Snörstump 11. Mer och bättre vindkraftsteknik.

Det stora bekymret med elektricitet är att det måste produceras och förbrukas samtidigt. Kraftverk som baseras på förbränning har vi möjlighet att styra liksom vattenkraft där man kan öka och minska uttag från vattenförråd i takt med behovet. När det gäller vind- sol- och vågkraft får vi ta emot det som blir när solen skiner, alt när det blåser. Framförallt vindkraftens användbarhet begränsas av detta.

Utöver batterier, som har alldeles för liten kapacitet för att vara användbara i mer krävande sammanhang finns det en del andra lagringsmöjligheter. I England finns det anläggningar där man använder överskottsenergi till att pumpa  upp vatten till bassänger på högre höjd. När krafttillskott istället behövs får det återvända till utgångshöjden genom ett vanligt vattenkraftverk. Dyrt att anlägga och med en hel del effektförluster.

 I Ny Teknik kan man läsa om hur General Electric och det tyska jätteföretaget RWE ( Rheinisch-Westfälisches Eliktrizitätswerk AG) nu tillsammans tänker vidareutveckla en tidigare känd teknik.

El från vindkraftverk får, när det blåser mycket, komprimera luft i hålrum i berglager, vilken sedan kan användas att driva turbiner vid höglastperioder eller när det inte blåser. Utvecklingsarbetet skall ske i  norra Tyskland där det finns gott om salthaltiga hålrum i berggrunden. Vid komprimeringen bildas också stora mängder värme och man avser att även utnyttja den, och tror att man då skall kunna utöka verkningsgraden från 45 till 70 procent.

Ett bergrumslager finns sedan länge i Tyskland intill kärnkraftverket Underweser. Luften där komprimeras till 50-70 bar, det ligger på 650 meters djup och ger upp till 290 MW effekt när det töms.

Det nya är alltså att även utnyttja kompressorteknik för höga temperaturer så att även värmen skall kunna tas till vara som elenergi.

Lämna ett svar