Radioaktivitet. Kärnkraft och alternativet Kol.

”Kärnkraft är en nödvändig del i portföljen.”

Orden är inte mina, även om de skulle kunna vara det. De kommer från en man som väger långt tyngre, nämligen Steven Chu, Professor i Fysik och molekylärbiologi, föreståndare för Lawrence Berkeley National Laboratory tillhörande University of California. De yttrades vid det årliga ekonomiska toppmötet som organiseras av Stanford University.

Han fortsatte: -fruktan för radioaktivitet har överhuvudtaget inte med saken att göra.

Det är som vanligt min gode vän i Alplandet som gjort mig uppmärksam på detta. Den som vill kan läsa på c/net News.com.

Professor Chu, avrundade sitt tal med att säga att kärnkraft är ett alldeles klart bättre alternativ än kol. Det råder ingen som helst vetenskaplig oklarhet om en sak.  Kolkraftverk avger 50% mer radioaktiv strålning än kärnkraftverk gör. Kol är very, very bad.

Inledningsvis menade han att det  inte kunde vara någon egentlig diskussion om annat än att de senaste åren inte bjudit på ett mera angeläget ämne än klimatförändringen. Några av Er tror att den finns, andra menar att det bara är en jättelik tidningsanka.

Han menade personligen att det inte gick att bortse ifrån att glaciärer smälte och att skogarna i Kanada dog eftersom skadeinsekterna inte frös ihjäl vintertid längre.  Det har förutsagts att träden skall vara döda till 78 % 2013.  40 % är döda allaredan.

Chu menade vidare att vindkraften nog var bra men att elektriciteten måste ledas tusental kilometer från de ställen där det blåser bäst. Den passar för lokala behov men i övrigt behöver vi långt mer energi än den kan klara av.

Det torde vara klart att Steven Chu inte är vem som helst. Han är f ö också Nobelpristagare i fysik 1997.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

12 svar till “Radioaktivitet. Kärnkraft och alternativet Kol.“

 1. Alfaman skriver:

  Att en klimatförändring pågår är väl ganska många ense om. Men åsikterna om människans delaktighet i detta är mera splittrad.

  När det gäller glaciärer kan jag nämna att när jag var och klättrade i Sylarna tidigt nittiotal så skrevs det bla i en turistbroschyr att storsylsylglaciären minskat mer än 50 % i storlek mellan 1930 – 1990. Förmodar att det var ca 1990 då broschyren som jag har kvar är tryckt 1991.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Med de mängder koldioxid som vi släpper ut så verkar det rimligt att misstänka vår delaktighet. När det var tal om freoner och ozonhål på nittiotalet, så misstänkte vi oss själva, gjorde någonting åt det och hålen är på tillbakagång. Och det var mycket blygsamma mängder jämfört med koldioxid.
  I och för sig spelar det ingen större roll för mig om vi är delaktiga. Kan vi göra någor åt klimatförändringen vore det dels bra, dels en intressant iakttagelse som kan komma väl till pass när det så småningom blir dags för en istid. Förr eller senare blir det det och då vore det bra om vi övat oss på global hantering av svåra kriser. Det lär bli åtskilligt värre än vad uppvärmningen nu någonsin kan bli.

 3. Erik Sandblom skriver:

  Alla säger ”min energikälla är bättre än kol” och det är inte så konstigt i och med att kol är den sämsta energikällan! Jag menar ärligt talat, finns det någon kraftkälla som är *sämre* än kol? För att komma från en superguru så tycker jag att resonemanget är väldigt svagt.

  Att den aktuella gurun uttalar sig i Amerika kan påverka hans resonemang i och med att kollobbyn där lyckats få folk att tala om ”clean coal”. Järnvägarna tjänar mycket pengar på att transportera kol och den trevlige pricken Dick Cheney har jobbat på den största järnvägen, Union Pacific.

  Frasen ”clean coal” så vedervärdig att allt annat framstår som jättegrönt i jämförelse. I och för sig finns oljesanden i Alberta som enligt CBCs motsvarighet till Aktuellt är sådär rent sovjetiskt i sin groteska förakt för allt vad miljö heter.

  Jag tycker inte valet står mellan kol och oljesand och kärnkraft, i alla fall för oss relativt välbärgade europeer och nordamerikaner. Vi har råd att på kort sikt betala lite extra för att sedan tjäna på en hållbar utveckling. Om inte vi satsar på hållbar energi, vem ska då göra det?

