Ny oljeprospektering hotar isbjörnar.

I Science daily kan man idag läsa om ett färskt hot mot isbjörnarna i arktis. 

Chukchi-havet (se figur) är det grunda innanhav som ligger mellan Berings sund och Wrangelön, gränsande till Sibirien åt väster och Alaska mot öster. Det omfattar ungefär 595’000 km2, och lite mer än hälften av det har ett djup på högst 50 meter. Havet har tidigare varit möjligt att trafikera  under c:a 4 sommarmånader,  en tid som nu sannolikt kommer att öka.  Tillsammans med det åt öster angränsande Beaufort-havet norr om Alaska härbärgerar det ungefär en femtedel av den totala isbjörnspopulationen.

Isbjörnarna är för sin jakt som bekant beroende av ett sammanhängande istäcke under stor del av året och anses  nu hotade av att detta krymper.  US Fish and Wildlife Service (FWS) står i begrepp att lista isbjörnen som en hotad art. Skall detta vara möjligt måste man ange ett minsta kritiskt område, vilket kommer att omfatta stor del av Chukchi- och Beaufort-haven.

Samtidigt har detta jungfruliga område nu blivit av intresse för oljebolag, i just detta fall Shell Offshore Inc., och Bush-administrationen har givit klartecken för en s k Lease Sale som omfattar  120’000 km2, ungefär en fjärdedel av hela området.

Minerals Management Service (MMS) som hanterar ärendet från myndigheternas sida medger att oljespill inte kommer att kunna undvikas, liksom att det inte finns några utvecklade effektiva metoder att sanera oljeläckage i en sådan arktisk omgivning. Trots detta har ärendet gått genom.

World Wildlife Fund (WWF) har protesterat och menar att ovanpå det hot som isbjörnen redan är utsatt för kommer utsikterna för ett överlevande av rasen att ytterligare reduceras när ett område som detta med en tät isbjörnspopulation görs om till ett jättelikt olje- och gasfält. Flera organisationer av miljökaraktär och även intressesammanslutningar för fisket har gått samman och stämt MMS. Idag står det klart att MMS vinner och nu återstår bara en månads protesttid så är ärendet klart.

Även om isbjörnarnas numerär fortfarande är betryggande för rasens fortlevnad, tycker jag hotet har en sådan karaktär att alla tänkbara medel att skydda rasen är motiverade. Dessutom har jag tidigare flera gånger hävdat att det finns goda skäl att begränsa ytterligare utvinning av fossila bränslen av miljöskäl. Envar inser lätt att en gång öppnade fält kommer att vara i full aktivitet tills inte en droppe finns kvar och att givetvis också alla ”droppar” som tas upp nästan omgående kommer att gå upp i lufthavet som koldioxid.

Det måste vara angeläget att succesivt strypa öppnandet av ytterligare brytningsmöjligheter. och det är hög tid att börja nu.

  

3 svar till “Ny oljeprospektering hotar isbjörnar.“

 1. Kennedy Karlsson skriver:

  Jag tror, att isbjörnen klarar sig bra.
  För 4 år sedan hittades gamla ben från isbjörn på Svalbard som var från tiden före den förra interglaciära värmeperioden. Den påstås ha varit varmare än nuvarande.

  http://www.unis.no/NEWS/news_pages/NEWS_1.HTM#jawbone

  K Karlsson

 2. Bengt Axmacher skriver:

  Mycket intressant. Förvisso en tröst.

 3. […] har själv skrivit om här , och här  och här  och på fler ställen tidigare hur angeläget det är att åtminstone sluta att […]

Lämna ett svar