Arkiv för augusti, 2008

Kärnkraft och lagringsproblem. Inget att bekymra sig om.

söndag, 31 augusti, 2008

Naturen har visat att den effektivt kan ta hand om radioaktivt avfall som skapats av naturliga kärnreaktioner.

Denna lilla men förvånande kommentar återfinns som en randanmärkning till detta faktablad från U.S. Department of Energy, Office of Civilian Radioactive Waste Management.

Jag läste häromdagen ( I James Lovelocks förträffliga bok The Ages of Gaia) om den naturliga  kärnreaktorn som man hittade i Afrika för snart 40 år sedan. På Google gav kombinationen kärnreaktion och Oklo en enda träff, men den gav i sin tur några till. Den riktigt nyfikne  kan i faktabladet hitta fler länkar.

(mer…)

Tankar kring metan. Problemet som kan vara en lösning.

söndag, 31 augusti, 2008

I DN fanns den 29/8 en artikel om klimathotet från Sibirien. Metan är problemet, ett kärt men fruktat barn som har många namn. Som biogas är det en älskad nyttighet, som naturgas är det omdiskuterat – särskilt om det skall fraktas i rörledning under Östersjön, som vätska i kyld form (LNG) fraktas det på världshaven i särskilda tankers, var och  en med ett energinnehåll som en mindre vätebomb och slutligen som metanhydrat finns det i oerhörda mängder, främst under havsbottnarna runtom i världen.

(mer…)

Skoldebatten forts.

lördag, 30 augusti, 2008

I Svenska Dagbladet idag har en professor och en docent , som kallar sig skolutvecklingsforskare, publicerat sig på Brännpunktssidan under rubriken Jan Björklund blundar och tror.  Det är en ganska tunn soppa av s k cherrypicking-karaktär, dvs man plockar ut forskningsresultat som stämmer med vad man tycker själv och förtiger annat som inte passar in så bra.

De kommer till slut fram till att: ”behovet att förse de unga med kunskaper som hjälper dem till att aktivt bidra till en hållbar utveckling pekar också mot att läroplaner och kursplaner behöver göras om”. Har vi hört det förut?

(mer…)

Skolan, Björklund och redaktionen för ”Kris i skolan”

torsdag, 28 augusti, 2008

P1 i radio – det enda kvarvarande pratprogrammet – verkar i det närmaste ha blivit oppositionens förlängda arm med ett ständigt tröskande och ältande av allians-regeringens alla påstådda missgrepp och misstag, repriserat ett i det närmaste oändligt antal gånger. Ett av de senaste inslagen, oklart när det började, handlar enligt namnet om ”Kris i skolan” men är egentligen ett enda tragglande av sedvanligt illasinnat slag och riktat mot Jan Björklund. Man merkt die Absicht und wird verstimmt.

(mer…)

EU, etanol och biodiesel. Dags att sätta punkt !?

onsdag, 27 augusti, 2008

JRC (Joint Research Center, Eu-kommisionens forskningsorganisation) har ett institut för energifrågor, från vilket i våras utkom en rapport med titeln

Biofuels in the European Context: Facts and Uncertainties

De senaste månaderna har skrivits en lång rad med bloggposter, kommentarer, tidningsartiklar och mer eller mindre vetenskapliga rapporter om biobränslen. Vartefter har de blivit allt mer kritiska till de satsningar som görs och gjorts främst här, men förvisso inte bara i Sverige.  Politiker hänvisar till tidigare beslut. Att de följs i avvaktan på nästa generation biobränslen etc. Men ingen med makt och myndighet att bestämma har ännu satt klackarna i backen och sagt: ”Gubbar och kärringar, det här går inte, vi måste tänka om.”

(mer…)

Om vad jag skrev till Brännpunkt 1994

onsdag, 27 augusti, 2008

Till Brännpunkt SvD

Biobränslen – ett villospår.

Av Bengt Axmacher

I SvD den 11/1 har Per Eriksson ett ledarstick med kritiska funderingar om biobränslets plats bland alla åtgärder som övervägs för att reducera mängden koldioxid i atmosfären. Slutklämmen: ”Hela bioenergifrågan skulle må väl av ytterligare genomlysning och begrundan” är det lätta att instämma i. Jag tar gärna ta tillfället i akt att framföra tankar som stört min nattsömn länge. De investeringar som Sverige just har inlett för främst produktion av etanol men även flera andra biobränslen är enligt min övertygelse en felsatsning av ansenliga mått. I botten ligger ett mindre väl genomtänkt resonemang som sedan åtskilliga år gjort sig brett i åtskilliga skrifter om växthusproblematiken. Det går helt kort ut på att när vi förbränner produkter som odlats på våra åkrar eller vuxit i våra skogar så ger det inte någon ”nettoeffekt” på koldioxidmängden i atmosfären.  Envar känner säkert genast igen detta, det är sedan åratal aldrig ifrågasatt och många undrar säkert hur någon kan bestrida förhållandet. Låt mig försöka.

(mer…)

Höstdax strax! Eller, vart tog sommaren vägen?

onsdag, 27 augusti, 2008

Segelbåten har legat vid kaj i 3 månader. Försökt segla ett par gånger, men benen bär inte bra – jag är vinglig även i nyktert skick, kort och gott. Inte kan jag ligga på knä heller, knäproteserna protesterar. Blocket är dessvärre rätta platsen för båten.

(mer…)

Snörstump 10 revisited. Medvind för segel.

tisdag, 19 augusti, 2008

I NyTeknik hittar man idag en artikel om seglande lastfartyg som går tillbaka på en tidigare och som även jag har skrivit en tidigare snörstump om.

Företaget ifråga, Skysail, har nu låtit lastfartyget Beluga korsa atlanten med kite-seglet 300 m upp i luften. Medelhastigheten ökade från 10 till drygt 11 knop och bränsleförbrukningen minskade med 20%.  Rederiet har beställt ytterligare 3 kite-segel.

(mer…)

Snörstump 23. Att minska metanutsläpp down under.

söndag, 10 augusti, 2008

Australien släpper ut avsevärda mängder växthusgaser, främst genom produktion av el från kol. Inte mindre än 11% av landets emission består dock i form av metan utav utsläpp från kreatur. Den intresserade kan läsa mer i ett Reuters-refererat av en studie nyligen presenterad i sista numret av Conservation Letters, en tidskrift som dock idag råkar vara stängd på nätet.

(mer…)

Amerikanska Toyota. Ny lag om tillgång och efterfrågan.

tisdag, 5 augusti, 2008

I Ny Teknik idag står att läsa om hurusom Toyota Prius i Amerika är dyrare som begagnad än som ny. Tro det eller ej, när det gäller Amerika är somligt sant hur mycket lögn det än kan verka vara.

Samtidigt kunde man i Wired för ett par dagar sedan läsa om den fantastiska upptäckten av en ny prisbillig katalysator att använda vid elektrisk dialys av vatten till vätgas och syre. Möjligheten att framställa vätgas vid tillfällig överproduktion av el blir både möjlig och billig. Den kan sedan lätt återvinnas till el med bränsleceller.

Det drar ihop sig till ytterligare ett steg framåt för el-bilen som drivs med vätgas.

(Beklagar att jag inte haft mycket tid att ägna bloggen senaste veckorna. Men det ljusnar framöver.) 

Framtiden verkar mer lovande än skrämmande. Ett löfte att leva sunt blir aktuellt till nyår.

Läs även andra bloggares åsikter om ,