Snörstump 15. Sopor och sopberg.

Sopor och sopberg ser man ofta på TV, de utgör en populär symbol för miljöförstöring och annat elände, som  t ex mänsklig misär med barn och gamla som rotar genom skräpet på jakt efter något att ta tillvara.

I Ny Teknik  kan man idag läsa om att detta nu håller på att bli en resurs av mer än försumbart värde. Det är Eon som skall bygga ut en redan påbörjad sopförbränning för elproduktion, framförallt i Tyskland. Idag står den för 2,5 miljarder SEK, inte så dåligt alltså men likväl bara 2-3 promille av den sammanlagda omsättningen på 650 miljarder kronor. Till 2015 skall den vara utbyggd till ett produktionsvärde på 10 miljarder SEK, och redan börjar man intressera sig för sopdeponier i flera andra länder inom EU-området, att ta sig an längre fram.

Kan denna teknologi inte vara lämplig att exportera – med statligt understöd från EU och föregångslandet Sverige – till det synbarligen nästan oändliga antal sopberg som finns världen över, och då i första hand i de arma stater i Afrika som fått fungera som soptipp åt somliga av oss välbeställda européer.

Förbränningen är förvisso inte fri från koldioxidproduktion, men den hade så småningom bildats i alla fall tillsammans med sannolikt avsevärda mängder metan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Lämna ett svar