Etanol, En felsatsning utan like.

I SvD’s näringsbilaga kan man idag läsa en ”analys” av etanolen. Sverige har just påbörjat en utökad satsning, 15 miljarder skall investeras och tiodubbla produktionen till 750000 kubikmeter. Det låter mycket men är ändå mindre än en tjugondel av vad Brasilien redan producerar.  Tanken är att det skall reducera utsläppen av koldioxid.

För det första så reducerar etanolen inte koldioxidutsläppen ett dugg. Miljörörelsen bl a har hittat på detta falsarium. Vem som helst begriper ju att det bildas koldioxid när man bränner etanol precis som vid alla annan förbränning av kolföreningar av vad slag det vara må. Men man säger att det blir ingen ”nettokoldioxid”.  Ibland kallas det för ”ekologisk” koldioxid och vid andra tillfällen ”ickefossil” koldioxid. Men det finns bara en slags koldioxid och det är precis samma koldioxid som vi redan har för mycket utav. Tanken bakom resonemanget är som väl de flesta läst någonstans att samma mängd koldioxid som bildas har  tagits upp i samband med att grödan växte. Det äger sin riktighet, men man måste ändå hålla isär detta. För hade inte grödan, vetet, majsen eller sockerröret vuxit och blivit till etanol så hade något annat vuxit – eller kunnat växa – och det hade tagit upp koldioxid utan att denna nyttiga gärning blivit till noll vid någon förbränning. Det kunde ha blivit timmer t ex och lagrats in i ett hus eller möbler. Den bensin eller ännu hellre gasol som fått brännas istället hade lämnat ifrån sig mindre mängd koldioxid än etanolen skulle ha gjort. Nettoeffekten hade blivit bättre.

För det andra så gick det åt mycket fossila bränslen när etanolen tillverkades. Marken skulle plöjas, harvas, gödslas och besås och till hösten skulle vetet skördas, torkas och köras till etanolfabriken. Där vidtog sedan en lång rad energikrävande steg och när den så småningom var färdig skulle den köras ut till tankställena. Bensin måste också fraktas men kostnaden per liter för färdig etanol är mycket högre i mängd koldioxid räknat.

För det tredje så behöver vi för att täcka våra behov importera etanol likafullt. Även om vi odlade vete på varenda kvadratmeter åker skulle det inte räcka för att täcka vårt kraftbehov. Men OM man nu verkligen kunde spara koldioxidutsläpp med hjälp av etanol, så vad är det för mening med att importera den? Bilisterna i Brasilien kan ju köra bil med sin etanol hemma i Brasilien. Det sparar mer koldixoid, eftersom vi inte behöver skjutsa den runt halva jorden först. Båtar kräver ju också bränsle. Om vi skall undvika att äta importerad frukt från södra halvklotet så gäller väl samma sak för etanol.

Inte konstigt att intresset för etanol minskar när bränslet slutligen visar sig bli dyrare än bensin. De som köper etanolbilar idag gör enligt en bilhandlare ingen hemlighet av att de tänker köra på bensin som alla andra. Enda anledningen till bilköpet är premien – när den nu kommer – och övriga förmåner som fri parkering och befrielse från trängselskatt. 

”Analysen” slutar sålunda: ”om hoppet skall stå till individens miljömedvetenhet lär det bli svårt att få bukt med koldioxiden.”

Det allra värsta är, att skulle individen känna miljöansvar och trots allt köpa den dyra etanolen så skulle det bara bli än svårare att minska mängden koldioxid i atmosfären.

Bengt Axmacher

Lämna ett svar