Ännu en skeptiker tar till orda.

I Sydsvenskan för ett par dagar sedan har professor Lennart Thörnqvist en artikel under titeln ”Klimat efter Marx”. 

Professorn (i energihushållning) inleder med att påpeka att inga experiment har kunnat visa att global uppvärmning orsakas av kolemissioner.  Nej, det är naturligtvis lite bekymmer med att arrangera experiment i global skala i en sådan angelägenhet.

Mot slutet av artikeln står det däremot först att läsa att global temperatur och koldioxidutsläpp under perioden 1970 till 2000 samvarierar ganska bra. Dock är denna samvariation dålig under perioden 1860-2000. Jomenvisst. Det är ju under de senaste 40 åren som det har blivit uppenbart att samvariationen finns. Och koldioxiden i atmosfären är högre än den har varit under hundratusentals år.  Och halten stiger allt snabbare. Räcker inte det för att vi skall få känna oss oroliga.

Huvuddelen av texten låter i stil med detta: Miljöideologi har däremot börjat ersätta kristendom som dominerande religion i Europa. Ideologin ger den troende en moralisk överlägsenhet. Samtidigt fullföljs i argumentationen gammal religiös information: världens undergång är nära. Domens dag kommer. Bekänn dina synder och gör bättring —  etc.  

Nog har jag också märkt att media emellanåt låter fantasin skena iväg och visst kan Al Gore också låta som om ett damoklessvärd hänger över oss. Men religiösa bitoner har jag inte störts av, tvärtom finns det gott om vetenskapsmän och debattörer som  håller huvudet kallt och manar till viss besinning. Samtidigt är det kanske naturligt att man gärna vill försöka få oss vanliga dödliga att inse att situationen kan bli allvarlig, särskilt för dem som Thörnqvist längre ner synes ömma särskilt för, utvecklingsländerna.

Bali-mötet handlade i stor utsträckning om hur man kan underlätta för utvecklings-länderna, alla inser att de inte kan bära samma bördor som västvärlden och det nya Asien kan. Det torde också stå klart att mycket av det som kan drabba oss (det har ju de facto redan börjat) kommer att drabba utvecklingsländerna långt värre. Tanken har väl också varit att de skall få hjälp med t ex modernare teknologi för att klara ett ökande behov av el.

Därutöver berättar  Thörnqvist för oss om interglaciala perioder, nedisningar, studier på borrkärnor och om lilla istiden, som sammanhängde med ett långvarigt solfläcksminimum. Vem har sagt något annat? De vetenskapsmän som står bakom varningarna är fullt på det klara med detta.

Lennart Thörnqvist  som är professor i energihushållning borde väl ha full sysselsättning med sitt ordinarie ämne. Hans hjälp borde aldrig ha varit så efterfrågad som nu.

Det framskymtar först på artikelns sista rader att det är just detta som är problemet. FoU-satsningen på Thörnqvists område är idag bara 65 % av vad den var på 1970-talet. Det låter naturligtvis i mina öron, och säkert i  flera andras också, mycket störande. Kunde vi inte ha fått höra mer om det istället för trams om att vi skulle anse oss för moraliskt överlägsna.

Lämna ett svar