  Sen ska vi inte glömma en ny typ av kraftledning som kan komma att revolutionera elnätet. Södra Europa kan då köpa solel av Afrika medan övriga kan få el från vindkraftverk längs Atlantkusten. Se kartskiss och rapport:

  Nygamla solspeglar ger billigare solel

 4. Bengt Axmacher skriver:

  Det är ju tydligen så att med den vindkraftssatsning som regeringen har ställt i utsikt så får vi el så det räcker – även för hybridbilar och, som jag hoppas, även tyngre lastfordon av plugin-hybrid-typ. De amerikanska grälen kan vi möjligen sätta oss över, där finns inte bara utrymme för vindkraft utan gott om lämpliga ytor för solkraft och solceller. Vad gäller el-produktion verkar det som om solkraft med reflektorer kan producera elen billigare och kanske till priser som rentav kan konkurrera med kärnkraft. Det är värre i Kina och det är mer bråttom där.
  Kanadas oljesand hopps vi aldrig kommer till användning.
  Jag känner ju väl till HVDC-ledningar så eltransporten tror jag nog man löser – det får stå för Steven Chu-s egen räkning.
  Vi reser till Hurghada på fredag, och måste då först ta bil till Arlanda mycket tidigt på morgonen. Vi hade gärna åkt tåg, det är dyrare än att parkera bilen, men sammanlagt blir det nog billigare. Men vi vågar inte lita på att tåget håller tiden och vi har läst att gör det inte det så påtar sig inte SJ ansvaret och ersätter den missade semestern. Det är sådant som måste lösas också om man skall bli mer intresserad av tåg.
  Roligt att du inte tröttnar på mig.
  hälsn Bengt

 5. Hans Brise skriver:

  Koldioxiden är livsviktig samtidigt som den är livsfarlig och det gör det hela lite knepigare. Definitivt dödlig är den vid c:a 5 %, vilket är lika med vår utandningsluft.
  Det råder en ballans i naturen och det föreligger flöden från luften och till luften. Storleksordningen finns med säkerhet beräknad och jag har sett att det av människan orsakade flödet skulle vara omkring 6% av totala omsättningen. Vulkanisk aktivitet och från mark, avdöende växter och djur tillför oskså koldioxid till luften, men det regnar också. . Växtligheten använder koldioxiden för att bilda kolhydrater, alltså ett flöde som renar luften. Koldioxiden är tung och lättlöslig i vatten,en hel del går alltså till vatten. I oceanerna bildar alla skaldjur sina skal av koldioxid som kommer från luften.Å andra sidan avger vatten koldioxid vid högre temperatur
  Vi har alltså ett antal flöden och rubbas ballansen stiger luftens halt av koldioxid, vilket givetvis inte är så bra.
  Storleksordningen av flödena bestämmer de åtgärder som kan göras med rimliga insatser.
  ”Kärnkraften” kan användas och utvecklas, En person som arbetar på ett ”kraftverk” utsätts förmodligen för mindre strålning än en patient som utredes efter konstens alla regler.
  I dag är nog gemene man mindre rädd för strålningen som sådan. Inte heller är kärnsmälta upplevt som hot, utom i Köpenhamn förstås. Däremot upplever man terrorismen, det tilltagande grövre våldet som ett hot, om det riktas mot Kärnkraftverk!
  Vintrarna1940 – 1970 var kallare än tidigare och senare. Biltrafik kunde vissa år etableras över Bottenviken! Vilka kom jag inte ihåg, men lite extrema variationer förekommer,
  Som energikälla förefaller mig kol och brunkol helt befängt, och bättre blir detknappast om man dessutom skall lagra koldioxid.

  Varför påverkar koldioxiden klimatet? Det finns väl andra faktorer?
  Ökas kostnaden för energi ökar också fattigdomen och tillsammans med medverkan av politiker ökar våld och krig.

 6. Bengt Axmacher skriver:

  Förvisso finns det annat än koldioxiden som påverkar klimatet. H2O t ex, metan, lustgas, partiklar eller stoft i atmosfären, solinstrålning mm. Koldioxiden har fördelen att det är det nästan enda som vi möjligen kan påverka. Energikostnader för sol-el via solvärme börjar ligga ganska nära priset för kärnkraftsel. Kolkraft med koldioxidfrånskiljning och lagring är dyrare. Kommer tid kommer råd.
  Framtiden ter sig inte som något hot just vad gäller klimatet längre tycker jag. Troligare är att den blir intressant, kanske rentav löftesrik.

