Snörstump 11. Mindre mängder metan!

Det torde väl vara allmänt bekant att kor är en miljöfara. Som gammal kobonde vill jag inte gärna ta det till mig. Kor är snälla och trivsamma djur och vill inget ont. Å andra sidan kan jag inte förneka att det är ett fasligt pruttande, och den metan som de – helt oavsiktligt det kan jag försäkra – släpper ut, höjer naturligtvis halten i atmosfären och föranleder mer åter-reflekterad värme.

Men i Köpenhamn har man funnit på råd, Gud ske pris. Professor Jörgen Madsen på Köpenhamns Universitet har hittat hjälpen;  på södra halvklotet. 

I Australien, där kossors pruttande är lika bekymmersamt som i Danmark (och Sverige för den delen) har man hos känguruer hittat en bakterie som kan lösa problemet. Känguruer äter ungefär samma mat som kor, dvs gräs och liknande. De har ett magsystem som mer liknar hovdjurs, men är lite mångsidigare och kan vid behov även idissla. Man känner till att känguruns pruttar inte innehåller metan och den upphittade bakterien tros vara förklaringen. Professor Jörgen Madsen har nu sökt medel för att i bästa interkontinentala samförstånd forska vidare på denna tråd.

Tidigare dansk pruttforskning har mest sysslat med förändringar i kosten och genom att minska fiberhaltigt gräs och öka inslag av majs har man lyckats reducera halten metan med 14%, sedan 1990.

Men man vill komma längre än så.

Det är Ny Teknik som idag tillhandahåller denna nyhet. Den information som ges är inte fylligare än så här, men låt oss hoppas att forskningen kommer att leda till framsteg. De flesta mått och steg för att minska metan från djur som jag har noterat hittills har gått ut på att vi skall öka mängden veganer här på jorden. Varje förslag som går ut på annat än att korna skall avlivas hälsar jag med tillfredsställelse.

Ännu föreligger ingen uträkning av hur mycket detta kommer att sänka medeltemperaturen.

Lämna ett svar