Här är det varmt, men i Kina är det kallt.

Förnekare gläder sig förmodligen åt den fimbulvinter man fått i stora delar av norra Kina. Det stämmer ju inte riktigt med vad som sägs om en varmare planet.   World Environment News bjuder emellertid på en förklaring, som knappast kan glädja någon förnekare.

UNEP (UN Environment Programme) anordnar just ett möte för hundratalet miljöministrar i Monaco. Veerabhadran Ramanathan, en vetenskapsman med atmosfären som specialintresse som trots det Indien-klingande namnet är verksam vid Universitet i Kalifornien meddelar att den ökande förbränningen av kol, dynga, trä och diesel i såväl Kina som Indien mycket kraftigt förorenar atmosfären med bland annat sot.  Detta stiger högt upp i atmosfärens högre lager och värms där av solinstrålningen samtidigt som ljuset ner till jordytan kraftigt skyms. Ungefär 10% av uppvärmningen vid jordytan går förlorad i Kina och ungefär  7% i Indien (att jämföra med den globala siffran 3%), samtidigt som högre luftlager värms.  

Värmen sprids med de höga luftlagren in över Himalaya och stoftet förmörkar gladiärytorna vilket leder till ytterligare ökad avsmältning. Ute över Indiska Oceanen skiner solen mindre starkt, vattentemperaturen minskar en del och den normala monsunen som är av vital betydelse för framförallt Indiens vattenförsörjning störs, vilket man redan iakttagit under några år. Den kraftiga avsmältningen av gladiärerna leder just nu till höga flöden i de stora floderna i länderna söder och öster om Himalaya men när glaciärerna krymper minskar det och när de väl är försvunna väntas torkkatastrofer över mycket stora arealer.

Om detta kan förklara den hårdaste vinter Kina haft på många år undandrager sig min bedömning. Orimligt förefaller det inte.

5 svar till “Här är det varmt, men i Kina är det kallt.“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  På enstaka köldknäppar ska man nog inte dra så vittgående slutsatser.
  Intressant är emellertid, att den globala uppvärmningen verkar ha gjort en halvhalt de senaste 5-7 åren.
  Se grafen här

  http://www.americanthinker.com/2007/11/enso_variation_and_global_
  warm.html

  Såvitt jag vet, ökar människans produktion av växthusgaser ständigt. Kyoto-prokollet har inte förmått bryta kurvan. Den pågående avskogningen för odling av biobränsle är en avgörande faktor.

  Så det återstår för de som omhuldar den antropogena växthuseffekten att förklara, varför den globala temperaturen inte följer de prognoser IPCC skrämt människorna till lydiga skatteobjekt med.

 2. Lunken skriver:

  Enligt solcykeln skulle det varit kallare idag än det är… så avstannandet av uppvärmningen kan i realiteten vara en fortsatt ökning. Att vara skeptiker och dissa Manns temperaturkurva (hockeyklubban) och sedan inte inkludera multivariata effekter på ett sådan komplext system som klimatet gör att det är svårt att ta skeptiker på allvar.

 3. Bengt Axmacher skriver:

  Hej Lunken!
  Delar helt din uppfattning. Atmosfärens partikelinnehåll av t ex sot och/eller vulkaniskt stoff är en variabel som ”stör” klimatet. El Ninho, är en annan, solcykeln en tredje. Det finns säkert fler, såsom yttemperaturer och ph i oceanerna. Temperaturkurvor måste följas över långa perioder innan det är dags att dra långtgående slutsatser. De flesta störningarna varierar inom ganska korta tidsintervall. Det oroväckande med koldioxid är ju att mängden bara ökar och ökar. Man behöver inte vänta sig att den kurvan och temperaturkurvan skall ligga precis parallella.

 4. Hans Brise skriver:

  Bengt
  Kan det möjligen förhålla sig så att mänsklig aktivitet inte är ansvarig för all ökning av CO2 i atmosfären? Denna aktivitet ligger i storleksordningen 5% av totalt omsatt koldixid. Det har ju faktiskt påpekats att det finns flera och viktigare faktorer som påverkar en temperatur som man mäter var ,när och hur sedan? Vari ligger det oroande om koldioxiden inte enbart är ansvarig för en temperaturhöjning?

 5. Bengt Axmacher skriver:

  Temperaturökningen leder till att haven lämnar ifrån sig mer koldioxid, det är välkänt. Fungerar naturligtvis lite som positiv feedback och triggar ännu högre temperatur. Det enda som oroar mig är att koldioxiden bara fortsätter att öka och snabbare för varje år. Och oavsett var den kommer ifrån så är det enda vi kan göra att försöka minska vårt bidrag. Eftersom fossila bränslen i vilket fall som helst kommer att bli dyrare och svårare att få tag på och så småningom rentav ta slut, så kan vi ju lika gärna lära oss att leva utan dem med en gång.

Lämna ett svar