Snörstump 12. Att segla på luft.

Sjöfart har jag inte skrivit mycket om, bortsett från ett kort inlägg, (Snörstump 10) om bogseringshjälp av drakar.

I Illustrerad Vetenskap kan man nu läsa om ett nytt sätt att använda luft för att spara energi på båtar.

Den aktuella metoden medför att stora fartyg, som konsumerar avsevärda energimängder och avger massor med koldioxid, kommer att reducera sin bränsleförbrukning med ungefär 15%, vilket svarar mot många miljoner ton koldioxid globalt.

Uppfinnaren är dansk och heter Jörn Winkler. Han tänker sig att förse fartyg med kompressorer som pumpar ner luft under fartygets botten. Sidokölar håller luften på plats, åtskilligt kommer naturligtvis att bubbla bort – varvid det måste ledas undan från propellrarna, som annars skulle tappa effekt. Men genom ständig nytillförsel kommer fartyget att i princip flyta på len luftkudde, vílket mycket påtagligt reducerar friktionsmotståndet och därmed förbrukningen av bunkerolja.

Ett särskilt fartyg är inköpt för fullskaleförsök som nu avlöser modellförsök som redan har pågått i flera år. Metoden är användbar på gamla fartyg som kan få sin botten modifierad, men bäst kommer det att fungera på nya båtar som redan från start tillverkas för att använda metoden.  Globalt är för tillfället 4000 större och lämpade fartyg planerade och åtskilliga av dessa har visat stort intresse.

Även om luftpumpningen kräver energi så är den inbesparade energimängden till framdrivningen vida större, och metoden anses synnerligen lovande. Mattan av luft kommer dessutom att reducera den på alla fartyg ständigt pågående algtillväxten, kostsam, dels för att fartygen ofta behöver dockas för rengöring, dels för att den mycket påtagligt ökar friktionen.

Samtidigt med den här försöksverksamheten har intresset ökat för ytterligare sparsamhetsåtgärder inom rederinäringen. Återvinning av motorernas spillvärme har man börjat intressera sig för liksom effektivare propellrar och förändringar i fartygens konstruktion. Med alla dessa åtgärder sammantagna kommer det  vara möjligt att minska energiförbrukningen upp till 50%.

Eftersom sjöfarten sammanlagt står för produktion av uppemot en miljard ton koldioxid per år, är potentialen sannerligen inte obetydlig.

Lämna ett svar