 7. Alfaman skriver:

  Håller med om framtiden ter sig inte som något hot…
  Det finns massor med möjligheter, mer än någonsin.

  Men bitvis blir det nästan motsägelsefullt när det gäller bla dom fossila bränslena.
  Användandet av oljan drev utvecklingen framåt och nu driver avvecklingen av oljan utvecklingen framåt.

 8. Hans Brise skriver:

  Jag menar att det någonstans måste vara belyst hur CO2 utbytet sker i naturen och storleksordningen av dessa flöden. Även den del som orsakas av människan bör ha belysts och delats upp i beståndsdelar, som då kvantitativt skattats.

  För att bryta den rundgång som pågår tycker jag att basala fakta som ovanstående skulle kunna letas upp och ligga till grund för utvärderingar.Det är väl en lämplig utgångspunkt för avvägning och vägledning för insatser.

  CO2 ingår i ventilationskontroller och det finns rekommenderade nivåer. Den får alltså inte hejdlöst öka liksom fallet är med alla andra utslåpp.

  Om CO2 påverkar klimatet, hur stor är då andelen? Jag återkommer till att männinskans totala andel skattats till 6 % (Chalmers, Göteborg)

 9. Erik Sandblom skriver:

  Hans, är det inte siffran sex procent det du är ute efter?

  Jag har inga andra siffror men genom att gräva upp fossila bränslen så bidrar människor till en nettoökning av koldioxid i luften. Ungefär som att fylla på en droppe vatten i ett till bredden fyllt badkar. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite du tillför, det svämmar över ändå. Atmosfären, kretsloppet, är ju ett slutet system.

 10. Hans Brise skriver:

  Erik ! Jag har varit otydlig, När siffror är osäkra kan man värdera dem i sitt sammanhang.Man kan till exempel se hur de förhåller sig till varandra. Ett flöde är större än ett annat. Hur förhåller sig den av mänsklig aktivitet,däribland, gruv-, kol-, torv-,skogs- och markhantering åstadkomna andelen, till totalen.Badkaret är ett slutet system men råkar ha flera kranar och avlopp att reglera.Det existerar flöden om vars storleksordning är mig obekant och därför efterlyser jag dem.
  Om andra fyller i glaset och du bidrar med droppen tycker jag att man skall ta reda på vilka som varit framme och fyllt på glaset, Vad betyder utfiskning eller skogsskövling? Ytterst kommer man till koncekvensanalys.Påminner om schack.
  Det mänskliga beteendet tycks skapa ökad fattigdom och självbevarelsedriften ökat våld och fanatism,

 11. Erik Sandblom skriver:

  Här läser jag att Kina bygger 40 nya kärnkraftverk till år 2020. Jag tycker fortfarande att vindkraft inte är någon dum idé och jag föreställer mig att Kina är ett soligt land som lämpar sig för solkraft.

  Men när det gäller Kina så köper jag att alternativet till kärnkraft är kolkraft, och då väljer jag kärnkraft.

  Samtidigt skulle jag gärna vilja hjälpa Kina med att bygga ut vindkraft och solkraft.

  Kina storsatsar på kärnkraft

 12. Bengt Axmacher skriver:

  Jag inbillar mig att Kina hara lite bekymmer med sitt solsken pga all smog och rör från ffa kolkraftverken, men det är kanske en felsyn och bara gäller städer. Men det är helt klart så att de är medvetna om sina problem och försöker göra något åt dem. De har egen vindkraftverksproduktion det vet jag, och de bygger nopg ut den så fort de bara hinner. När det gäller solkraften är det en fantastiskt utveckling av de olika teknologierna. Här och i Amerika har man ju börjat bygga allt större anläggningar i GW-format eller näst intill. Hur det är i Kina vet jag inte, men jag tror inte de sitter still och rullar tummarna. Kina måste nog satsa på allt som man kan använda till energiproduktion eftersom behovet stiger så brant uppåt.
  Det borde väl vara angeläget att också snabba på med hybridteknik för entreprenadfordon som gräv- och schaktmaskiner, dumprar och liknande.
  Här skulle det göra järnvägsbyggande lite mer sympatiskt och i Kina som skall bygga fler dammar, fler järnvägar, massor med vanliga vägar etc måste det vara ännu mer angeläget.

Lämna ett svar