistiska barn. Inom ett år ökade antalet rättegångar med ersättningsanspråk av denna anledning från 400 till 3200. Flera epidemiologiska studier har helt uteslutit något samband mellan autism och vaccination. Även i andra studier saknas helt vetenskapligt stöd förfröhållandet.

Men en uppretad opinion odlar nu en vida spridd allmän tro att autism är en följd av förgiftning och försöker få politiskt stöd för sina ersättningsanspråk. AAPS stöder helhjärtat dessa aktiviteter.

Så långt AAPS och tidskriften JPandS.

Jag känner igen en del av detta från de studier av snarlika organisationer som jag gjorde i november. Men detta är förvisso värre, snarare än tvärtom.

Arthur B Robinson, huvudförfattaren, är själv grundaren av Oregon Institute of Science and Medicine.  Institutet bedriver ingen undervisning. De blev ryktbara när de 1999 låg bakom den s k Oregon-Petitionen. Den nu aktuella artikeln är egentligen bara en uppdatering av en originalartikel. Av de ursprungliga författarna har en försvunnit och en av Robinssons söner bytts ut mot den andra. Ingen av artiklarna har genomgått en peer review.

Distributionen av artikeln har också ovanliga inslag. Den distribuerades såvitt man har förstått till ingenjörer, biologer, dataforskare och geologer som en del av ett postsänt paket andra veckan i oktober 2007. Den åtföljdes av en uppmaning att signera en petition som krävde att USA inte skulle skriva under Kyoto-protokollet.

Tycker man sig ha hört det här förut, så är det för att det är en kopia av hur det gick till när Oregonpetitionen var aktuell.

I morgon skall jag återkomma till själva artikeln.

I övermorgon kanske jag återkommer med lite mer om Oregonpetitionen och ”Leipzig-declaration”, båda välkända inlagor med pikanta detaljer.  Då blir det ett litet återseende med Fred Singer. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

,

2 svar till “Om koldioxid, förnekelse o svartblå konservatism“

 1. Harald Cederlund skriver:

  Nå – det där tog visst skruv 🙂 – och som sagt, man häpnar. Samtidigt är det inte svårt att förstå att folk som är lite mindre kritiska av sig faller för sånt här – det ser ju ut som vettig vetenskap som presenteras, det är ju publicerat i en ”vetenskaplig tidskrift” – hur ska någon som inte är klimatforskare själv, eller än mindre än forskare kunna förstå hur missledande det i själva verket är?

  Man förväntar sig inte att det som ser vetenskapligt ut är bluff och båg – dessutom är nog också ofta den här typen av artiklar skrivna på ett lite lättare sätt – samtidigt som den verkliga klimatforskningen på gott och ont innehåller betydligt mer facktermer, metodbeskrivningar, matematik etc – vilket gör den svårtillgänglig.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Visst har Du rätt. Hade det varit ett original-paper och inte en review hade jag nog inte köpt den lika lätt. Tack för hjälpen.
  Jag inbillar mig kanske att det är ganska viktigt att man försöker föra fram det här problemet, med att vetenskap luras ibland. Det gör kanske en del mindre tvärsäkra och andra klokt misstänksamma.

Lämna ett svar