Att frakta på bil, Varför inte plugin-hybrid?

I  Dagens Nyheter igår kunde man inhämta något mindre deprimerande nyheter om biltrafikens utsläpp än de som TV förmedlade om flyget samma dag.

För första gången minskade både bensin- och dieselförbrukning påtagligt för nyregistrerade bilar. Sedan man började föra statistik för 30 år sedan har minskningen aldrig varit så stor. Man undrar om det inte skulle vara en god idé att kraftigt höja skrotningspremien för att snabbt öka omsättningen av bilar och följaktligen öka andelen nyregistrerade.

Jämfört med bilarna på kontinenten ligger vi dock sannolikt ännu risigt till, även om koldioxidmängden per körd kilometer sjunkit från 189-181 gram. (Statistiken i Europa är inte klar än.)

Om man ser till klimatet är det likväl deprimerande efter som antalet fordon har ökat. Personbilarna har kört 2,2 % längre än i fjol och lastbilstrafiken ökar ännu mer, med 5,8%.

Till skillnad från flyget är det tekniskt lite lättare att göra bilarna utsläppsfria.

Varför gör man inte lastbilarna elektriska – av plug-in-hybrid-typ. De är ju gjorda för stora laster, och störs inte nämnvärt av billigare och tyngre batterier. Dessutom har de numera nästan alltid ett fast och ytmässigt stort plant tak, som gjort att sätta solceller på. Slutligen gör den stora lasten att luftmotståndet blir en relativt sett liten del.  Återvinning av rörelseenergi vid bromsning ger alltså ett mycket bättre utbyte både absolut och relativt sett än på lätta personbilar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

4 svar till “Att frakta på bil, Varför inte plugin-hybrid?“

 1. Magnus skriver:

  En lastbil behöver både kraft och räckvidd. Kraft kan visserligen el ge, men om bränslet tar slut försvinner räckvidden.

  Solceller på taket? Heliga Maria! 🙂

  Att br’nsleförbrukningen sjänk berodde mycket på att många, 8 procent fler, köpte diesel. Det menade energiverket var tråkigt, men att bevisat regnskogsskövlingsorsakande etanolen ökade försäljningen med 0,8 prodcent beskrev samma myndighet som något i rätt riktning.

  De är helt puckade! Bevare oss för tokiga miljödårar!

 2. Magnus skriver:

  Jag har förresten just läst den senaste rapporten på Naturvårdsverket om nybilsförsäljning och utsläpp, och där erkändes vagt det jag skrev om dieselförsäljningen. Men samtidigt har Naturvordsverket kampanjer mot den vettiga dieseln, där de använder orenade dieslar som faktaargument.

  Helt puckat!

 3. Magnus skriver:

  Förklaring varför det sista var puckat: Orenade dieslar säljs inte i dag.

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Jovisst behöver en lastbil både kraft och räckvidd. På horisontell mark skall dock bara friktion och luftmotstånd övervinnas och det kräver måttliga mängder energi. Uppför krävs avsevärt mycket mer, det är ju därför det pga nerväxling går så långsamt, det vet ju vem som helst som legat bakom lastbilar i stigningar. MEN, den energin får man tillbaka när det går utför igen. Nu bromsas den bara bort till ingen nytta. Skillnaden blir stor jämfört med lätta personbilar. Ett av problemen torde nog vara att det krävs batterier som klarar att ta laddning snabbt, när det blir långa medlut.
  Vad gäller räckvidd! Jag skrev faktiskt plugin-HYBRID-bil. Det måste naturligtvis finnas med en motor som laddar också, men den blir av mycket mindre dimensioner än den som krävs idag. och räckvidden ökar nog snarare än tvärtom.
  Solceller på taket var ju ett hugskott som kräver att man räknar. Det blir kanske marginell effekt. Installationen blir dock billigoch enkel ochom det anses löna sig på hustak så borde det gå att räkna hem på lastbilar också. Det behöver Du kanske inte ta så allvarligt. Jag skall återkomma till saken.
  Håller så gärna med om att Naturvårdsverkets kamp mot dieslar är bland det mest korkade man sett. De orenade kan man ju påskynda avvecklingen av genom en bra skrotningspremie

Lämna ett svar