El i långa banor – för mycket helt enkelt.

I Svenska Dagbladet kunde man i näringslivsbilagan den 18/2 hitta en artikel av Nils-Olof Ollevik med titeln Kostymen alldeles för stor.  Från näringslivshåll har i alla fall jag sedan flera år varit van vid att mest höra förlöjligande kommentarer i stil med att denna ynkliga strömkälla kanske kunde förslå till några hushåll här och var men att det inte var något att hålla igång industrier med. Ollevik menar emellertid nu att elproduktionen redan inom några få år vida kommer att överstiga konsumtionen. Redan 2015 har produktionen ökat med drygt 23 TWh under det att vår konsumtion, trots en pågående högkonjunktur minskat 5 år i sträck tack vare satsningar på värmepumpar, utbyggd fjärrvärme och eleffektiviseringar i industrin.  Och det är våra allt effektivare och allt fler vindkraftverk som åstadkommer överskottet.

Det finns naturligtvis alternativ för att lösa detta lite udda problem. T ex kan man stänga ett eller ett par kärnkraftverk. Vidare är det tänkbart att stänga de fossileldade kraftvärmeverken och slutligen kan man exportera överskottsel tilll exempelvis Tyskland där den skulle ersätta något eller några kolkraftverk.

Det senaste låter i mina öron smakligast, men de ledningar som idag existerar för ändamålet är inte dimensionerade för de mängder av elektricitet det kan komma att röra sig om. Att stänga våra fossileldade kraftvärmeverk är också ett alternativ som borde glädja den som vill reducera koldioxidutsläpp. Det är ju synd bara att dessa kraftverk inte är så många. Dessutom behövs de kanske för att hjälpa till med de svåra balansproblem som en stor andel vindkraft kan kräva, även om det nu finns flera nya förslag till tekniska lösningar på problemet med tillfällig elbrist när det inte blåser.

Den stora risken är att man får för sig att stänga befintlig kärnkraft istället. Lockelsen måste väl bli övermäktig för i varje fall V och MP.

Samtidigt erinrar jag mig att den som talar om att elektrifiera vägtransporter, både för personer och gods,  ofta får höra att det omgående skulle leda till el-brist. Jag är ju inte någon räkneexpert, det finns det redan tillräckligt antal av, men det förefaller som om problemet kommer att visa sig hanterligt. Det är sålunda inte ett helt omöjligt åtag att bygga ut förbindelserna med kontinentens kraftnät. Dessutom är det så tursamt ordnat att vindkraftens utbyggnad kommer att bestå av ett avsevärd mängd projekt. När elöverskottet blir ohanterligt är det ju bara att stoppa eller senarelägga ett lämpligt antal.

3 svar till “El i långa banor – för mycket helt enkelt.“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  Vi kommer redan 2015 få ett överskott på nära 20 TWh enligt Energimyndigheten.

  Det beror på att elkonsumenterna via gröna elcertifikat tvingas betala subventionerad produktion av elström från vindkraftverk. Denna vindkraft är nästan tre gånger dyrare än kärnkraft räknat på en livscykelanalys, inklusive avfallshantering. Källa: Brittiska ingenjörsvetenskapsakademin.

  Min slutsats blir att svenska hushåll får uppleva glädjen att subventionera andra länders elkonsumtion. En solidaritetshandling?

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Tack för denna kommentar. Jag inser att Du har rätt. Beslutet är inte genomfört ännu dessbättre. Det finns ju som Du påpekar billigare lösningar.

 3. Erik Sandblom skriver:

  Den som minskar sin elförbrukning sparar pengar. Eftersom Sverige minskar elförbrukningen sparar vi alltså pengar i Sverige. Om vi inte ställer om till hållbar el (dit räknar jag inte kärnkraft) så får vi betala för det ändå förr eller senare. Sveriges utsläpp ligger på åtta ton per person och år, Andreas Carlgren vill komma ner till fem ton år 2020, men den hållbara nivån ligger runt ett ton per person och år globalt.

  Sen är det inte hushållen som får dra lasset ensamma. Som det står i artikeln i SvD: Konsumtionsminskningen har skett bland annat som en följd av energibesparing med hjälp av värmepumpar och utbyggd fjärrvärme i bostäder och eleffektiviseringar i industrin.

  Sverige på väg mot kraftöverskott

  Jag håller med om att det är dåligt att England och Tyskland/Vattenfall bygger nya kolkraftverk. Det är bra att detta påpekas, men påpekandet hjälper tyvärr inte Sverige att nå målet på ett ton utsläpp per person och år.

Lämna ett svar