Tillnyktring på gång.

Kennedy Karlsson, som titt och tätt kommer med bra kommentarer har kommit med en länk i förra inlägget.  Samma påpekande har kommit från fler håll, jag själv missade det i radion.

I Tyskland, där man har 5% inblandning av etanol i all bensin hade man planerat att öka till 10%, men har nu övergett idén, eftersom man insett att alltför många äldre bilar, c:a 3 miljoner,  inte skulle klara det utan bekymmer.

Att framställa bränslen genom odling är en klimatlögn, säger tyska Greenpeace och Die Grünen har också bytt fot. I Indonesien och Colombia anläggs nu i snabb takt nya stora plantager för produktion av växter som ska ge fordonsbränsle. Bund, en  annan stor tysk miljöorganisation anser att detta bör kallas för regelrätt skogsskövling och fördrivningar av urbefolkningar i miljöns och klimatets namn.

I vetenskapsradion rapporteras till yttermera visso att den eventuella positiva effekt som biobränslen skulle kunna ha (Ingen alls enligt min bestämda uppfattning) helt och hållet ätes upp av ökad lustgasproduktion, vilket framförallt gäller rapsodling med sikte på biodiesel. Det är Åsa Klemedtsson, klimatforskare vid Göteborgs Universitet som kommer med den rapporten. Lustgas är som bekant en växthusgas som är ungfär 300 gr kraftigare än koldioxid.

Åsa anser antt det vore bättre att göra biobränsle av ved och skogsavfall. Det blir mindre lustgas av skogsavfall . Ved befinner sig ännu på forskningsstadiet, och enligt min egen bestämda mening vore det bättre att den stannade där. Att skogsavfallet är en användbar resurs torde däremot vara helt klart. Dock används det redan i stor utsträckning till fastvedsbränsle som flis och pellets.

Man hoppas nu bara att den svenska miljörörelsen också ville byta fot, fortfarande anser såväl naturskyddsföreningen, miljöparti som tydligen även regeringen att biobränslen skall vara en av våra huvudvägar till en klimatvänligare tillvaro.

Svenska Greenpeace har uppenbarligen inte ändrat någon uppfattning än. På deras hemsida hittar man en sida som kallas för klimatvänlig energi med en tabell över de oändliga energimängder som finns att tillgå bara man fick stopp på alla subventioner som kärnkraft och fossila bränslen erhåller. Tabellen använde exajoule (10^18 joule) – för att förvirra kanske. En exajoule är ungefär detsamma som 280 Terawattimmar om jag räknat rätt. Biobränslen används idag till 50 exajoule, den tekniska potentialen anges till > 250 och den teoretiska potentialen är 2900.

Den svenska energimyndigheten sprider på sin hemsida en desinformation om biobränslen som är fullständigt häpnadsväckande.  Varje kilowattimme som produceras med biobränsle sägs minska koldioxidutsläppen med ett kilo koldioxid.

För det första: Biobränslen ger koldioxidutsläpp som snarast är värre än flertalet fossila bränslen. Naturgas är det energirikaste bränslet sett till mängden producerad koldioxid. Biobränslen ligger genomgående illa till.

Men man räknar fortfarande med att den koldioxid som släpps ut är ”klimatneutral” eftersom den tidigare absorberats från atmosfären. Det går inte att räkna så. Hade vi inte eldat upp veden utan byggt en stuga av den hade vi fortfarande tagit upp koldioxid ur atmosfären men genom att istället elda naturgas hade vi producerat mindre mängd koldioxid.

För det andra: Nästan alla bränslen kräver större eller mindre insatser av energi innan de kan brännas. När det gäller fossila bränslen är denna insats relativt liten, när det gäller biobränslen är den genomgående mycket större, ofta krävs en insats som är klart större än den energimängd man får ut, vilket särskilt gäller odlade bränslen.

För det tredje: Odlade  bränslen medför ofta andra nackdelar som t ex produktion av lustgas.

