Mer om tryckluftsbilen

I Autoblog Green och på åtskilliga fler ställen står det nu att läsa mer om de tryckluftsbilar som Mr Guy Negre har skapat och som Tata Motors, bland andra, skall börja tillverka. I Melbourne skall en fabrik starta tillverkning under 2009 med försäljning till Australien och eventuellt USA.

Den ganska enastående prestanda som jag berättade om häromdagen – bläddra lite bakåt – bekräftas i allt väsentligt, även om det formuleras annorlunda. Det handlar om den 6-cylindriga varianten i dual-form. Den kommer att kosta 17800 $ i USA. Då får man givetvis också sådan utrustning som idag är standard på ”vanliga bilar” som t ex ABS-bromsar och krockkuddar. Maxfarten blir drygt 150 km/tim. Under 56 km/tim i tätorter går den i mono-läge och avger ingenting annat än luft, annars förbrukar den valfritt fossilt bränsle till förvärmning (dual 2) och går då c:a 32 km på en liter, och får en aktionsradie på 135 mil. Emissionen av koldioxid blir inte stort mer än 45 g/km.

Det är oklart när den kan komma till Sverige. Om man går efter texten i MDI Groups överenskommelse, verkar det fritt fram för vilken kapitalstark person som helst att starta en fabrik.

6 svar till “Mer om tryckluftsbilen“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  Den låga energiförbrukningen beror troligen på den låga vikten. Man kan förstås misstänka, att fordonet därmed är vindkänsligt. I senaste stormen ställdes till och med X 2000- tåg in.

  Kompressorer på 10 Bar brukar ha en verkningsgrad på 50 %. Det skulle vara intressant att veta, hur stora energiförluster som föreligger i 300- Bar- system.

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Jag har letat efter någon siffra på detta, den är naturligtvis intressant i hög grad. Förlusterna måste ju bestå i värmeutveckling, som möjligen kan utnyttjas. Skall försöka få ivär en fråga till någon kunnig person.

 3. Hans Brise skriver:

  Jag skulle tveklöst gå på en sådan bil utan att känna mig blåst, men jag vägrar att pumpa upp den även om ”bil”-pump skulle medfölja!

 4. Hans Brise skriver:

  Kan inte släppa tanken på detta verkliga och hitintills enda alternativ till vad som skulle kunna benämnas miljöbil’. Erinrar mig att jag vid färd i glesbygd varit utrustad med kompressor för pumpning av däck med anslutning via cigarettändaruttaget ich stor som 2 knytnävar, Hur stor är en kompressor för 300 Bar? Med andra ord, är medhavd bilpump möjlig? Projectet är så genomtänkt att man säkert förutsett denna utformning, Energislöseri? Bekväm och nyfiken. Någon?

 5. Bengt Axmacher skriver:

  Handpumpning eller kompressor driven från cigarettändaruttag förslår inte långt när det gäller att fylla tanken med luft. Men på motoraxeln sitter en generator som tillika fungerar som motor vid behov. När luftmotorn går förser den bilen med nödvändig elektricitet till belysning, värme mm. När bilen står still och ansluts till det elektriska nätet kör elmotorn luftmotorn baklänges, varvid den fungerar som pump. Enkelt och tämligen genialt. Effekten är 5 kw och den behöver 5 timmar för att pumpa in de 90 m3 luft som ryms i tanken och komprimera den till 300 bar. Det går alltså åt 25 kwh. En del av energin ”förloras” och blir till värme. Det räcker att köra c:a 200 km på ”bara” luft men 5-7 ggr så långt med hjälp av någonform av flytande bränsle, som då förbrukas med c:a 2 liter per 10 mil. Den samlade milkostnaden blir någonstans mellan 1-2 kronor milen.
  En vanlig ståltub klarar tryck på 200 Bar. Den trycktank som enl uppgift Airbus tillverkar åt MDI klarar utan vidare tryck på 350 Bar, med bred säkerhetsmarginal. De testas normalt till 405 bars tryck, men vid ytterligare tryckhöjning spricker de först vid 705 Bar. De exploderar INTE.
  Jag delar helt din uppfattning att detta är en bil som verkligen förtjänar beteckningen miljöbil.
  Vid stadskörning i lägre fart lämnar den endast ifrån sig ren luft. Vid distanskörning på landsväg släpper den ut 40-50 g CO2/km, ungefär en tredjedel av vad en miljöbil gör och av kolväten 3-4000 ggr mindre än en konventionell motor. Kväveoxid-utsläpp är 0. Den är vidare billig att tillverka och att köra.
  Bilen kan f ö beställas redan nu. Det kan dröja något år innan man får den, men det kostar inget i förskott, däremot ger talrika beställningar lite mod i barm på dem som skall starta upp tillverkningen.
  Det är vidare inte vilken uppfinnarjocke som helst som ligger bakom motorn. Guy Negre har konstruerat motorer hela sitt liv, bl a framgångsrikt till formel-1-bilar.

 6. Hans Brise skriver:

  Tack Bengt för delgivning av adekvata data. Jag bor i Frankrike och tänker ta mig ner och ”ställa mig i kö”. Mln lilla kompressor är nog 20 år och klarar högst 3 Bar och fungerar än. Det räcker för moped och cykel i ödemarken.

Lämna ett svar