För det fjärde: Vi lever i en värld som redan är överbefolkad och som kommer att bli det i än större utsträckning. Tillgänglig areal för odling kommer att behövas för livsmedel under överskådlig tid framöver. Vi är nästan framme vid gränsen redan, vilket återspeglas i prisökningen på baslivsmedel under senaste året.

Snälla politiker. Gör gärna bränslen av skogsrester, sopor och annat avfall. Det blir koldioxid då också, men det hade det blivit i vilket fall som helst. Men avsluta allt prat om bränslen från odlade råvaror. Ju förr dess bättre, det har redan gjorts stolliga investeringar tillräckligt.

Ge korrekt information till allmänheten. Vi har visserligen yttrandefrihet, men från myndigheter måste man kräva korrekt information och inte halvsanna förenklingar.

Av svensk miljörörelse är väl inte mycket gott att vänta, men det är klart man hoppas på sidbyte till en mera realistisk inriktning även där.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

4 svar till “Tillnyktring på gång.“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  Det håller eventuellt på att bytas fot i Europas största land i etanolfrågan.
  Men det är lite svårt att få grepp på huvudorsaken.
  Miljöministern hänvisar till bilarnas teknik och omsorgen om kategorin fattiga bilägare.
  Miljöorganisationerna däremot talar om fattigdomen i tredje världen och världssvälten.
  Kanske råder konsensus, och det vi ser är olika sätt att sälja budskapet.

  Gamle kämpen Björn Gillberg är nog inte ledsen över utvecklingen.
  Han är uthållig med sin metanolfabrik i Värmland.

  http://www.atl.nu/Article.jsp?article=45729&a=Bj%F6rn%20Gillberg%20t%E4nker%20ta%20metanol%20till%20b%F6rsen

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Man kan ju möjligen gissa att miljörörelsen inser att biobränslen inte är användbar möjlighet, men finner det lättast att backa ur en länge omtjatad älsklingsåsikt genom att hänvisa till ett mer hjärtknipande argument. Det är ju f ö en realitet.
  Jag glädjer mig med Björn Gillberg, särskilt som jag har en liten aktiepost hos Värmlandsmetanol.

 3. Lunken skriver:

  Debatten är infekterad pga att man blandar ihop första, andra och tredje generationens biobränsle. Givetvis är inte biobränsle optimalt eftersom växter är otroligt kassa på att ta hand om solenergin, om man t ex jämför med solceller. Omvandlingen från den av växter omformade solenergin till kemisk energi bundet i metanol/etanol och butanol genom olika processer så har man några ynka promille kvar av den en gång instrålande solenergin. Grejjen är att man vill ha ett bränsle som funkar i befintlig bilpark och den skall vara i flytande form för att vara lätt att handskas med. Annars hade biogas varit klart bättre alternativ när det gäller produktion och förbränning.

  Så… varför etanol då? Ja… varför inte? Kan jag tjäna pengar på ett biobränsle så är det inte konstigt att det produceras, och vad skulle alternativet vara om olja var slut och vi stod med dagens teknik? Dock skulle jag givetvis föreslå algdammar för biodisel och solceller för vätgas/batterier, men det beror givetvis helt och håller var man bor någonstans.

  Man skulle vilja ha en livscykelanalys på hela oljekedjan, från well to wheel… men vänta… det finns ju redan… Här är en från GM… troligvis lite biased: http://www.transportation.anl.gov/pdfs/TA/339.pdf

  Betänk att den är tre år gammal och tekniken för biobränsleproduktionen troligen minst 5 år gammal.

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Metanol är en lätt-transporterad vätska som är mångsidigt användbar och har en bra mångsidighet även vad gäller tillverkning, Vurmar för den. Hade under ett bra tag en bibel som hette:”Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy” av George A. Olah (nobelpristagaren) m fl. Innehåller det mesta och är mycket bestämd när det gäller metanols företräden.
  Futtiga 198:-på AdLibris.

Lämna ett svar